Historické pramene a zdroje

Informácie o stredoveku nám poskytujú predovšetkým dobové listiny, ktorých odpisy sa publikujú v tzv. pramenných edíciach. Tieto delíme na dva druhy – diplomatár publikuje texty v plnom znení, a regestár publikuje len výťah z textu. Prevažnú väčšinu najdôležitejších pramenných edícií, vydaných v Maďarsku, sprístupňuje na internete Maďarský krajinský archív (MOL) v spolupráci s firmou Arcanum.

Najrozsiahlejšou pramennou edíciou stredovekých uhorských listín je Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus (CDH), ktorý zostavil G. Fejér v prvej polovici 19. storočia. Tento diplomatár pozostáva zo 40 zväzkov a zachytáva obdobie od r. 104 do r. 1440. Hoci ide o na svoju dobu významné dielo, vyskytujú sa v ňom pomerne často nepresné údaje (predovšetkým skomolené osobné mená a miestne názvy), a tak je nutné porovnávať tento materiál s neskoršími edíciami. Reedície niektorých chybných listín vyšli v diele Codex diplomaticus patrius (Hazai okmánytár, CDP). V r. 1879 bol publikovaný aj regestár k tejto edícii pod názvom Codex diplomaticus patrius (Hazai okleveltár, CDPol).

 • FEJÉR, G. (ed.). Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis I–XI. Budae, 1829–1844
 • NAGY, E.–IPOLY, A.–VÉGHELY, D. (ed.). Codex diplomaticus patrius I–VIII. Győr, 1865–1873. (I-IV), Budapest, 1876–1891. (VI–VIII)
 • NAGY, I.–DEÁK, F.–NAGY, Gy. (ed.). Codex diplomaticus patrius 1234-1536. Budapest 1879

Ďalšie pramenné edície sú delené podľa uhorských kráľovských rodov. Obdobie vlády Arpádovcov (do roku 1301) zachytáva diplomatár Codex diplomaticus Arpadianus continuatus (CDAC) a regestár Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica (RA), ktorý prináša aj kritický rozbor listín z diplomatického hľadiska. Pramene z obdobia vlády Anjouovcov (1301-1387) zachytáva sedemzväzkový Codex diplomaticus Hungariae Andegavensis (CDHA, Anjoukori okmánytár). Tieto staršie edície je možné nájsť v knižnici projektu Hungaricana. Priebežne vychádza aj moderný a obsiahly Anjouovský regestár (DRHA, Anjoukori oklevéltár), s 34-mi zväzkami vydanými ku koncu roku 2014. Listinný materiál z obdobia panovania Žigmunda Luxemburského (1387-1437) postupne publikuje edícia Zsigmondkori oklevéltár (ZsO). Doposiaľ vyšlo dvanásť zväzkov, ktoré obsahujú regesty listín z rokov 1387 až 1425.

 • WENZEL, G. (ed.).Codex diplomaticus Arpadianus continuatus I–XII. Pest, 1860-1874
 • SZENTPÉTERY, E. (ed.). Regesta regum stirpis Arpadianae critico–diplomatica, tomus I., Budapest. 1923.
 • SZENTPÉTERY, E. (ed.). Regesta regum stirpis Arpadianae critico–diplomatica tomus II., Budapest. 1943.
 • BORSA, I.–SZENTPÉTERY, E. (ed.). Regesta regum stirpis Arpadianae critico–diplomatica, tomus II., volumina 2-3, Budapest. 1961.
 • BORSA, I.–SZENTPÉTERY, E. (ed.). Regesta regum stirpis Arpadianae critico–diplomatica, tomus II., volumina 4, Budapest. 1987.
 • NAGY, Imre (ed.). Codex diplomaticus Hungariae Andegavensis (Anjoukori okmánytár) I.-VII. Budapest 1878-1920.

