Category Archives: Uncategorized

Záverečné práce k slovenskému stredoveku

Podobne ako pri bibliografii voľne dostupných štúdií, aj tento zoznam zahŕňa len kvalifikačné práce, ktoré sú v slovenčine (prípadne češtine), s nosnou témou z obdobia vrcholného a neskorého stredoveku, a musia sa dotýkať územia, prípadne osobností Uhorska, s dôrazom na Slovensko. Štúdie sú radené abecedne podľa priezviska autora. Obsahovo aj kvalitatívne ide o rôznorodú zmes, keďže sú tu zahrnuté práce od bakalárskych až po habilitačné, ale mnoho z nich sa určite oplatí prečítať.

Continue reading Záverečné práce k slovenskému stredoveku

Reklamy