Záverečné práce k slovenskému stredoveku

Podobne ako pri bibliografii voľne dostupných štúdií, aj tento zoznam zahŕňa len kvalifikačné práce, ktoré sú v slovenčine (prípadne češtine), s nosnou témou z obdobia vrcholného a neskorého stredoveku, a musia sa dotýkať územia, prípadne osobností Uhorska, s dôrazom na Slovensko. Štúdie sú radené abecedne podľa priezviska autora. Obsahovo aj kvalitatívne ide o rôznorodú zmes, keďže sú tu zahrnuté práce od bakalárskych až po habilitačné, ale mnoho z nich sa určite oplatí prečítať.

ADÁMEK, Samuel. Stredoveké hroty šípov (typológia a chronológia) [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=843FECD318613D3B14E8CD33E937

ADÁMEK, Samuel. Stredoveké mechanické zbrane [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=DFA67B8070F30CA1E79DCA00DAEA

ALMÁSY, Filip. Husiti na Slovensku v konfrontácii so stredovekými mestami [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=72C84F3CCF0D479C0D8A065BBB18

2019 AUGUSTOVIČ, Michal. Bitka pri Mogyoróde: 14. marec 1074 [online]. Dostupné na internete: https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7F8A1CD40EE33064DFDD63190E37

BABÁLOVÁ, Mária. Bájne bytosti na vyobrazeniach stredovekých kachlíc [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=A6FC8A2967B75657E550D7494961

BACMAŇÁK, Lukáš. Pramene stredovekého práva [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=635D8AA4F414A2800511F3AD10F7

BAHÍKOVÁ, Lucia. Vláda Vladislava II. a Ľudovíta II. Jagellovského na uhorskom tróne vo vybranej slovenskej a maďarskej historickej spisbe [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=124634ADD5218DF9954046FD6433

BAKA, Tomáš. Obdobie vlády kráľa Štefana I. v maďarskej historiografii 19. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=B17126DDBCFD24F9E000A2858220

BAKA, Vojtech. Historická geografia mesta Nové Zámky [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=E088F6F6D9C7531BB257B978BC92

BALNA, Lukáš. Hranice Nitrianskeho biskupstva [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=58E56B393942DD4569FC25CCE25A

BALOGA, Martin. Vývoj opevnenia mesta Košice v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=F320CFF4C740E4EF299715A47422

BALOGA, Martin. Vzťahy miest Levoča a Kežmarok do konca 16. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=7DA8C3B98606746B384C180E0D93

BARABAS, Lukáš. Vojenská politika kráľa Kolomana [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=E72B30B2FBB5A43D858D6B336E1A

BARČIAKOVÁ, Terézia. Vývoj miest a mestského práva v Uhorsku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=8B887CD3FF777E5050B61AC69EDA

BÁRDYOVÁ, Mariana. Základné privilégia pre Žilinu v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=2898A0C014A2DECFD394CD229F61

BARKÁČOVÁ, Veronika. Staršie dejiny obce Cinobaňa [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=7405A25DE13659A445E8CCF1ECDB

BARNINOVÁ, Mária. Hrad a hradné panstvo Uhrovec [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=DFA67B8070F30CA1E59FCB00DAEA

BARTEKOVÁ, Anna. Stolovanie na Slovensku v stredoveku a včasnom novoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=0C00D6AEB1E8633A2707607FE789

BARTEKOVÁ, Jitka. Andechs-Meranovci a Uhorsko [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=72C84F3CCF0D479C0C82055BBB18

BATJARGAL, Demberelnyam. Najstaršia špitálna kniha z Bratislavy z roku 1441 [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=8CC1582F9CFC8AB065E5565278BF

BAUKO, Patrik. Dejiny mesta Handlová do konca 16. stor. [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=ECDBE5517CC8B19C5791AC93C33D

BEČKEIOVÁ, Jana. Dejiny panstva Modrý Kameň do konca 16. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=4E8C5892CF92DB7E6F8508397F44

BEČKEIOVÁ, Jana. Šľachta v slovenskej časti Novohradu do polovice 14. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=E5D8B2AA72393605B21FB707D9DB

BELÁKOVÁ, Bianka. Ikonografia komunálnych pečatí Hontianskej stolice [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=9DC506D08C724D652C993805890A

BELIANSKÝ, Peter. Bitka na rieke Slaná [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=CABE63230C4296FD1A612FA57451

BELKOVÁ, Mariana. Každodenný život v stredovekých kláštoroch na Slovensku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=BDA81A6FAD770F76A1F25CF87F35

BELUŠTIAK, Jakub. Vpády osmanských Turkov do Uhorska v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=1296E3D255AA637E9F5920D0DCF8

2019 BEREC, Andrej. Ponitrie v stredovekých písomných prameňoch [online]. Dostupné na internete: https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=967BBFBEA3819CAA85A721FC5726

BENČIČ, Dominik. Poľnohospodárske náradie v nálezovom fonde slovenských hradov [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=2347834E6FE8D78CF119449ACDB8

BENKA, Peter. Rád augustiniánov na východnom Slovensku v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=CABE63230C4296FD1A6121A57451

BEZDEDOVÁ, Miroslava. Staršie dejiny Považskej Bystrice [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=75DF474C0110DDF9B243393CB038

BLAHOVÁ, Mária. Itinerár Žigmunda Luxemburského na Slovensku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=5405D7E2C43D9DAFB997C5CA0676

2019 BLAHOVÁ, Stanislava. Vojenstvo na hrade Hrušov vo svetle archeologických prameňov [online]. Dostupné na internete: https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=EAEEF7E0DC56650F797111FBF0C7

BLAHÚT, Dušan. Metácie Boleráza v 13. a 14. storočí [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=EE347D3FB9176FA23B6F6F7BB7F1

BLŠTÁKOVÁ, Jana. Nobilitačné a erbové listiny v Kráľovských knihách v 16. storočí [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=9921973E4D44D17B1B3D13EA286A

BOBÁK, Peter. Vývoj osídlenia Pliešovskej kotliny do polovice 19. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=DB956CD42FEEE009179F8B32EE58

BOBÁKOVÁ, Alena. Keramika z hradu Dobrá Niva [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=E6565C9ED97EA02FCF0AB29C876F

BOLEDOVIČOVÁ, Veronika. Atentát Feliciána Zacha [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=06ED14E8665C76DEA5CC5E94DD38

BOLFOVÁ, Alena. Príspevok k dejinám obchodu a finančníctva od stredoveku do konca 19. storočia s akcentom na stredoslovenskú banskú oblasť [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=25B95477D9A3B8EFB0A7BD723671

BÓNA, Martin. Stavebná podoba šľachtických sídel vrcholného stredoveku v oblasti Tribeča [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=EAA72B33C8E68BF1A1A8CC282A11

BONDOROVÁ, Andrea. Písacie potreby ako doklady písomníctva v archeologických prameňoch [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=06ED14E8665C76DEA1C65994DD38

BOROVSKÁ, Andrea. Začlenenie územia dnešného východného Slovenska do uhorského štátu [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=CBD6E88493DC1C70E77A3F276299

BOTKOVÁ, Andrea. Topografia Trenčína a okolia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=A3F3DC538E4836F27C95D215D2E8

BREŽINOVÁ, Simona. Šľachtické rody na Ľubovnianskom hrade v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=512CD14455EC7E23FC5D0F245F73

BRIEŠKOVÁ, Erika. Mesto N. Baňa v stredoveku a 16. storočí [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=FD881BC05B1F2F7E4457048943B1

BRISUDOVÁ, Kristína. Františkánsky kláštor v Hlohovci [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=06ED14E8665C76DEA3C25D94DD38

BRUNCLÍK, Ľuboš. Vláda Štefana I. vo vybranej slovenskej historiografii [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=9A77F24CB1252B04C3D15C0220F3

BUČKO, Peter. Križiacke výpravy a Uhorsko [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=59734746E12AE9CA379F9AF37B2D

BUČKO, Peter. Križovnícke konventy na západnom Slovensku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=2CF8ED5028B5B7F17BD054AD0983

BUJKO, Lukáš. Dejiny bratislavského vinohradníctva do konca 16. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=58E56B393942DD4562F721CCE25A

BUJKO, Lukáš. Vinohradníctvo a výroba vína na Slovensku v 13. – 15. storočí [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=124634ADD5218DF9974B4BFD6433

CSIBA, Balázs. Osídlenie západnej časti Žitného ostrova v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=99467F2B4D35905AF7512764CF03

CSIBA, Balázs. Stredoveké osídlenie západnej časti Žitného ostrova [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=5D21D4E84343AF6ACD934E636BBE

2019 CSIBA, Balázs. Šľachta na Žitnom ostrove v stredoveku. Spoločenské postavenie a genealogické prepojenia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FB09C562C25683D6619A6552F34B

ČAMBÁLOVÁ, Paulína. Patrocínium svätého Jakuba na území Slovenska [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=4E8C5892CF92DB7E6A850A397F44

ČANECKÁ, Martina. Najstaršie povesti o Oravskom hrade [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=25B95477D9A3B8EFBFACB9723671

ČATOVIČOVÁ, Andrea. Postavenie kata v stredovekej a ranonovovekej mestskej spoločnosti [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=445403455C9BB367E3DB47595A49

ČENTÉŠOVÁ, Mariana. Šľachta sekčovskej doliny a jej majetkové pomery do 16. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=9B1B597C531927316E35065610B0

ČIŽMÁRIKOVÁ, Anita. Z dejín bádania o vzniku a vývoji správnych jednotiek v Uhorsku v dielach vybraných slovenských a maďarských historikov [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=FBA0A0C68B9B2F0CA6C85BED718F

ČMEHIL, Tomáš. Mesto Vrbové v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=75DF474C0110DDF9B241393CB038

ČUKAŠ, Ivan. Tatársky vpád v listinách [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=C6384B4AD84FDE7B38C23364C60E