 

 • KRISTÓ, Gyula (ed.). Anjou-kori oklevéltár. Documenta Res Hungaricas Tempore Regum Andegavensium. Illustrantia. I. 1301-1305. Budapest-Szeged 1990. (Hungaricana)
 • KRISTÓ, Gyula (ed.). Anjou-kori oklevéltár. Documenta Res Hungaricas Tempore Regum Andegavensium. Illustrantia. II. 1306-1310. Budapest-Szeged 1992. (Hungaricana)
 • KRISTÓ, Gyula (ed.). Anjou-kori oklevéltár. Documenta Res Hungaricas Tempore Regum Andegavensium. Illustrantia. III. 1311- 1314. Budapest-Szeged 1994. (Hungaricana)
 • KRISTÓ, Gyula (ed.). Anjou-kori oklevéltár. Documenta Res Hungaricas Tempore Regum Andegavensium. Illustrantia. IV. 1315-1317. Budapest-Szeged 1996. (Hungaricana)
 • KRISTÓ, Gyula (ed.). Anjou-kori oklevéltár. Documenta Res Hungaricas Tempore Regum Andegavensium. Illustrantia. V. 1318-1320. Budapest-Szeged 1998. (Hungaricana)
 • KRISTÓ, Gyula (ed.). Anjou-kori oklevéltár. Documenta Res Hungaricas Tempore Regum Andegavensium. Illustrantia. VI. 1321-1322. Budapest-Szeged 2000. (Hungaricana)
 • BLAZOVICH, László–GÉCSI, Lajos (ed.). Anjou-kori oklevéltár. Documenta Res Hungaricas Tempore Regum Andegavensium. Illustrantia. VII. 1323. Budapest-Szeged 1991. (Hungaricana)
 • BLAZOVICH, László (ed.). Anjou-kori oklevéltár. Documenta Res Hungaricas Tempore Regum Andegavensium. Illustrantia. VIII. 1324. Budapest-Szeged 1993. (Hungaricana)
 • GÉCSI, Lajos (ed.). Anjou-kori oklevéltár. Documenta Res Hungaricas Tempore Regum Andegavensium. Illustrantia. IX. 1325. Budapest-Szeged 1997. (Hungaricana)
 • BLAZOVICH, László–GÉCSI, Lajos (eds.). Anjou-kori oklevéltár. Documenta Res Hungaricas Tempore Regum Andegavensium. Illustrantia. X. 1326. Budapest-Szeged 2000. (Hungaricana)
 • ALMÁSI, Tibor (ed.). Anjou-kori oklevéltár. Documenta Res Hungaricas Tempore Regum Andegavensium. Illustrantia. XI. 1327. Budapest-Szeged 1996. (Hungaricana)
 • ALMÁSI, Tibor (ed.). Anjou- kori oklevéltár. Documenta Res Hungaricas Tempore Regum Andegavensium. Illustrantia. XII. 1328. Budapest-Szeged 2001. (Hungaricana)
 • ALMÁSI, Tibor–KŐFALVI, Tamás (eds.). Anjou-kori oklevéltár. Documenta Res Hungaricas Tempore Regum Andegavensium. Illustrantia. XIII. 1329. Budapest-Szeged 2003. (Hungaricana)
 • KŐFALVI, Tamás (ed.). Anjou-kori oklevéltár. Documenta Res Hungaricas Tempore Regum Andegavensium. Illustrantia. XIV. 1330. Budapest-Szeged 2004. (Hungaricana)
 • TÓTH, Ildikó Éva (ed.). Anjou-kori oklevéltár. Documenta Res Hungaricas Tempore Regum Andegavensium. Illustrantia. XV. 1331. Budapest-Szeged 2004. (Hungaricana)
 • KRISTÓ, Gyula (ed.). Anjou-kori oklevéltár. Documenta Res Hungaricas Tempore Regum Andegavensium. Illustrantia. XVII. 1333. Budapest-Szeged 2002. (Hungaricana)
 • KRISTÓ, Gyula–MAKK Ferenc (eds.). Anjou-kori oklevéltár. Documenta Res Hungaricas Tempore Regum Andegavensium. Illustrantia. XIX. 1335. Budapest-Szeged 2004. (Hungaricana)
 • PITI, Ferenc (ed.). Anjou-kori oklevéltár. Documenta Res Hungaricas Tempore Regum Andegavensium. Illustrantia. XX. 1336. Budapest-Szeged 2004. (Hungaricana)
 • BLAZOVICH, László–GÉCSI, Lajos (eds.). Anjou-kori oklevéltár. Documenta Res Hungaricas Tempore Regum Andegavensium. Illustrantia. XXI. 1337. Budapest-Szeged 2004. (Hungaricana)
 • PITI, Ferenc (ed.). Anjou-kori oklevéltár. Documenta Res Hungaricas Tempore Regum Andegavensium. Illustrantia. XXII. 1338. Budapest-Szeged 2012. (Academia.edu)
 • PITI, Ferenc (ed.). Anjou-kori oklevéltár. Documenta Res Hungaricas Tempore Regum Andegavensium. Illustrantia. XXIII. 1339. Budapest-Szeged 1999. (Hungaricana)
 • PITI, Ferenc (ed.). Anjou-kori oklevéltár. Documenta Res Hungaricas Tempore Regum Andegavensium. Illustrantia. XXIV. 1340. Budapest-Szeged 2001. (Hungaricana)
 • SEBŐK, Ferenc (ed.). Anjou-kori oklevéltár. Documenta Res Hungaricas Tempore Regum Andegavensium. Illustrantia. XXV. 1341. Budapest-Szeged 2004. (Hungaricana)
 • PITI, Ferenc (ed.). Anjou-kori oklevéltár. Documenta Res Hungaricas Tempore Regum Andegavensium. Illustrantia. XXVI. 1342. Budapest-Szeged 2007. (Hungaricana)
 • PITI, Ferenc (ed.). Anjou-kori oklevéltár. Documenta Res Hungaricas Tempore Regum Andegavensium. Illustrantia. XXVII. 1343. Budapest-Szeged 2007. (Hungaricana)
 • PITI, Ferenc (ed.). Anjou-kori oklevéltár. Documenta Res Hungaricas Tempore Regum Andegavensium. Illustrantia. XXVIII. 1344. Budapest-Szeged 2010. (Academia.edu)
 • PITI, Ferenc (ed.). Anjou-kori oklevéltár. Documenta Res Hungaricas Tempore Regum Andegavensium. Illustrantia. XXIX. 1345. Budapest-Szeged 2013. (Academia.edu)
 • PITI, Ferenc (ed.).  Anjoukori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia. XXX. 1346. Budapest-Szeged 2014 (Academia.edu)
 • SEBŐK Ferenc (ed.). Anjoukori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia. XXXI. 1347. Budapest-Szeged 2007. (Hungaricana)
 • SEBŐK, Ferenc (ed.). Anjou-kori oklevéltár. Documenta Res Hungaricas Tempore Regum Andegavensium. Illustrantia. XXXII. 1348. Budapest-Szeged 2015. (Hungaricana)
 • SEBŐK, Ferenc (ed.). Anjou-kori oklevéltár. Documenta Res Hungaricas Tempore Regum Andegavensium. Illustrantia. XXXIII. 1349. Budapest-Szeged 2015. (Hungaricana)
 • TEISZLER Éva (ed.). Anjoukori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia. XXXIV. 1350. Budapest-Szeged 2013 (MTAK) (Hungaricana)
 • B. HALÁSZ Éva (ed.). Anjoukori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia. XXXVIII. 1354. Budapest-Szeged 2014 (Academia.edu)(Hungaricana)
 • RÁBAI Krisztina (ed.). Anjoukori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia. XL. 1356. Budapest-Szeged 2013 (U-Szeged) (Hungaricana)

