Zdroje

Automaticky aktualizovaný zoznam zdrojových dokumentov je dostupný cez webové rozhranie citačného a bibliografického manažéra Zotero: https://www.zotero.org/okresvk/library

Pramenné edície

Online časopisy o histórii

Zborníky a časopisy katedier histórie

Súpisy