ČULÁK, Miroslav. Stredoveké lesy v uhorských rozprávacích prameňoch [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=12C8EC1657C182290D8005976E99

DANKOVÁ, Kristína. Kúpele a teplé pramene na Slovensku v stredoveku. Začiatky kúpeľníctva [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=2753E74A420B011D71DE72F66F50

DANKOVÁ, Sabína. Z korešpondencie hradných kapitánov na uhorsko-osmanskom pomedzí v 16. storočí [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=18225BB4525340AB7C5B6BF3993B

DEMETEROVÁ, Anna. Vývoj pôdorysnej štruktúry mesta Nová Baňa [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=F36B9AAD60772977F75A24FBC048

DENEŠ, Dušan. Vzťah Bela IV. k Haliču [online]. Dostupné na internete: http://is.muni.cz/th/216550/ff_b/

DOBŠOVIČOVÁ, Zuzana. Trnavské klarisky v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=DC3982FFF29AF99819336E3346A2

DRAPPOVÁ, Silvia. Stredoveké umelecké remeslo – šperkárstvo na Slovensku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=82386B00AE44A4A3D5BC1FC7375F

DRDÁKOVÁ, Stanislava. Diplomaticko – historický rozbor písomností mesta Sabinov do roku 1450 [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=889E7E0E7AB5801297FEC7B5A2B8

DROBKA, Matej. Experimentálna streľba z arkebúzy – ručnej palnej zbrane 15. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=EA5F7181B6B238EB550569115CCB

DROBKA, Matej. Vojenstvo 15. storočia a súčasné poznatky o jeho vývoji v priestore strednej Európy [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=B05445C3B1156175C9C48DFAD124

DROZD, Dominik. Garbiarstvo v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=C6384B4AD84FDE7B39C83A64C60E

DROZD, Dominik. Hygiena v stredoveku z pohľadu archeológie [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=DFA67B8070F30CA1E79DCB00DAEA

DRŠKA, Richard. Samospráva mesta Skalica v rokoch 1372 – 1711 [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=00389946DCE70C1019B2BC76A903

DRUGA, Marek. Forgáčovská rodová vetva Poznanovcov za vlády Arpádovskej dynastie [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=3DA6B243860E2F540DEC71066D32

DRUGA, Marek. Haličsko – uhorské vzťahy v politickom a kultúrnom kontexte za vlády Ondreja II. [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=2F8F2575BE5CA350DE1C6230EA8B

DUBRAVCOVÁ, Soňa. Hrad a panstvo Gýmeš do konca stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=9A77F24CB1252B04C6D4520220F3

ĎURČOVÁ, Júlia. Majetky Jasovského prepoštstva do roku 1437 [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=DC3982FFF29AF9981E31663346A2

2019 ĎURNEKOVÁ, Ľubica. Ľudia na okraji stredovekej spoločnosti v stredovýchodnej Európe so zreteľom na Uhorsko [online]. Dostupné na internete: https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=9515F325FC757510B38F0AFA6D77

DUTKIEVIČOVÁ, Miroslava. Hospodárske a sociálne pomery v meste Krupina v stredoveku a ranom novoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=0932CDF70C0F8DE4AA57717516B2

2019 DÚŽIK, Milan. Od počiatkov baníctva na Gemeri po súčasnosť [online]. Dostupné na internete: https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C6B245BF6B3D130475BE1FE037FD

DZIVÁ, Zuzana. Liber ecclesiae et hospitalis sancti Egidii 1448 – 1525 (Diplomaticko-obsahová analýza) [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=DFA67B8070F30CA1E49ECE00DAEA

DZURIČKO, Stanislav. Kostoly v Košickom vicearcidiakonáte v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=F197D1152A04E678C298F50FDA7A

DZURO, Dušan. Formovanie štruktúry šľachty v Nitrianskej župe do konca 13. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=1C98E395077C31135B59E30208CF

DZURO, Dušan. Rieka Váh ako dopravný koridor v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=7D24A8B9D266E99516C1047EB784

DŽURŇÁKOVÁ, Katarína. K menej známym aspektom husitských vpádov na Spiš [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=78946B6CA36C4DF7E0F1ABD94AE9

EGLYOVÁ, Dominika. Dejiny stredovekých hradov Lednica, Vršatec, Súča [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=4D4167EFBDF6647E38CEA89507C7

EGLYOVÁ, Dominika. Lednické panstvo do polovice 16. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=F5F9E12263A2DE487309737C4339

2019 ELEKANIČ, Martin. Mestské hradby a ich funkcia a neskorom stredoveku a ranom novoveku (na príklade Košíc, Bardejova a Trnavy) [online]. Dostupné na internete: https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=1207FF88EADD70B1DDCCA30BD7FD

ELIÁŠ, Marcel. Ostrihom a Stoličný Belehrad. Dve centrá ranostredovekého Uhorska [online]. Dostupné na internete: http://is.muni.cz/th/169337/ff_m

ELIÁŠ, Marcel. Židia v právnych nariadeniach Arpádovcov [online]. Dostupné na internete: http://is.muni.cz/th/169337/ff_b

EMILOVÁ, Barbora. Toponýmia a ikonografia šibeníc na Slovensku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=DE75FDC5E81027074A0719C4E371

FÁBA, Marianna. Vybrané inštitúty uhorského stredovekého práva [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=4EE2DDBD758971D10EC1C3893B77

2019 FILO, Jozef. Rád svätého Jána Jeruzalemského v Uhorsku do prvej polovice 13. storočia so zreteľom na vojenskú aktivitu [online]. Dostupné na internete: https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=40427FD23DCE4193A17D3BA3A6E5

FILOVÁ, Dominika. Tradícia a pamäť v prostredí liptovskej šľachty v stredoveku a na prahu novoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=1080C1D973035A08722183E98A31

FRIDRICHOVÁ, Darina. Cestná sieť na základe názvov mestských brán [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=75DF474C0110DDF9B240393CB038

FRIDRICHOVÁ, Darina. Mestská správa Trnavy v prvej polovici 16. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=998D604438B59F55B58350FC0D22

FRKÁŇOVÁ, Ivana. Historicko geografická charakteristika Strečnianskeho hradného panstva v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=2B30D2A570A51E648D97AE9DF416

FRLIČKA, Jakub. Detský svet v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=8CC1582F9CFC8AB06FE6565278BF

FRLIČKA, Jakub. Prejavy vampirizmu v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=5E5121F04DA708F8C2C218BC930B

GÁBRIŠ, Tomáš. Riešenie konfliktov v stredovekom Uhorsku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=E52557BEC79C1752D0B6767AD782

GAHÉR, Daniel. Grófi zo Svätého Jura a Pezinka v neskorom stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=89B7BE4D03EE00FA755F07DB65D5

GAJDOŠ, Jozef. Genéza benediktínskeho monasticizmu v stredovýchodnej Európe na základe písomných, archeologických a kunshistorických prameňov [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=7DA8C3B98606746B384F1F0E0D93

GAJDOŠ, Richard. Daňové súpisy ako prameň k výskumu spoločenskej štruktúry obyvateľstva stredovekých a ranonovovekých miest [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=CB067298C42A66D5510EF345693F

GÁLIK, Zdenko. Dejiny Hlohovca v rokoch 1276 – 1477 [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=28206E6A4A0134BE5846461F3272

GARAJOVÁ, Veronika. Hudobno-paleografická analýza  stredovekých rukopisov zo Slovenskej národnej knižnice [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=A6FC8A2967B75657E557D4494961

GARAJOVÁ, Veronika. Hudobno-paleografická analýza a vyhodnotenie stredovekých rukopisov z Trenčína [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=0847CB681108BF2ACF6036182672

GÉDROVÁ, Marianna. Šarišský hrad [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=FF44C990A7CA883E47885D929FD7

GERGELOVÁ, Dalma. Rod Forgáčovcov do roku 1526 [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=2CF8ED5028B5B7F17BD058AD0983

GERGELOVÁ, Dalma. Šľachtický rod Oponickovcov v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=DC3982FFF29AF9981933623346A2

GIRMANOVÁ, Erika. Uhorské kráľovné v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=026EAE7161CC97F1032EAAFE06CA

GLEJTEK, Miroslav. Stredoveká cirkevná pečať – prameň kresťanskej ikonografie [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=28206E6A4A0134BE5D4F421F3272

GLESK, Lukáš. Kráľovič Ondrej [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=06A19284842164CC04069BC8E116

GLESK, Lukáš. Nitrianske Pravno do 18. storočia. [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=78A250D23BCFF2279275B173D3A6

GLESK, Lukáš. Politika Fridricha III. vo vzťahu k Uhorsku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=38142DACDE934218CD42B6128AD1

GLOD, Ondrej. Cirkevné pomery v Šariši do roku 1437 [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=BEAFF42FBA401D6E6BE421351766

GLOD, Ondrej. Dejiny farnosti Hanušovce nad Topľou v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=652C531D78969B52985EEC51164D

GLUTOVÁ, Monika. Patrocíniá stredovekých kostolov a kaplniek v Liptove [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=233ADDCA5EB56A1006E53B31D49A

GONDÁROVÁ, Daniela. Belo IV. a jeho synovia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=B1D97A91A049E9F6A169F8A4379E

GONDÁROVÁ, Daniela. Synovia Bela IV. [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=EA5269F01D24DAD870BED97CA21B

GONDEK, Matúš. Obec Baňa v dejinách (od najstarších čias do konca 19. storočia) [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=43610966F6A9DADEA43165C02483

GRÁCOVÁ, Martina. Mariášiovci v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=DC8744544C5E0869389BB0862637

GRÁCOVÁ, Martina. Obchodná vojna medzi Levočou a Kežmarkom [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=CE85B6FED79D163DBBD9420E2034