 

 • MÁLYUSZ, Elemér (ed.). Zsigmondkori oklevéltár I. (1387-1399). Budapest 1951. (Hungaricana)
 • MÁLYUSZ, Elemér (ed.). Zsigmondkori oklevéltár II/1 (1400-1406). Budapest 1956. (Hungaricana)
 • MÁLYUSZ, Elemér (ed.). Zsigmondkori oklevéltár II/2 (1407-1410). Budapest 1958. (Hungaricana)
 • MÁLYUSZ, Elemér–BORSA, Iván (eds.). Zsigmondkori oklevéltár III. (1411-1412). Budapest 1993. (Hungaricana)
 • MÁLYUSZ, Elemér–BORSA, Iván (eds.). Zsigmondkori oklevéltár IV. (1413-1414). Budapest 1994. (Hungaricana)
 • MÁLYUSZ, Elemér–BORSA, Iván (eds.). Zsigmondkori oklevéltár V. (1415-1416). Budapest 1997. (Hungaricana)
 • MÁLYUSZ, Elemér–BORSA, Iván (eds.). Zsigmondkori oklevéltár VI. (1417-1418). Budapest 1999. (Hungaricana)
 • MÁLYUSZ, Elemér–BORSA, Iván (eds.). Zsigmondkori oklevéltár VII. (1419-1420). Budapest 2000. (Hungaricana)
 • BORSA, Iván–TÓTH, Norbert (eds.). Zsigmondkori oklevéltár VIII. (1421). Budapest 2003. (Hungaricana)
 • BORSA, Iván–TÓTH, Norbert (eds.). Zsigmondkori oklevéltár IX. Budapest 2004. (Hungaricana)
 • TÓTH, Norbert (ed.). Zsigmondkori oklevéltár X. (1423). Budapest 2007. (Hungaricana)
 • NEUMANN, Tibor (ed.). Zsigmondkori oklevéltár XI. (1424). Budapest 2009 (Hungaricana)
 • TÓTH, Norbert (ed.). Zsigmondkori oklevéltár XII. (1425). Budapest 2013 (Hungaricana)

