Vieska

 Geografia
Vieska
Obec leží v Ipeľskej kotline v širokej doline Tisovníka. Odlesnený chotár je pahorkatina s plochými členitými chrbtami z mladotreťohorných uloženín. Má hnedozemné, prípadne illimerizované, nivné a lužné pôdy. Je tu sírovodíkový termálny prameň (34,5°C). Obec Vieska je ohraničená horou Pravička. V blízkosti je Vanov vrch (456,9 m) nad ním Lysec (716,4 m) oproti nim Havran(370,3 m).

 História 

1341 Kwysflow, 1549 Kysfalwd,  1773 Kissfalu, 1786 Kischfalu, 1808 Kisfalu, Malá Wieska, Malá Wěska, 1863–1882 Kisfalu, 1888–1913 Tótkisfalu, 1920 Malá Vieska, 1927– Vieska

Jediný predmoháčsky záznam o existencii sídla na mieste dnešnej obce poznáme z listiny z r. 13411, kedy sa Kwysfolw uvádza ako hraničný majetok pri metácii chotára sídla Zalustie (asi Slatinka). Vzhľadom na to, že v metácii sú uvedené aj ďalšie bezpečne stotožniteľné toponymá ako rieka Zaluthna (Slatinka, dnes Stará rieka), či sídlo Sancti Petrus (Pôtor), ide o nespochybniteľný záznam, ktorý posúva doteraz publikované údaje o prvej písomnej zmienke (Vlastivedný slovník obcí uvádza r. 1497, Borovszky r. 1598) o viac ako 150 rokov hlbšie do minulosti. Majiteľ tohto majetku sa tu neuvádza, ale môžeme predpokladať, že patril buď zachovanej vetve rodu Strehovských, prípadne tvoril východnú hranicu panstva Balassovcov.

Vieska na mape 1. VM

Ďalšie zmienky o obciach s variáciou názvu Kisfalu sú už minimálne sporné. Gyorffy v Novohrade uvádza dve takéto sídla (pri Salgótarjáne a Fiľakove), obe s prvou písomnou zmienkou zhruba z rovnakej doby ako Vieska. Pravdepodobne neskôr vznikla aj Malá Ves (dnes časť Lučenca), ktorá zdieľa rovnaký maďarský názov. Otáznym je predikát de Kisfalud, ktorý používal liptovský rod Lipthayovcov po zisku majetkov v Novohrade – literatúra presne neuvádza, o ktoré sídlo šlo, ale aj vzhľadom na neskoršie vlastnícke pomery to Vieska byť nemohla.

Vieska na mape 2. VM

S tou sa tak opäť stretávame až v súpise z r. 15492, kde sa vo forme Kysfalwd uvádza ako majetok Jánosa a Istvána Madáchovcov. Turecký súpis z r. 15543 uvádza dve sídla Kisfalu, avšak neumožňuje rozlíšiť, o ktoré dve ide. Jedno malo 11 domácností s priezviskami Valenti, Jakobiny a Pásztor (podľa Vassa je toto Vieska); druhé 3 domácnosti s priezviskami Csorna, Kós a Késős. V r. 15994 sa spomína spor o prasce, ktoré poddaní Balassovcov odohnali poddaným Petra Madácha z Viesky. V r. 16015 žiadal Zsigmond Balassa zákaz aj pre obyvateľov Viesky vstupovať na jeho majetky v Kľačanoch a Podlužianke. Jozsef Palásthy žiadal to isté v r. 16026 ohľadom svojich majetkov vo Vátovciach. Zákaz využívania okolitých majetkov pre obyvateľov Viesky bol vydaný aj v r. 16867. V júni roku 16898 sa spomínajú akési problémy okolo voľby strehovského richtára, pričom jeden z kandidátov bol zemepánom presťahovaný do Viesky.

Vieska na mape 3. VM

Korabinsky už koncom 18. storočia označuje obec za slovenskú. Operát k vojenskému mapovaniu uvádza existenciu mosta cez potok Tisovník, Fenyes pridáva aj existenciu mlyna. Podľa Borovszkého v r. 1770 obec vlastnili zemania Péter Révay, József a György Barossovci, Mihály Fáy, Péter Mikula a Ferenc Darvas, v 19. st patrila Forgáchovcom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom oviec. Poľnohospodársky charakter si obec zachovala aj po roku 1918. K obci patrí aj osada Lupín, ktorá bola osídlena v rokoch 1939 až 1940 prisťahovalcami z Pruského.

Pozoruhodnosti

Zvonica vo Vieske

Ako historická pamiatka sa zachoval neskorobarokový zvon z 18. storočia, vyrobený z liatej zvonoviny – takzvaný umieráčik s nápisom: Gloria in Excelis Deo 1701 (v preklade Sláva na výsostiach Bohu 1701). Je umiestnený vo zvonici postavenej v r. 1991. Z 19. storočia sú kamenné domy s murovanými štítmi, sedlovou strechou a kamenným podstreším (č.d. 6 a 29). Zo začiatku 20. stor. murované domy so stĺpovou loggiou, vyrezávaným, kovaným alebo murovaným parapetom a vchodom bránkou medzi dvoma stĺpmi (č.d. 1, 6, 11, 22, 27)

Odkazy a pramene


1MOL DL 69219
2Maksay, str.508
3Vass, str. 42 a 71
4Oborni, NVJ 385
5Oborni, NVJ 498
6Oborni, NVJ 892
7Jancsó-Jusztin, NVJ IV 102
8Jancsó-Jusztin, NVJ IV 664

Vložiť komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.