GREGORA, Dávid. Armáda a vojenské dejiny Uhorského kráľovstva v druhej polovici 12. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=9BEA27069C5915950280D491C99B

GREGORA, Dávid. Vojenstvo na severe Karpatskej kotliny počas nárastu moci oligarchov v Uhorsku medzi rokmi 1241 až 1321 [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FDC7ADC0B55BA46B12D1B8E13739

GRONSKÝ, Boris. Itinerár palatína Mikuláša Gileta (1342 – 1356) [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=75DF474C0110DDF9B241383CB038

GRONSKÝ, Boris. Získavanie informácií hodnoverným miestom v stredoveku (na príklade Hronského Svätého Beňadika) [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=3E2A224FFF078FAB5ACE5DA608FB

GROS, Ľubomír. Názvy miest a obcí na území Slovenska do 14. storočia motivované rastlinstvom [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=DFA67B8070F30CA1EE9BC900DAEA

GUBÁNYI, Boris. Vláda Štefana I. vo vybraných dielach maďarskej historiografie 20. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=C59625BB30B9E1ED2243EA5E60B3

GUŠTAROVÁ, Monika. Obyčajové právo v stredovekom Uhorsku (vývoj bádania a analýza vybraných prameňov) [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=445403455C9BB367E3DA41595A49

2019 HABAJ, Tomáš. Dejiny a súčasný stav Topoľčianskeho hradu [online]. Dostupné na internete: https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7F8A1CD40EE33064D7DE61190E37

HALGAŠOVÁ, Alena. Stredoveké osobné právo na Slovensku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=1296E3D255AA637E9E5622D0DCF8

HANUŠ, Martin. Stredoveké teplovzdušné vykurovania v strednej Európe [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=67B569DE93B0833F1D4261AEA79E

HARBUĽOVÁ, Ľubica. Dejiny Spišskej Belej [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=0A2FCD8A47F438645BCDD4684DC0

HARMANOVSKÝ, Martin. Z dejín stredovekého osídlenia miest a obcí v okrese Lučenec [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=FBA0A0C68B9B2F0CAAC75DED718F

HAŽLINSKÁ, Stanislava. Spoločensko-hospodársky obraz Bardejova na prelome stredoveku a novoveku. [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=CBD6E88493DC1C70E9703F276299

HERDOVÁ, Katarína. Divín a jeho úloha v histórii Novohradu [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=069BD78221CDCAB10EA59CF36A04

HERDOVÁ, Katarína. Fary a farský systém v Tekovskej stolici [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=5CA03D74BE9D7FDDA5CD1D0BD935

HERUCOVÁ, Angelika. Návšteva Štefana V. v Krakove v kontexte a komparáciách [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=72C84F3CCF0D479C0F800C5BBB18

HERUCOVÁ, Angelika. Palatíni arpádovských kráľov [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=7FE4E0810F66E41DF7ADCC23557F

HESSKOVÁ, Katarína. Werbőczyho Tripartitum. Analýza príčin vzniku a ďalšieho vplyvu na vývoj uhorského práva [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=922D20CCC953BCA4FD26C7E3887D

HIRČÁK, Juraj. Historicko-geografický opis stredného Pohronia do polovice 14. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=EAA72B33C8E68BF1A7A4CE282A11

HIRČÁK, Juraj. Súboj ako riešenie sporu v stredoveku na Slovensku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=069BD78221CDCAB10EA59DF36A04

HLAVAČKOVÁ, Miriam. Juraj zo Schönbergu († 1486) a Bratislava [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=8AAE5857BF69342075B58D497F1D

HNATKOVIČOVÁ, Petra. Každodenný život kartuziánov v Červenom Kláštore [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=12C8EC1657C182290D8602976E99

HOLEŠČÁK, Michal. Výbava stredovekého lukostrelca v severnej časti Karpatskej kotliny [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=691191F73B2EFEEBEDAAAA823DCA

HOLLÁ, Martina. Stredoslovenské baníctvo do 15. storočia – právne aspekty [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=4D4650D7C82505D34FFF1EEDCD06

HOLODIK, Štefan. Hospodárske väzby stredovekých miest v regióne Šariša [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=6A3A32DBBC315C829C8CC4846172

HOLOVIČ, Matúš. Stredoveké mestá v slovenskej historiografii [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=ABCEC5876A40CFC0D895DE344C66

HOMOĽA, Tomáš. Ľudia Bela IV. [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=CABE63230C4296FD1D6D2AA57451

HORÁKOVÁ, Andrea. Justícia v stredovekej Bratislave so zreteľom na ženy [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=CABE63230C4296FD1A6120A57451

HORVÁTH, Juraj. Dejiny obce Borša do roku 1918 [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=A083EEC66BFEBB1DD7D9DB0842BF

HORVÁTHOVÁ, Veronika. Zaniknuté stredoveké osady v Poiplí [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=4E8C5892CF92DB7E6A8509397F44

HORVATOVÁ, Kristína. Mýtnice a colnice v stredovekom Šariši [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=CBD6E88493DC1C70E7773B276299

HRABINOVÁ, Andrea. Tradičný život na stredovekom hrade [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=17899838D38E4BD153188BBC5694

HRABOVSKÁ, Mária. Pivovarníctvo a sladovníctvo na strednom Slovensku v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=875358BC76C82676E5A7B51FC84F

HRABOVSKÁ, Mária. Pivovarníctvo v banských mestách: Banská Bystrica, Banská Štiavnica a Kremnica v prvej polovici 16. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=03D0BDF1F4ACE5DDEA29B1092E75

HRABOVSKÁ, Petra. Karol Róbert z Anjou [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=1C98E395077C31135B58EF0208CF

HRDLOVIČOVÁ, Katarína. Historicko-geografická analýza lesov Červenokamenskeho panstva v 15 a 16.storočí, s osobitným dorazom na les Lindava [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=75DF474C0110DDF9B240383CB038

HREBÍČKOVÁ, Andrea. Stredoveké kostoly s výmaľbou na strednom Ponitrí ( Sádok, Krušovce, Kšinná) [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=DC3982FFF29AF9981C30673346A2

HREHOVÁ, Ivana. Vzdelanie a kultúra v mestách na území východného Slovenska v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=CAF43C23BCEFEBA4BCCC1FBCB6F5

HRUBÝ, Tomáš. Vývoj osídlenia Dolného Považia v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=63B76DDB09E75D014139E54D4D47

HRUBÝ, Tomáš. Zaniknuté stredoveké osady v Nitrianskej župe [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=F2CC723B7B1D671C2429AFF2AE77

HUDEC, Patrik. Rod Žemberovských [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=A6FC8A2967B75657EF53D7494961

HUDEC, Patrik. Šľachta v Hontianskej župe [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=6057A1DBBD3DFA91EF1E96869134

HUDEC, Samuel. Zoborský kláštor v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=843FECD318613D3B15E4CF33E937

HULIAKOVÁ, Kristína. Obyvateľstvo obce Lieskovec v stredoveku a ranom novoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=25B95477D9A3B8EFBFACB8723671

HULIAKOVÁ, Kristína. Rody, pozemky a domy v Lieskovci v stredoveku a ranom novoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=CD163567E5A8F6A31EB56D9E8788

HULÍN, Radoslav. Rod Podmanických [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=2B30D2A570A51E648B9CAD9DF416

HUTYROVÁ, Tatiana. Campus Zagrebiensis a Stolica desiatich spišských kopijníkov : Porovnanie [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=889E7E0E7AB580129BF6C4B5A2B8

HYLANDEROVÁ, Susann. Inocent III. a Uhorsko [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=95D494F54F744D915D284CFB2E70

CHALUPOVÁ, Zuzana. Nitriansky hrad [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=EA5269F01D24DAD870BEDF7CA21B

CHLEPKO, Peter. Žilinské právo v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=78A250D23BCFF2279D7AB773D3A6

CHLEPKO, Peter. Rozšírenie a podoby magdeburského práva na Slovensku v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=3E2A224FFF078FAB5ACD5EA608FB

CHMELÍK, Martin. Úprava vlastníckych vzťahov v stredoveku na Slovensku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=E5D8B2AA72393605BE1BBC07D9DB

CHOMANIČ, Marek. Súdnictvo v stredovekom Uhorsku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=2C489247B5D608FF5346C8B48A2A

CHOVANČÍKOVÁ, Miroslava. Promítnutí kulturních památek v historickém vývoji Spiše a působení Jagellonců v Levoči [online]. Dostupné na internete: http://is.muni.cz/th/413819/

ILEČKO, Martin. Stredoveký obranný dom v Spišskom Podhradí [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=5E30695270CDBCB7A3611395778A

ILEČKO, Martin. Vývoj stredovekej architektúry v Spišskom Podhradí [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=F5CC02F4999CCD7E9349FE482F74

IŠTOŇOVÁ, Barbora. Dejiny mlynov a mlynárstva v chotári obce Stará Turá [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=A1B940EDBC42898419D50875B708

IŠTOŇOVÁ, Barbora. Vznik a počiatky pohraničných hradov na dolnom Považí (historiografia a pramene) [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=9D0AE42328C4C1CC3A2E203B2253

IVANIČ, Peter. Stredoveká cestná sieť na Pohroní a Poiplí [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=89B7BE4D03EE00FA71540CDB65D5

IVANOSKA, Kate. Náboženské vyobrazenia v stredoveku v mincovom umení [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=A6FC8A2967B75657E550D4494961

JABLONSKÝ, Dávid. Vývoj zobrazovania heraldických figúr na pečatiach v stredovekom Uhorsku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=EAA72B33C8E68BF1A0A5C9282A11

JAGOŠOVÁ, Anna. Nástupnícky systém v Uhorsku 11. storočia. Pokus o komparáciu [online]. Dostupné na internete: http://is.muni.cz/th/52696/ff_m/diplomkaaj.pdf?info=1;zpet=/vyhledavani/?search=Uhorsko&start=3