V sedemdesiatych rokoch minulého storočia začali vychádzať dve slovenské systematické pramenné edície plných textov a skrátených obsahov listín, týkajúcich sa územia dnešného Slovenska, od najstarších po 14. storočie – Codex diplomaticus ac epistolaris Slovaciae (CDS) spracováva obdobie od r. 805 do r. 1266, a Regesta diplomatica nec non epistolaria (RDS) spracováva obdobie od r. 1301 do r. 1323. Hoci sú v rukopise pripravené i ďalšie zväzky, nové vydania ani reedície tých starých, dlhodobo nedostupných, sa nepripravujú.

 • MARSINA, Richard (ed.). Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I. Bratislava. 1971
 • MARSINA, Richard (ed.). Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae II. Bratislava. 1987
 • SEDLÁK, Vincent (ed.). Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae I. Bratislava. 1980
 • SEDLÁK, Vincent (ed.). Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Bratislava. 1987

Okrem týchto celouhorských, resp. celoslovenských edícií bol listinný materiál publikovaný v rodových, župných alebo mestských diplomatároch alebo regestároch. Územia nášho okresu sa týka hlavne archív rodu Balassa, ktorý knižne vyšiel ako regestár v r. 1990, pričom jednotlivé regesty sú voľne dostupné aj pod príslušnými signatúrami listín v internetovej databáze Hungaricana. Spomenúť treba aj archív rodu de Palasth (Plášťovský), pre ktorý existuje tak starší diplomatár, ako aj novší regestár. Pre oblasť Poiplia je dôležitý listinný materiál, týkajúci sa Ostrihomskej kapituly, ktorého časť bola vydaná v dosiaľ štvordielnej pramennej edícii Monumenta ecclesiae Strigoniensis (MES). Starší diplomatár Hontianskej župy zostavil rodák z Kolár F. Kubinyi.

 • FEKETE NAGY Antal – BORSA Iván. A Balassa család levéltára (1193-1526). Budapest 1990 (Hungaricana)
 • PALÁSTHY Pál, dr.  Palásthyak. 3 kötet. Budapest, 1890–91. (Hungaricana)
 • TÓTH Krisztina. A Palásthy család levéltára 1256-1847: Kutatási segédlet. Esztergom, 2001. (Hungaricana)
 • KNAUZ Nándor. Codex diplomaticus primatialis Ecclesiae Strigoniensis. Strigonii 1863 (MDZ)
 • KNAUZ Nándor. Monumenta Ecclesiae Strigoniensis I: 979–1273. Strigonii 1874
 • KNAUZ Nándor. Monumenta Ecclesiae Strigoniensis II: 1273–1321. Strigonii 1882 (BNF)
 • DEDEK Crescens Lajos. Monumenta Ecclesiae Strigoniensis III: 1321–1349. Strigonii 1924
 • DRESKA Gábor (ed.). Monumenta Ecclesiae Strigoniensis IV: 1350–1358. Strigonii–Budapestini 1999
 • KUBINYI Ferenc. Diplomatarium Hontense. Oklevelek Hontvármegyei magán-levéltárakból. I, 1256-1399. Budapest 1888 (Hungaricana)

Dôležitým prameňom informácii o stredoveku je aj tzv. súpis pápežských desiatkov, vykonávaný v rokoch 1332-1337. Poskytuje predovšetkým údaje o množstve miestnych názvov a ich historické znenie, často vo veľmi skomolenom, ale rekonštruovateľnom tvare.

 • SEDLÁK Vincent. Monumenta Vaticana Slovaciae Tomus I. Rationes collectorum pontificiorum in annis 1332-1337. Trnava 2008
 • IPOLYI Arnold. Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia. Series I. Tomus 1. Rationes collectorum pontificorum in Hungaria. Pápai tizedszedők számadásai. 1281–1375.. Budapest, 1887. (Hungaricana)
 • ORTVAY Tivadar. Magyarország egyházi földleirása a XIV. század elején : a pápai tizedjegyzék alapján feltüntetve. I. k.Budapest 1891 (PTE)

Z obdobia tureckej okupácie sa zachovali turecké súpisy obyvateľstva pre daňové povinnosti, tzv. deftery. Niektoré z nich vyšli v maďarských zborníkoch – novohradskej časti nášho okresu sa týka súpis sečianskeho sandžaku, a niekoľko dedín z Novohradu a Hontu je uvedených v súpisoch budínskeho sandžaku. Osobitnou kapitolou je dielo slovenského turkológa J. Blaskovicsa, ktoré mapuje súpis z r. 1667 pre vyššiu správnu jednotku – novozámocký ejálet, do ktorej patrilo aj niekoľko obcí nášho okresu.

 • VASS Előd. A szécsényi szandzsák 1554. évi adóösszeírása. Budapest 1993 (Hungaricana)
 • KÁLDY-NAGY Gyula. A budai szandzsák 1559. évi összeírása. Budapest, 1977. (Hungaricana)
 • KÁLDY-NAGY Gyula. A budai szandzsák 1546-1590. évi összeírásai. Budapest, 1985. (Hungaricana)
 • BLASKOVICS Jozef. Az Újvári ejálet török adóösszeírásai. Poszony 1993

Paralelne s tureckými súpismi sa vykonávali aj tzv. portálne súpisy pre potreby uhorskej daňovej správy. Uvádza sa existencia súpisov z rokov 1549, 1553, 1559, 1563, 1566, 1572, 1588, 1593 a 1596, ktoré sa nachádzajú v Maďarskom štátnom archíve (čiastočne zahrnuté aj v projekte Arcanum MOL). Knižne vyšli najstaršie župné súpisy z r. 1549. Zaujímavými pramennými edíciami z tohto obdobia sú aj zápisy z kongregácií novohradskej šľachty, vydané v štyroch zväzkoch (NVJ); a regesty listín, týkajúcich sa Novohradskej stolice, vydaných  jágerskou kapitulou.

 • MAKSAY Ferenc. Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén I. kötet. Budapest. 1990. (Hungaricana)
 • OBORNI Teréz. Nógrád vármegye nemesi közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái (1597-1603).  Salgótarján. 2001. (Hungaricana)
 • TÓTH Péter. Nógrád vármegye nemesi közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái (1652-1656). Salgótarján. 2001. (Hungaricana)
 • JANCSÓ Éva. Nógrád vármegye nemesi közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái (1670-1672, 1683-1685). Salgótarján. 2012. (Hungaricana)
 • JANCSÓ Éva–JUSZTIN Péter. Nógrád vármegye nemesi közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1686–1689. Salgótarján. 2012. (Hungaricana)
 • SUGÁR István. Az Egri Káptalani Hiteleshely nógrádi vonatkozású iratainak regesztái 1378–1700. Salgótarján. 2001. (Hungaricana)

Po odchode Turkov nastáva rozvoj vlastivedného bádania a geografického, historického či štatistického “znovupoznávania” Uhorska. V r. 1715 sa uskutočnilo prvý celouhorský súpis daňovníkov (zahrnuté v projekte Arcanum MOL). Jedným z najvýznamnejších diel predtereziánskeho obdobia je aj Notitia Hungariae, štvorzväzkové vlastivedné dielo slovenského polyhistora Mateja Bela, kde Novohrad i Hont sú opísané v poslednom, štvrtom zväzku – Hont však zostal nedokončený. V r. 1773 vychádza Lexikón uhorských sídiel. V rokoch 1770-1774 sa dokončil tzv. Tereziánsky urbár, ktorý zachytával hospodársko-sociálnu situáciu tej-ktorej obce (plné verzie urbárov sú súčasťou projektu Hungaricana). V rokoch 1784–1785 za vlády cisára Jozefa II. prebehlo na území Uhorska prvé sčítanie obyvateľstva. Čiastočné informácie zo starších urbárov a sčítaní poskytuje Hungaricana.