JÁCHIM, Lukáš. Gelnica v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=EA5269F01D24DAD873B3D47CA21B

JÁCHIM, Lukáš. Páni z Jakloviec v 13. a 14. storočí [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=63B76DDB09E75D014533E84D4D47

JAKUBOVÁ, Zuzana. Život na stredovekej dedine [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=8232CE64E2D3AEDD02DB375ABFDA

JARKOVSKÁ, Šárka. Benediktínske opátstvo v Krásnej nad Hornádom [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=CBD6E88493DC1C70E77438276299

JASEŇÁKOVÁ, Diana. Vzťahy mesta Kežmarok a majiteľov Kežmarského hradu v 15. a 16. storočí [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=3DA6B243860E2F5407E975066D32

JAVOREK, Daniel. Vrcholnostredoveká keramika z hradu Peťuša pri Zvolene [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=E06C6FAF64E52D0174418B5131AA

JEDINÝ, Matej. Pivo v starej Bratislave [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=2B30D2A570A51E648B95AA9DF416

JURALA, Samuel. Účasť a zásluhy jednotlivcov na obrane Uhorského kráľovstva v čase tatárskeho vpádu [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=FBA0A0C68B9B2F0CA3C65FED718F

2019 JURALA, Samuel. Moravsko-uhorské konfínium v stredoveku [online]. Dostupné na internete: https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=BCCBB3B3C2736EEF38BE2FDA1FA0

JURÁNYI, Ladislav. Najstaršia pozemková kniha mesta Bratislavy (1439 až 1517). Formálny a obsahový rozbor. [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=EA5269F01D24DAD874BBDA7CA21B

JURÁNYI, Ladislav. Rozbor Komornej knihy mesta Bratislavy z roku 1442 [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=5E5121F04DA708F8C3C619BC930B

2019 JURIČKOVIČ, Peter. Dejiny hradu Pajštún – Borinka [online]. Dostupné na internete: https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=967BBFBEA3819CAA83A62EFC5726

KACVINSKÝ, Pavol. Najstaršie sakrálne stavby v Košiciach a blízkom okolí [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=65FF23C7A91E436327B5FEA30BC1

KACVINSKÝ, Pavol. Počiatky sakrálnej architektúry v severnom Potisí [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=CBAF9E3AEA03AC4CB850F96D9B1C

KAČMÁROVÁ, Nikoleta. Majetky a spoločenské postavenie šľachtického rodu Bogat-Radvan [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=18B0B0AA43959DC6DD53334321BD

KALAPÁČOVÁ, Anna. Náboženský význam mince v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=54F4268BA0160071DB4A5FAE0568

KAĽNANIN, Matej. Dejiny obce Veľké Revištia do roku 1918 [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=427371B0090519B8014BDE21842E

KAPITANČÍKOVÁ, Veronika. Formovanie farskej siete v Šarišskej stolici v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=8F9B8B9196C1A43A6437EF503041

KAROLČÍKOVÁ, Jana. Vznik stredovekých miest na Slovensku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=CBD6E88493DC1C70E7743B276299

KASZONYIOVÁ, Michaela. Inkvizícia a tortúra v uhorských dejinách [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=CE85B6FED79D163DB8DA420E2034

KATINA, Peter. Topoľčiansky kaštieľ – miesto pamäti [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=EA5F7181B6B238EB55046E115CCB

KELEMEN, Dávid. Stredoveké mníšstvo Középkori Szerzetesség [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=572922C9A04F2A6823A1BDBB562C

KERLÍKOVÁ, Nikola. Dejiny obce Malá Domaša do roku 1918 [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=CBAF9E3AEA03AC4CBA51FD6D9B1C

KLČOVANSKÁ, Veronika. Zákony prvých Arpádovcov [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=6C0594DA955AD34A487DABEAF53B

KLINČÁKOVÁ, Ivana. Doprava a cestovanie v stredoveku a novoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=25B95477D9A3B8EFB0A4BA723671

KLOCHÁŇOVÁ, Jana. Vývoj osídlenia na území oravského hradného panstva v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=0218399C17E4BE6E15AE83E813BF

KMEŤOVÁ, Petra. Dejiny rehole dominikánov v Košiciach [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=18B0B0AA43959DC6DD53354321BD

KNAPÍK, Slavomír. Ľubovniansky hrad do raného novoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=D66686E2411EDBCBFFA5971891D1

KOHÚTOVÁ, Lenka. Rožňava do roku 1526 [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=EE95B465952BB5C0050C46B19651

KOMOROVSKÁ, Bibiana. Zločin a trest v stredovekom Uhorsku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2025E333BF3D880572E2186196FB

KOPTÁK, Tomáš. Cisterciti na Slovensku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=7405A25DE13659A445E9C8F1ECDB

KOPŤÁROVÁ, Andrea. Mestské knihy ako prameň k výskumu hospodárenia mesta v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=C4A81F4561EDA09EA3D04BBB2E42

KORYTKO, Dušan. Provincia Váh [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=E725DF4FE130A8068B6A55018B4B

KORYTKO, Dušan. Uhorsko-poľské pohraničie vo vrcholnom stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=B9F7F187E877E39F06AB2801B411

KOSTELNÍK, Martin. Stolica X spišských kopijníkov od 15. storočia do roku 1803 [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=5706AE11B6D530C9971BE10E055D

KOSTOLÁNI, Martin. Vláda Štefana I. v slovenskej historiografii 19. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=ACBBACF06A26C1C920C8D4DD49A8

KOŠČOVÁ, Zuzana. Obec Tušice do roku 1918 [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=D526CB574B7F6ABB3256F441FC53

KOTLÁROVÁ, Lucia. Fortifikačné systémy stredovekých hradov v Uhorsku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=CBAF9E3AEA03AC4CB953F86D9B1C

KOTRUSOVÁ, Júlia. Dejiny premonštrátskeho kláštora sv. Jána Krstiteľa v Jasove v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=25093AD9EB782982038B9F1EB8E1

KOVÁCSOVÁ, Silvia. Historiografia dejín poľovníctva v stredovekom Uhorsku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=445403455C9BB367E3DA42595A49

KOVÁČOVÁ, Veronika. Stravovanie v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=ACBBACF06A26C1C927C3D5DD49A8

KOVALČÍKOVÁ, Magdaléna. Mestečká Spoločenstva spišských Sasov v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=B7A4F0D5DE0EE4D8FC5770CD7EE5

KRAJČOVÁ, Dominika. Vlastné názvy a terminológia označovania najstarších hradov na Slovensku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=DE75FDC5E810270745071FC4E371

KRAJČOVÁ, Dominika. Matúš Čák Trenčiansky v slovenskej spisbe druhej polovice 19. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7328D144CEBBA0B74E8E1114E630

KRÁLOVIČOVÁ, Lucia. Prírodné prvky v metáciách Bratislavskej župy v 13. a 14. storočí [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=445403455C9BB367E6D641595A49

KRASNOVSKÝ, Sebastian. Diplomatická produkcia mestečka Devín a jeho obyvateľov v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=0847CB681108BF2ACE6B3F182672

2019 KRASNOVSKÝ, Sebastian. Kodikologický rozbor fragmentov z Lyceálnej knižnice SAV [online]. Dostupné na internete: https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=84DA70B0936AC2501C921FD20994

KRČULOVÁ, Oľga. Vývoj súdnej organizácie v Uhorsku do Tripartita [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=EA4F5DCBA4E443C8838B0BBAF755

KRESILA, Michal. Účasť šľachty v bitke pri Rozhanovciach [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=DE75FDC5E810270743011AC4E371

KRUPÍK, Adam. Staršie dejiny obce Zavar [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=A87535322FFBFE64CDD1939053BC

KRUPÍK, Adam. Stredoveké výsady mesta Trnava [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=F3DF709D807E6092686CA8153052

KŠENZULIAK, Ariko. Justícia v stredovekom meste [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=4323C5C65E607D04083592321C77

KUBÁŇ, Dušan. Vzrast moci rodu Pongrácovcov v priebehu 15. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=DFA67B8070F30CA1E497CB00DAEA

KUBÁŇ, Dušan. Vzrast moci šľachtických rodov Pongrác a Komorowski v 15. storočí [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=C59625BB30B9E1ED2F43ED5E60B3

KUKUČOVÁ, Dominika. Zásahy pápežskej kúrie do uhorských svetských a cirkevných pomerov v druhej polovici 13. a na začiatku 14. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=9921973E4D44D17B1B3913EA286A

2019 KUKUČOVÁ, Dominika. Kardinál Gentilis a jeho misia. Vplyv pápežského legáta na cirkevné a svetské pomery v Uhorsku na začiatku 14. storočia [online]. Dostupné na internete: https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=9515F325FC757510BB8802FA6D77

KUNDRÍKOVÁ, Ľudmila. Vývin mestskej samosprávy v stredoveku a ranom novoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=B61E134E9EF4B7F7398AD0C84625

KUNOŠOVÁ, Agáta. Vybrané kapitoly z dejín obce Vernár [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=D46893ECD122FB25D7AFB17ED852

KURIC, Martin. Les v živote stredovekého človeka [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=A6FC8A2967B75657EB53D7494961

KURUCÁR, Daniel. Lietavský hrad a panstvo [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=C8A43D1D2346C0592FAAC276B0CC

KUZIAKOVÁ, Silvia. Patrocíniá svätého Martina na území Slovenska. [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=75DF474C0110DDF9B2413F3CB038

KVITKOVIČOVÁ, Miroslava. Hradná architektúra na Slovensku v období stredoveku a ranom novoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=1F2DA89437FD0082894EADDF5675

KVITKOVIČOVÁ, Miroslava. Vývoj urbanizmu vo vybraných mestách východného Slovenska v období stredoveku a raného novoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=CB745B58B0F7E53C065EC36F3E25

LABANC, Peter. Spišskí prepošti do roku 1405 [online]. Dostupné na internete: https://www.academia.edu/3318595/Spi%C5%A1sk%C3%AD_prepo%C5%A1ti_do_roku_1405_-_Scepusian_provosts_till_1405

LABANC, Peter. Vývoj šľachty na Spiši do konca 13. storočia [online]. Dostupné na internete: diplomovka.sme.sk/zdroj/3238.pdf

LABAŠOVÁ, Dáša. Právo trhu, jarmoku a núteného skladu v stredovekých slobodných kráľovských mestách na Slovensku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=118F2A3D570393A658706DDF1D9E

LACKOVÁ, Lucia. Historický vývoj na Hornej Nitre v období stredoveku (panstvá Bojnice a Sivý Kameň) [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=75DF474C0110DDF9B240373CB038

LACKOVÁ, Lucia. Panstvo Uhrovec a jeho okolie v období stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=9921973E4D44D17B1D381EEA286A

LATTOVÁ, Vladimíra. Počiatky Drugetovcov na východnom Slovensku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=1C98E395077C31135B59ED0208CF

LAUKO, Ondrej. Značky na dnách stredovekých nádob z územia Ponitria [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=630E6FB02690F4A575F51CD4AF05

LAZNIOVÁ, Miroslava. Dejiny panstva a rodu Mariássy [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=25B95477D9A3B8EFBDADB8723671

LEGERSKÁ, Nikola. Hedviga Poľská a jej vzťah k Uhorsku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=B0DCB825442701D00C6D6CE31BA3

LELOVICSOVÁ, Beata. K počiatkom rodu Bokša na východnom Slovensku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=843FECD318613D3B14E5C933E937

LELOVICSOVÁ, Beata. Rozrod rodu Bokša na príklade jeho majetkovej držby v 14. storočí [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=08B0A201CAF64A608981C6D1F450

LENČ, Marek. Medzinárodnoprávne postavenie Uhorska do 13. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=D29F3E4684739C0AFEDAAE758176

LEŠKO, Marek. Mesto Žilina v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=2898A0C014A2DECFD493CA229F61

LEŠKO, Marek. Osobnosť Matúša Čáka Trenčianskeho [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=AE95EB74AC122A41EFFB27AF5EFE

LISÝ, Lukáš. Hospodársky vývoj Podolínca a Starej Ľubovne v stredoveku na základe výsadných listín [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=17899838D38E4BD1571982BC5694

ĽUPTÁKOVÁ, Veronika. Historicko-geografická charakteristika Vígľašského panstva v období stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=CE85B6FED79D163DBBD9430E2034

ĽUPTÁKOVÁ, Veronika. Šľachta v Zvolenskej župe do polovice 14. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=AE95EB74AC122A41E3F327AF5EFE

LUZ, Rastislav. Diplomatická produkcia predstaviteľov Bratislavského komitátu do roku 1317 [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=C6384B4AD84FDE7B3AC73D64C60E

LUZ, Rastislav. Účtovné registre Bratislavskej kapituly z 15. storočia. Analýza a edícia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=06ED14E8665C76DEA0C55B94DD38

2019 LUZ, Rastislav. Stredoveké účtovné písomnosti Bratislavskej kolegiátnej kapituly [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FB09C562C25683D6619B6052F34B

LYSÝ, Miroslav. Odraz kresťanskej morálky v trestnom práve v stredoveku na Slovensku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2025E333BF3D880576ED126196FB

MACKOVÁ, Alena. Extravilán Pezinka v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=1DDC86077D8354F3ABF99EA47A7C

2019 MACKOVÁ, Alena. Rozsah a štruktúra donačnej politiky Karola Róberta na území Slovenska [online]. Dostupné na internete: https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=D39197AF4F77EC855BAC2CACEBCE

MAGDOŠKO, Drahoslav. Vývin mestskej samosprávy a cirkevnej správy v Košiciach v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=6C0594DA955AD34A427AAAEAF53B

MAJERČÁKOVÁ, Katarína. Hospodárske a sociálne pomery na Spiši v 16. storočí [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=E72B30B2FBB5A43D858D64336E1A

MAKÓOVÁ, Katarína. Spoločenské postavenie žien v mestskom prostredí (so zreteľom na stredoveké Košice) [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=DE75FDC5E810270745041AC4E371

MALEC, Juraj. Sídliskový obraz stredného Považia v stredoveku [online]. Dostupné na internete: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/140025364

MALÍK, Jakub. Prví Arpádovci na uhorskom tróne : cirkevná politika a kristianizácia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=EA5269F01D24DAD877BFD87CA21B

MARCINA, Branislav. Dejiny obce Selce [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=78BAD52BF05C0FB58F4DFBB717E6

MARHEFKOVÁ, Kamila. Edícia Pamätnej knihy mesta Sabinov. Obdobie stredoveku (1446 – 1526) [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=06ED14E8665C76DEA0C45D94DD38

MARTINÁK, Matúš. Nové poznatky k stredovekému pôvodu vybraných sakrálnych stavieb v levickom okrese [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=3FC651F5F17198D85EE261D2C427

2019 MARTINÁK, Matúš. Návrh na ochranu a prezentáciu stredovekých sakrálnych pamiatok dolného Pohronia [online]. Dostupné na internete: https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=064839694A055E9D160DB9245BC2

MARTIŠOVÁ, Hana. Dejiny Zoborského kláštora [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=E06C6FAF64E52D0179488B5131AA

MARTIŠOVÁ, Hana. Majetky Nitrianskeho hradu do polovice 14. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=3B21D420C0C923F60482B3BA0363

MARTON, Dávid. Severná hranica Uhorského kráľovstva a jej obrana do 14. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=F197D1152A04E678C391FB0FDA7A

MARTON, Dávid. Výpovedná hodnota košických kroník z 18. a 19. storočia pre výskum stredovekých dejín mesta [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=B9F7F187E877E39F04AF2C01B411

MASARECHOVÁ, Zuzana. Staršie dejiny obce Banka (od 9. do 16. storočia) [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=8099C97397A4BA66AF3B858B8810

MASARECHOVÁ, Zuzana. Život svätej Margity Uhorskej [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=7D24A8B9D266E99516CE0C7EB784

MASLÍKOVÁ, Ľudmila. Cestná sieť, mýtne stanice a trhové miesta na území Nitrianskej župy v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=84A6561E00D8E3617B2FC625E29F

MATEJKOVÁ, Michaela. Odievanie na území Slovenska od 13. do konca 15. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=D66686E2411EDBCBFFA2901891D1

MATOVIČOVÁ, Petra. Feudálne sídlo Strečno v stredoveku a ranom novoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=FD881BC05B1F2F7E4453078943B1

MATOVIČOVÁ, Petra. Rod Justhovcov a ich stavebné aktivity v Turci [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=889E7E0E7AB580129AFEC6B5A2B8

MEDVEĎOVÁ, Mária. Historická geografia Partizánskeho [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=5E5121F04DA708F8C4CB17BC930B

MEDVEĎOVÁ, Silvia. Zbrane a ich produkcia na Slovensku v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=2EA293C8B5A34C45693A9F942649

MELICHEROVÁ, Monika. Stredoveké osídlenie Kysúc v slovenskej historiografii [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=D9FD61DACB535D159C5D34691645

MELIŠ, Bernard Jozef. Dejiny Zvolenskej veľžupy do jej rozdelenia v 14. storočí [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=334EBFF4980CD7744440411C905F

MERTUŠ, Jozef. Osídlenie Liptova v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=C6384B4AD84FDE7B38C23A64C60E

MIGAČ, Michal. Mestá – ich vznik, vývoj, právne postavenie a význam v uhorských dejinách [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=AE95EB74AC122A41EEFC26AF5EFE

MICHALIČKOVÁ, Laura. Výbava vrcholnostredovekých a novovekých hrobov z územia Slovenska [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=06ED14E8665C76DEA1C65894DD38

MICHALOVÁ, Katarína. Patrocíniá stredovekých kostolov a kaplniek v Žilinskej diecéze [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=A067BA41CFE566E7B0811A3B6C3F

MIKOVÁ, Alexandra. K počiatkom Spišskej Belej [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=78946B6CA36C4DF7E0F0A7D94AE9

MIKUŠOVÁ, Barbora. Šintavské panstvo v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=445403455C9BB367E6D646595A49

MILON, Jakub. Dejiny Spišskej Soboty v období stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=E088F6F6D9C7531BB656B278BC92

2019 MINKOVÁ, Eliška. Kráľovský komitát – šľachtická stolica – župa. Dejiny Hontianskej stolice/župy a jej správy od stredoveku do roku 1945 [online]. Dostupné na internete: https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=967BBFBEA3819CAA83A720FC5726

MIŠKOLCIOVÁ, Iveta. Vybrané inštitúty Uhorského stredovekého práva [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=3B3C390F92023FADBCF3C2ED093C

MLÍCH, Rudolf. Starý hrad a jeho majitelia v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=18225BB4525340AB7C5867F3993B

MOLECOVÁ, Tatiana. Sociálna a právna štruktúra obyvateľstva v Uhorsku v 13. storočí [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=118F2A3D570393A6597C6DDF1D9E

MOLNÁR, Jozef. Krátke dejiny Gemera v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=F197D1152A04E678CC91FB0FDA7A

MOLNÁR, Matúš. Dejiny Štítnika v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=FF44C990A7CA883E47885F929FD7

MONCZOVÁ, Viktória. Postava Mateja Korvína vo vybraných dielach maďarskej historiografie 19. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=5D21D4E84343AF6AC1974A636BBE

MORAVANSKÁ, Ivana. Žigmund Luxemburský a slobodné kráľovské mestá na Slovensku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=F2CC723B7B1D671C2429ABF2AE77