 • BELL, Mathias. Notitia Hungariae novae historico geographica IV. Viennae Austriae 1742. (MDZ, Google Book)
 • Lexicon locorum regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Publici iuris fecit: Delegatio hungarica pacem tractans (PDF)
 • KORABINSKY, Johann Mathias. Geographisch-historisches und Produkten-Lexikon von Ungarn. Preßburg 1786 (MDZ)

V priebehu 19. a začiatkom 20. storočia pribúda aj množstvo štatistických kompendíi, sprievodcov, vlastivedných lexikónov či špecializovaných monografií – medzi inými aj miestopis Uhorska od Vályiho, Mocsáryho regionálna monografia Novohradu, geografický slovník od Fenyesa, historicko-geografické syntézy od Telekiho a Csánkiho, a nakoniec aj monumentálne historicko-vlastivedné dielo Borovszkého o uhorských župách a mestách.

 • VÁLYI, András. Magyar Országnak leírása. Budapest 1796 (MEK)
 • LIPSZKY János. Repertorium locorum objectorumque. Budapest 1826 (PTE)
 • MOCSÁRY, Antal. Nemes Nógrád Vármegyének Históriai, Geográphiai és Statistikai Esmértetése című munkájában I-IV. Budapest 1826 (MDZ)
 • FÉNYES, Elek. Magyarország geográfiai szótára I-IV. Budapest 1851 (FSZEK)
 • TELEKI, József. A Hunyadiak kora Magyarországon. I-VI a X-XII, Pest 1852-1863 a 1853-1857 (MDZ)
 • RUPP Jakab. Magyarország helyrajzi története I-II. Budapest 1870 (MDZ)
 • CSÁNKI, Dezsö. Magyarország földrajza a Hunyadiak korában. I-IV, Budapest 1890-1913
 • NÉMETHY Ludovicus. Series parochiarum et parochorum – Archi-dioecesis Strigoniensis ab antiquissimus temporibus usque annum MDCCCXCIV. Strigonii 1894 (MDZ)
 • BOROVSZKY, Samu. Magyarország vármegyéi és városai sorozat (Hont 1906, Nógrád 1911) (MEK)

Z novších diel a prameňov v maďarčine je potrebné spomenúť najmä Historický miestopis Uhorska z čias Arpádovcov od G. Gyorffyho, dielo, ktoré je syntézou dostupných pramenných edícii a poskytuje tak ucelený pohľad na osídlenie jednotlivých žúp či oblastí v ranom stredoveku. Hontianska stolica je spracovaná v 3., a Novohradská v zatiaľ poslednom 4. zväzku. Podobne ladené, ale regionálne ohraničené je dielo I. Bakácsa o Hontianskej stolici pred rokom 1526. Zo slovenských regionálnych monografíi je potrebné spomenuť dvojzväzkové dielo o Novohrade, a novšiu publikáciu venovanú Hontu.

 • GYÖRFFY, György. Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza I-IV. Budapest 1963-98.
 • BAKÁCS, István. Hont vármegye Mohács elött. Budapest 1971 (Hungaricana)
 • SLOBODA, Ján. Novohrad. diel 2/1 : Regionálna vlastivedná monografia. Dejiny. Martin, 1989.
 • URBAN, Peter. Zlatá kniha Hontu. Martin, 2010.

Ďalšie zdrojové publikácie:

 • GALCSIK Zsolt. Nógrád megye közigazgatási és területi változásai (1872–2005). Salgótarján. 2005. (Hungaricana)
 • KROPILÁK – STRHAN. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku I.-III. Bratislava. 1977-78
 • NAGY Iván. Magyarország családai: czimerekkel és nemzékrendi táblákkal 1-13. Budapest 1857-1868. (Geni.sk)
 • SHVOY Miklós. Nógrád megye leírása (1874–1875). Salgótarján. 2006. (Hungaricana)
 • SCHNEIDER Miklós – EPERJESSY Kálmán. A II. József-féle országleírás és népszámlálás főbb adatai. Salgótarján. 1977. (Hungaricana)
 • STANISLAV, Ján. Slovenský juh v stredoveku: I., II., Mapové prílohy. Bratislava. 2004.
 • ŠMILAUER, Vladimír. Vodopis starého Slovenska. Bratislava. 1932. (Academia.edu)

Uvedený zoznam zdrojov a publikácií určite nie je konečný, a s pribúdajúcimi prameňmi bude postupne aktualizovaný. Preferované sú predovšetkým zdroje voľne dostupné na internete.

Zdroje (pre tento článok):

Vložiť komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.