MORAVČÍKOVÁ, Lucia. Uhorsko-české vzťahy v rokoch 1246 – 1270 [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=EA5269F01D24DAD870BAD87CA21B

MOROVÁ, Bohuslava. Dejiny mincovne v Kremnici a ich uplatnenie v školskej praxi [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=3AF1A6EA9B0020D20FDA66B72062

MOROVÁ, Bohuslava. Ikonografia mincí razených v Kremnici v neskorom stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=D8F77B52B2130B9EFB411CC07BB0

MREKAJ, Michal. Historicko-geografická charakteristika Oravskej župy do začiatku 17. storočia; Kultúrne formovanie krajiny

NÁDASKÁ, Katarína. Cirkevné dejiny Košíc v 13. – 16. storočí s dôrazom na kult sv. Alžbety [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=CBA343C5DDF51FCC0039D300F7E5

NAĎOVÁ, Adriána. Pôdorysné typy stredovekých miest na východnom Slovensku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=CB745B58B0F7E53C0C56CB6F3E25

NAGY, Tibor. Cirkevná provinciálna synoda v Dvoroch nad Žitavou v roku 1307 a jej historicko-právny význam [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=C19C92E7CF8C1E58802445E20CB0

NAGYÉRI, Karol. Cechové právo v stredovekom Uhorsku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=41C03711E694D4F6E3CBD13A7BF8

NAZADOVÁ, Daniela. Z cirkevných dejín Trenčína v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=3D0298BADCCD9F5EC8346B8FF158

NÉMETHOVÁ, Zuzana. Formovanie nižšej šľachty v severných pohraničných komitátoch Uhorského kráľovstva [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=C6384B4AD84FDE7B3FC03264C60E

NERER, Michal. Uhorskí šľachtici Mikuláš z Perina, Stibor zo Stiboríc a Ladislav z Ludaníc vo víre husitských bojov [online]. Dostupné na internete: https://is.muni.cz/th/145416/ff_m/

NERER, Michal. Vplyv husitstva na územie dnešného Slovenska medzi rokmi 1414 – 1435 v obraze historiografie [online]. Dostupné na internete: https://is.muni.cz/th/145416/ff_b/

NEUMANN, Martin. Typické a špecifické znaky Spišského misála [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=05297BE28FB73DDAC2C1C102764E

NEUMANN, Martin. Vypovedacia schopnosť stredovekých kalendárií na príklade spišského misála [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=4E8C5892CF92DB7E658E0A397F44

NEZVALOVÁ, Lucia. Ľudia na okraji stredovekej spoločnosti [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=4323C5C65E607D04033897321C77

OLEJÁR, Kamil. Materiálna kultúra banského robotníctva v Gemeri v stredoveku a ranom novoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=25B95477D9A3B8EFB0A7BA723671

OLEKŠÁKOVÁ, Barbora. Obchodné a hospodárske kontakty miest na území východného Slovenska v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=CAF43C23BCEFEBA4B5C51CBCB6F5

ONDERKO, Patrik. Pramene banského práva v Uhorsku s dôrazom na dnešné územie Slovenska do roku 1918 [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=2EA0EB8F50B4443ADFEED2A85628

ONDÍKOVÁ, Lucia. Vzťah kráľovskej moci a stredoslovenských banských miest v neskorom stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=05297BE28FB73DDAC3C0C602764E

ONDÍKOVÁ, Lucia. Osídlenie Turca do konca 16. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=B990D11496A294E2B69E7A42908A

ONDRUŠ, Marek. Dejiny Starého hradu a Starohradského panstva do polovice 16. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=5E5121F04DA708F8C3C615BC930B

OPÁT, Martin. Šľachtici z Ludaníc a ich vzťah k uhorských kráľom [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=8232CE64E2D3AEDD03DB355ABFDA

ORAVEC, Marek. Luxus a honosnosť v 13. storočí [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=AA7BC2660C5D798CF5F590D036F7

ORSÁGOVÁ, Zuzana. Kráľovné arpádovského obdobia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=C6319F1221AAE50706D6F341E0EB

ORSZÁGHOVÁ, Romana. Detstvo v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=FD881BC05B1F2F7E4557038943B1

ORŠULOVÁ, Viktória. Právne postavenie žien v rodinnom práve v stredovekom Uhorsku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=124634ADD5218DF9924541FD6433

OZIMY, Andrej. História pevnostného systému Komárno – Komárom, so zreteľom na stavebno-historický vývoj „Ústrednej pevnosti“ v Komárne [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=65CF89236B0A7E1247D973E040F7

PALENČÁROVÁ, Radka. Remeslá a cechy v Košiciach, Prešove a Bardejove do 16. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=CBD6E88493DC1C70E7763C276299

PALKO, Jakub. Uhorsko-české vzťahy v rokoch 1260 – 1278 [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=EA5F7181B6B238EB530D66115CCB

PALKO, Jakub. Zahraničná politika Matúša Čáka Trenčianskeho [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=3B21D420C0C923F60E86B7BA0363

PALUGOVÁ, Martina. Mesto Ružomberok v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=96D6D14AE6883BC5D605582A43F0

PANGRÁCOVÁ, Lenka. Stavebno-historický vývoj Bardejova v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=CBD6E88493DC1C70E67132276299

PAPPOVÁ, Daniela. Hranica Ostrihomskej arcidiecézy v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=E5D8B2AA72393605BA1DB707D9DB

PAPPOVÁ, Daniela. Nitriansky biskup Hynko (1405-1428) [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=CE85B6FED79D163DBBD9460E2034

PASTUCHA, Tomáš. Stredoveké mestá Liptova [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=3E9AEE53085E0AC8529BF090576F

PAŠÁK, Tomáš. Dejiny obce Kostoľany pod Tríbečom [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=3D0298BADCCD9F5EC632628FF158

PATRONOVÁ, Mária. Život na stredovekom hrade [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=782C7F190F52827406A440A2E54F

PATYLOVÁ, Barbora. Dejiny hradného panstva Korlátka v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=A6FC8A2967B75657ED56D1494961

PAVLOVIČ, Bernard. Púte a putnici Slovenska [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=A1B940EDBC4289841AD50375B708

PEČEŇÁKOVÁ, Petra. Právne postavenie žien v Uhorsku na prelome stredoveku a novoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7D2D451D26A69EFC22DBD327683B

PERLECZKÝ, Kristián. Bitka pri Moháči v maďarskej historiografii 20. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=630E6FB02690F4A571F31CD4AF05

PERLECZKÝ, Kristián. Ján Hunyady v maďarskej historiografii 20. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=3D0298BADCCD9F5ECE326C8FF158

PEŤKOVÁ, Michaela. Rytierske náhrobné platne neskorej gotiky na Slovensku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=107B16852C902CE89C67FBC09C50

PEŤKOVÁ, Michaela. Stredoveká sakrálna architektúra Žilinského okresu [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=0218399C17E4BE6E11A682E813BF

PETRÍČEK, Michal. Mincovníctvo Karola Róberta [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=78A250D23BCFF2279D7AB173D3A6

PETRÍČEK, Michal. Mincovníctvo Žigmunda Luxemburského [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=3E2A224FFF078FAB5ACD55A608FB

PETRO, Michal. Listiny mestských výsad pre mestá na území východného Slovenska [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=CBAF9E3AEA03AC4CB953F96D9B1C

PETRUŠKOVÁ, Ingrid. Profesijné bratstvá a ich úloha v stredovekých banských mestách (so zreteľom na zväz siedmych banských miest) [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=889E7E0E7AB580129AFFCCB5A2B8

PICHOŇSKÝ, Matúš. Cestná sieť na Spiši v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=C59625BB30B9E1ED234BE85E60B3

PILNIK, Tomáš. Vznik a vývoj stredovekých miest na Slovensku do pol. 14. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=F5F9E12263A2DE487502737C4339

PISKLOVÁ, Ivana. Beatrix Aragónska [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=A083EEC66BFEBB1DD0DDD70842BF

PÍŠOVÁ, Kamila. Majitelia a správa hradu Bojnice v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=A1B940EDBC42898419D50475B708

PITTICH, Martin. Uhrovský hrad – miesto pamäti [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=98450E162FA634A8C9BD77491A09

POBJECKÝ, Jakub. Medzinárodnoprávne postavenie Uhorska do konca 12. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=124634ADD5218DF992464AFD6433

PODÁVKOVÁ, Katarína. Meštianske domy v stredovekých kráľovských mestách na dnešnom východnom Slovensku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=CB745B58B0F7E53C0C57CA6F3E25

POLAČIKOVÁ, Veronika. Belo IV. a Rakúsko [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=46EC41480997D7F101BBADC35E13

POLÁKOVÁ, Martina. Postavenie ženy v stredovekej spoločnosti ( spoločenské a kulturologické hľadisko) [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=2204B64E72E25FC8EC6F9F4DDB42

POLÁKOVÁ, Zuzana. Stredoveké až novoveké kostolné cintoríny z územia dnešného Slovenska s dôrazom k historickým regiónom Gemera, Malohontu a Novohradu [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=3AF1A6EA9B0020D20EDA60B72062

PÚČIK, Marek. Horná Nitra v stredoveku (vývoj cirkevnej správy) [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=A067BA41CFE566E7BD82133B6C3F

PÚČIK, Marek. Údolie Nitrice do polovice 16. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=2ADD962B14F411C3F44C6AB2F527

PUCHALOVÁ, Tatiana. Hrad a jeho okolie – Spišský hrad [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=9A77F24CB1252B04C4D7530220F3

PUCHALOVÁ, Tatiana. Spišský prepošt Juraj III. z Kežmarku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=06ED14E8665C76DEA0C65594DD38

PUTEROVÁ, Tatiana. Vláda Ladislava IV. Kumánskeho a jej dôsledky na pomery v Uhorsku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=46EC41480997D7F100BDABC35E13

REPJAK, Lukáš. Bratríci na východnom Slovensku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=06ED14E8665C76DEA0C65A94DD38

RERICH, Ján. Osídlenie okresu Krupina od najstarších čias do konca 14. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=C31F93A747B848A98DA99CB83BA7

REŤKOVSKÁ, Adriana. Rehoľa antonitov v stredovekom Uhorsku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=2B30D2A570A51E648E9CA89DF416

ROHÁČ, Peter. Vojny o Babenberské dedičstvo 1246-1278 [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=4EE2DDBD758971D10EC2C1893B77

ROHÁROVÁ, Nadežda. Genealógia rodu Berzeviczy [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=9BA729332E6B4AD3AF8B039AB17B

RUSNÁKOVÁ, Magdaléna. História mesta Zlaté Moravce a jeho mestskej časti Prílepy [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=78BAD52BF05C0FB58C49F1B717E6

RUTTKAY, Matej. Dedina v stredoveku (na dnešnom území Slovenska) [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=9B87F0FC7A1D7917BEA2A602251C

RYBÁROVÁ, Katarína. Mesto Prešov a jeho najstaršie dejiny [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=24C6E28F89ED84B9296331F8EBFA

SAKÁČ, Marián. Z histórie využívania vodných tokov v Zemplíne v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=8A04CC87F8A6C9482B11C1F1A67B

SALANCI, Michal. Abovci z Kecerovského Lipovca do polovice 14. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=288AEB55AAC80340370B43B08CCB

SEDLÁČEK, Peter. Hospodárenie samosprávy mesta Bratislavy v 15. storočí [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=A8191906ED291B632DAF93F6A04F

SEDLÁČEK, Peter. Vojenstvo v Bratislave v polovici 15. storočia vo svetle komorných kníh [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=F5F9E12263A2DE4873097A7C4339

SEKERÁK, Michal. Bratrícke hnutie očami slovenskej historiografie [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=652C531D78969B52985EEA51164D

SELECKÁ, Nela. Mestská societa v Bratislave v stredoveku (na základe analýzy vybraných mestských kníh) [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=445403455C9BB367E6D645595A49

2019 SENTINEKOVÁ, Lenka. Dejiny vybraných opevnení Tekovskej stolice na pozadí vojenských udalostí v rokoch 1242 až 1526 [online]. Dostupné na internete: https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=967BBFBEA3819CAA84A12FFC5726

SCHNEIDER, Filip. Belo III. a uhorsko-byzantské vzťahy [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=C7FB5A0F39169367A65C30B2F1E0

SCHÚBERT, Ján. Láska, manželstvo a nevera v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=B05445C3B1156175C7CF8BFAD124

SCHWAMMELOVÁ, Nikola. Postavenie a život ženy vo včasnom stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=1DDC86077D8354F3ABF99FA47A7C

2019 SCHWAMMELOVÁ, Nikola. Žena a vojna v stredovekej Európe [online]. Dostupné na internete: https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=D39197AF4F77EC8557AA2FACEBCE

SIMONICSOVÁ, Réka. Uhorskí študenti v stredoveku na univerzite v Bologni [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=0CE18B4C4079C60D2E40A92DB261

SKYBOVÁ, Gabriela. História obce Nitrianske Hrnčiarovce [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=CCDF67E7FC0AADE0BEB8F5C939FD

SLÁDEČEK, Peter. Mestská samospráva v stredovekom Uhorsku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7D2D451D26A69EFC22DBD427683B

SLÁDOK, Matúš. Archeologické doklady v banskej činnosti v Slovenskom Rudohorí [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7D2D451D26A69EFC27DFD027683B

SLADOVNÍKOVÁ, Alexandra. Tehlová architektúra na juhu Slovenska v stredoveku (nové nálezy a nové interpretácie) [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=B990D11496A294E2B6927F42908A

SLAMKOVÁ, Nina. Produkcia palných zbraní na území Slovenska v stredoveku a vo včasnom novoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=FB82D27E75BFB74B6EED5ECD15D7

SLANINKOVÁ, Eva. Stredoveké sklo v sakrálnych objektoch [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=75B7A01F43629DD3F72601287959

SLEZÁK, Juraj. Riečna sieť v južnej časti stredného Považia v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=A620642252F04BC5EA1BAC8602AE

SLEZÁK, Juraj. Rybárstvo a rybnikárstvo na Slovensku v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=145E94B5E4A069A60DFC52C78F85

SLEZÁKOVÁ, Miroslava. Členovia Bratstva bohatých obchodníkov v Košiciach v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=124634ADD5218DF99A474BFD6433

SNINSKÁ, Katarína. Zakladanie a právne postavenie kláštorov na Slovensku (v 11. – 12. storočí) [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=6A3A32DBBC315C829C80C0846172

SNOHOVÁ, Silvia. Život v stredovekom meste od 11.-14. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=F972C28947B4ECBED2001D4570AC

2019 SNOHOVÁ, Silvia. Dejiny obce Bašovce [online]. Dostupné na internete: https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=220CAD514E10A15D147455E0C4C4

SOFKOVÁ, Jana. Prezývky v osobných menách na stredovekom Slovensku (do roku 1342) [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=445403455C9BB367E6D642595A49

SOLÁR, Andrej. Svätec a spoločnosť v stredoveku (Osobitný pohľad na územie Slovenska) [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=CB98FB4AD6F6672547359830419C

STOKLASOVÁ, Dana. Dejiny benediktínskeho opátstva v Hronskom Svätom Beňadiku do roku 1565 [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=A3F3DC538E4836F27C96D015D2E8

STRAKOVÁ, Sindy. Staršie dejiny Očkova [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=78A250D23BCFF2279275B373D3A6

SUCHANIČOVÁ, Silvia. Porovnanie života v českých a uhorských vybraných mestách v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=78A250D23BCFF2279D7EBD73D3A6

SVENTEKOVÁ, Eva. Historický vývoj inštitúcie notárstva na území dnešného Slovenska do roku 1918 [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=2EA0EB8F50B4443AD9E3D6A85628

SZATMÁRYOVÁ, Anna. Cestná sieť na území Zemplína v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=9E4D4138992AB2F8D300184C92A2

SZÉKELY, Tomáš. Osobnosť Mateja Korvína vo vybraných dielach slovenskej historiografie [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=DBBA30DD5E77A1386D36E5194B45

SZENCZIOVÁ, Gabriela. Tatársky vpád a jeho dôsledky [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=CABE63230C4296FD1A602AA57451

SZŐCSOVÁ, Lucia. Matej Korvín a slobodné kráľovské mestá na Slovensku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=43C9917007CDA3B7D25A07A064C3

SZUDA, Krisztina Eszter. Ľudovít I. Veľký a stredoveké mestá na Slovensku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=CABE63230C4296FD1A612DA57451

ŠABĽOVÁ, Veronika. Feudalizmus a lénne vzťahy ako podstata stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=D29F3E4684739C0AF4DDAD758176

ŠAFÁRIKOVÁ, Patrícia. Dejiny farského kostola svätého Vavrinca v Bratislave [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=1C98E395077C31135B59E20208CF

ŠEMRINEC, Pavol. Vývoj osídlenia na území Nových Zámkov a v jeho okolí v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=B3BB44064DB947D4D0BF3E4BF4B0

ŠEMRINEC, Pavol. Vývoj osídlenia severozápadnej časti okresu Nové Zámky vo vrcholnom a neskorom stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=BCBBF6F1CE9D98DE38031934D618

ŠENKÁROVÁ, Monika. Bratislavská zmluva z roku 1515 v kontexte sobášnej politiky Habsburgovcov [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=8CC1582F9CFC8AB06AEC5E5278BF

ŠIMKO, Peter. Vývoj cestnej dopravy na severozápadnom Slovensku v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=A083EEC66BFEBB1DD0DEDA0842BF

ŠIMONOVIČOVÁ, Patrícia. Dejiny osídlenia obcí okresu Poprad v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=FBA0A0C68B9B2F0CABCB51ED718F

2019 ŠIMUNKOVÁ, Katarína. Zvieratá a ich úloha na stredovekých hradoch. Analýza osteologických pozostatkov zvierat na vybraných vrcholnostredovekých hradoch územia Slovenska [online]. Dostupné na internete: https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=1383B27F49E7628F5ED7B14433C6

ŠKOVIERA, Samuel. Mletie obilia v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=DFA67B8070F30CA1E79CC200DAEA

ŠKUTOVÁ, Martina. Hlavné komunikačné trasy v Karpatskej kotline od konca doby rímskej do konca 11. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=5CA03D74BE9D7FDDADC81A0BD935

ŠMAJDA, Ľuboslav. Dejiny Stropkova do konca 16. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=A87535322FFBFE64CDD0989053BC

ŠMAJDA, Ľuboslav. Zemplínsky archidiakonát v stredoveku a ranom novoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=AE95EB74AC122A41E3F324AF5EFE

ŠMÍDOVÁ, Martina. Ženy v Uhorsku v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=CB745B58B0F7E53C065CC26F3E25

ŠOTKOVSKÁ, Zuzana. Ján Bezzemok a Ondrej II. [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=3870AE6E467F35C670ED117DBD28

ŠPÁNIK, Samuel. Belo III. a jeho nástup na uhorský trón [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=2347834E6FE8D78CF211439ACDB8

ŠPÁNIK, Samuel. Nástup na trón Bela III., Ondreja III. a Karola Róberta – historická komparácia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=4E8C5892CF92DB7E648B0D397F44

ŠPRLÁKOVÁ, Veronika. Archeologické doklady písomníctva a knižnej kultúry v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=B990D11496A294E2BE927C42908A

ŠTANGOVÁ, Romana. Možnosti vzdelávania študentov zo Slovenska na stredovekých univerzitách [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=9A77F24CB1252B04C6D4500220F3

ŠTANGOVÁ, Romana. Študenti z Uhorského kráľovstva na Univerzite v Krakove do konca stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=7DA8C3B98606746B39461D0E0D93

ŠTEFKO, Lukáš. Dejiny Slovenska v diele poľského kronikára Jána Dlugoša v období 15. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=C6384B4AD84FDE7B38C23964C60E

ŠTEFKO, Lukáš. Záloh 13 spišských miest po Moháč [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=3D317B62F21FC1F80369CAC30134

ŠTEPKOVÁ, Ľubica. Najznámejšie ženy okolo Bela IV. [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=A6FC8A2967B75657EB53D2494961

ŠTEPKOVÁ, Ľubica. Obraz žien v stredovekých uhorských naračných prameňoch [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=4A220BA9C567A849180738D1351D

ŠTRBOVÁ, Katarína. Cestovanie a púte v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=E2F93AEC495D93B324411F5E1A87

ŠULÍKOVÁ, Tatiana. Vývoj bývania v stredoveku v archeologických periodikách [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=AA7BC2660C5D798CF2F69ED036F7

ŠURINOVÁ, Mária. Zápoľskovci [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=591608704B394480C718D1CFFE0D

ŠUTOVÁ, Zuzana. Stredoveké manželské právo na Slovensku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=0C00D6AEB1E8633A2900607FE789

ŠVEDOVÁ, Monika. Dejiny správy panstiev šľachtického rodu Forgáč [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=3DA6B243860E2F540CED70066D32

TALIANOVÁ, Soňa. Ikonografia uhorských panovníckych mincí v 14. – 16. storočí [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=B3BB44064DB947D4DBB83B4BF4B0

TATÁRIKOVÁ, Monika. Problematika ťažby zlata a striebra na území Slovenska v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=F2263C7782913123B2F6DE91B188

TATÁRIKOVÁ, Monika. Rola Jána Jiskru z Brandýsa v uhorskej politike v polovici 15. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=6AA8E1A8284D263B439E4120F398

TIRPÁK, Marek. Slovenské baníctvo zlata, striebra a farbených kovov – zlaté mestá [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=1EB520A0FC80D2201D096E3FADC4

TIRPÁKOVÁ, Ľudmila. Panstvo Čičva v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=8CC1582F9CFC8AB06EE5565278BF

TKÁČ, Lukáš. Vývoj majetkových pomerov v Liptove a na Orave v 14. – 16. storočí [online]. Dostupné na internete: https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7521CD21230D5DBDE378FD90A9CE

TKÁČ, Zdenko. Slovenská historiografia o stredovekých rytierskych reholiach [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=288AEB55AAC80340370647B08CCB

TOMOVÁ, Jana. Ženy v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=ACBBACF06A26C1C927C3D2DD49A8

TOMOVIČOVÁ, Jana. Vinárstvo a vinohradníctvo v Trnave v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=DC3982FFF29AF9981C33633346A2

TÓTHOVÁ, Hana. Jedlo a stolovanie v období stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=2CF8ED5028B5B7F17BDC5BAD0983

TÓTHOVÁ, Hana. Mosty, brody a iné prechody cez rieky na území Slovenska v stredoveku. [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=145E94B5E4A069A60DFB54C78F85

TUHÁRSKA, Tatiana. Vývoj osídlenia na území dnešného okresu Veľký Krtíš od pol. 13. storočia do konca 14. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=0932CDF70C0F8DE4AA527F7516B2

TURANOVÁ, Alica. Inkvizícia a tortúra v uhorských dejinách [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=875358BC76C82676E9A5B61FC84F

TURČEKOVÁ, Silvia. Rekonštrukcia ciest v ponitrianskom a požitavskom regióne v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=94C2783B2E0024F4F1E4FD437AF4

TURČÍK, Jozef. Hrady na Hornom Zemplíne v stredoveku a ranom novoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=1F2DA89437FD0082894CA6DF5675

TURSKÁ, Alžbeta. Historiografia o stredovekej cestnej sieti a cestách na území Slovenska [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=3092DA57427D6AA49381CCFA73E1

ÚRADNÍK, Jakub. Husiti a Jan Jiskra z Brandýsa v dejinách stredného Slovenska [online]. Dostupné na internete: https://is.muni.cz/th/399754

VAJSOVÁ, Michala. Hrad a panstvo Vígľaš v stredoveku a na začiatku novoveku (historiografia a pramene) [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=C31F93A747B848A98DAA91B83BA7

VALACH, Marek. Vývoj osídlenia na území hradného panstva Beckov v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=C59625BB30B9E1ED2245E95E60B3

VALASEKOVÁ, Enikő. Nástroje k spracovaniu obilia v stredoveku na Slovensku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=3DA6B243860E2F5404EE70066D32

VALIČKOVÁ, Meggy. Právne základy uhorskej šľachty v 13. storočí [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=12C8EC1657C182290C8506976E99

VALUŠIAKOVÁ, Dominika. Panstvo Likava v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=4E8C5892CF92DB7E6F8509397F44

VALUŠKOVÁ, Martina. Osídľovanie stredného Pohronia v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=CBAF9E3AEA03AC4CBD52FE6D9B1C

VÁLYIOVÁ, Nikola. Premonštrátsky klástor sv. Kríža v Lelese v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=B7A4F0D5DE0EE4D8FA5170CD7EE5

VANKO, Filip. Itinerár palatína Viliama Drugeta (1334 – 1342) [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=CE85B6FED79D163DBBD9440E2034

VANKO, Filip. Úrad palatína počas vlády Karola Róberta (1301-1342) [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=F3DF709D807E6092686AAB153052

VAŠÍČEK, Richard. Branný systém uhorskej armády do roku 1526 [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=0C456E8F7F525ABD68F24EAC1D80

VAŠÍČEK, Richard. Ján a Rafael Podmanickí [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7D2D451D26A69EFC23D8D727683B

VATEHOVÁ, Petra. Ikonografia pečatí uhorských panovníkov a vysokých cirkevných predstaviteľov od konca 14. do 16. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=BCBBF6F1CE9D98DE31061D34D618

VATEHOVÁ, Petra. Ikonografia uhorských panovníckych pečatí v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=B3BB44064DB947D4D0BE354BF4B0

VELICHOVÁ, Jarmila. Dejiny obce Trstín, jej vznik a vývoj [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=9BA729332E6B4AD3A0810B9AB17B

VEPYOVÁ, Simona. Šintavský hrad a panstvo [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=9A77F24CB1252B04C4D75C0220F3

VICIAN, Denis. Dejiny hradného panstva Branč v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=A87535322FFBFE64CDD1919053BC

VICIAN, Denis. Pongrác (II.) zo Svätého Mikuláša [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=E5D8B2AA72393605BA1EBF07D9DB

VITÁLOŠ, Martin. Majetková držba Matúša Čáka Trenčianskeho [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=1DDC86077D8354F3A4F293A47A7C

2019 VITÁLOŠ, Martin. Farská sieť Nitrianskeho biskupstva do konca 14. storočia [online]. Dostupné na internete: https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=D39197AF4F77EC855BAC21ACEBCE

VLADÁR, René. Obraz stredovekej Bratislavy v prácach slovenských historikov 20. -21. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2025E333BF3D880576E3106196FB

VLASKO, Vladimír. Konsolidácia pomerov v Uhorsku v prvej polovici 14. storočia. Vláda Karola Róberta z Anjou [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=E52557BEC79C1752D1BB737AD782

VOJTEČEK, Marek. Stredoveká dedina na severozápadnom Slovensku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=3092DA57427D6AA49984C0FA73E1

VOJTECHOVSKÝ, Filip. Remeselná výroba v Košiciach podľa súdnej knihy Acta Iudiciari Civitatis Cassoviensis [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=1EB520A0FC80D2201A0F6F3FADC4

VOJTILOVÁ, Natália. Trhy a jarmoky na východnom Slovensku v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=F197D1152A04E678CC9EF30FDA7A

VOŘÍŠEK, Jozef. Obec Prejta v neskorom stredoveku a novoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=06ED14E8665C76DEADC55E94DD38

VRABLEC, Pavol. Osídlenie nitrianskej časti Záhoria do konca 16. storočia. [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=11C6B986606D57E247A63AAD12C4

VRBINÁROVÁ, Martina. Stredoveké mestské privilégiá pre mestá na území dnešného Slovenska [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=782C7F190F52827409A147A2E54F

VRTOCH, Rastislav. Dejiny panstva Ostrý Kameň v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=B17126DDBCFD24F9E506A6858220

ZÁHORCOVÁ, Veronika. Kultúrno-intelektuálny život v Uhorsku za vlády Mateja Korvína [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=6A3A32DBBC315C829F89C0846172

ZELINKA, Stanislav. Erby a pečate mestečiek Šarišskej stolice v stredoveku a ranom novoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=752BE197E3AE405D4E88F079404B

ZONYGA, Jakub. Reflexia bratríkov v domácej historiografii [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=58E56B393942DD456DF724CCE25A

ZORKOVSKÁ, Anna. Dejiny pivovarníctva na Slovensku do konca 18. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=05297BE28FB73DDAC3C0C702764E

ZUMER, Michal. Hostia na Spiši do začiatku 14. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=CBD6E88493DC1C70E6733E276299

ŽEMLA, Marek. Dejiny obce Červeník do začiatku 17. storočia [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=75DF474C0110DDF9B2433A3CB038

ŽEMLA, Marek. Spoločenské a majetkové postavenie pánov z Oponíc v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=0EF1B0C9D97E5428C91117A8DC78

ŽIAK, Andrej. Bojnické hradné panstvo do pol. 17. st. [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=C6384B4AD84FDE7B38C23264C60E

ŽIAK, Andrej. Bojnické hradné panstvo v stredoveku [online]. Dostupné na internete: http://opac.crzp.sk/openURL?&stype=0&sid=CABE63230C4296FD1A6021A57451

 

Vložiť komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.