Dorčany

Ako Dorchan sa po prvýkrát spomína už v r. 12901 v rámci výmeny majetkov medzi viacerými príslušníkmi rodu Balassa, pričom sa uvádza, že pôvodný vlastník, komes Petrus, ich získal už za kráľa Ladislava IV., čiže pred r. 1290. Pri metácii chotára Olovár z r. 12922 sa situuje na sever od tejto usadlosti. Listinou z r. 13263 daroval Petrus z rodu Balassa usadlosť Doarchan za verné služby svojmu služobníkovi Johannesovi, synovi Nicolaia, a jeho rodine. A hoci podľa tohto záznamu majetok dostal v plnom rozsahu pôvodných hraníc, v ďalšej listine z r. 13654 sa už Johannes uvádza s prídomkom de Kisduorchan, čo naznačuje, že sa usadlosť rozdelila (Malé Dorčany sa neskôr premenovali na Peserany).

História hlavnej obce pokračuje listinou z r. 13985, kde sa v komplikovanom spore o hranice majetkov v okolí Príbeliec objavuje Johannes, syn Dosu de Doworchan, ktorý sa tu ale zaujímavo uvádza aj pod menom Dosa de Pribel. V listine z r. 14276 sa ako kráľovskí poverenci spomínajú až dvaja zemania s prídomkom de Dorchan – Bartholomeus a Balthasar. Z r. 14357 máme potvrdenie, že usadlosť mala svoju farnosť a kostol, čo naznačuje, že v širšom okolí patrila k tým významnejším.

V r. 14488 sa majetok Doorchan rozdelil, a polovica sa dostala do zálohového vlastníctva zemana z Krtíša. V r. 14529 síce Nicolaus Dosa de Dorchan zálohový dlh vrátil, ale ešte v decembri toho roku10 dal opäť svoju časť do zálohy Balassovcom z Ďarmot. V r. 145411 dlh  splatil, ale neskôr ho musel znovu založiť, pretože v r. 146012 bol obvinený zo zabratia tohto majetku bez splatenia dlhu. V r. 146213 bol Nicolaiov majetok násilne zabratý Ladislaom Balassom z Ďarmot, z čoho bol dotyčný aj obvinený.

V r. 147114 pripadla druhá polovica pôvodného majetku Dworchan vdove po Gasparovi, ktorá ju určila ako veno pre svoje dcéry. Podobne tak urobili aj majitelia prvej polovice listinou z nasledovného roku15. V r. 147716 sa tu uskutočnilo čítanie poslednej vôle zosnulej manželky Ladislaua Balassu, pričom sa spomína aj tunajší kňaz Matheus (33-ročný). V r. 150317 prevzal Paulus z jednej vetvy rodu zostávajúce majetky a zálohové dlžoby od Matthiasa z druhej vetvy. Okrem štyroch poddanských port, z ktorých 3 boli opustené, sa tu spomínajú aj vinice a viničný vrch. Poslednú predmoháčsku zmienku máme z listiny z r. 152418, kde Franciscus de Dorchan a jeho synovia odkúpili od zemana z Inanchu polovicu kúrie a spustnuté poddanské usadlosti na majetku Alsochehy (iným menom Zolganene).

V súpise novohradskej stolice z r. 154919 sa Dorczaan uvádza ako vlastníctvo modrokamenských Balassovcov. Podľa zápisu zo stoličnej kongregácie z r. 159820 sa o prédium Dorchány sporili Balassovci s rodom Sóos. Ako prédium bez obyvateľov v chotári Želoviec sa spomína aj v urbári z r. 160521. Aj v ďalšom urbári z r. 166022 sa spomína ako opustená – boli tu len hospodárske lesy a vinice. Donáciou z r. 168623 pripadla spolu s množstvom ďalších usadlostí rodu Zichy, čo je aj posledná písomná zmienka, ktorú sa nám podarilo dohľadať. Neobjavuje sa ani na neskorších vojenských mapách, takže ako sídlo zanikla úplne. Zostal po nej len chotárny názov, ktorý umožňuje presnú lokalizáciu neďaleko bývalých kúpeľov Šóšár, pod kopcom Boží vrch (Istenhegy). Podľa najstarších foriem zápisu názvu je zrejmý slovanský pôvod usadlosti, a podľa Gyorffyho šlo o pomenovanie podľa zamestnania obyvateľstva – v tomto prípade kráľovských dvorníkov.


1. [MOL DL 65720]
2. [MOL DL 84677]
3. [MOL DL 65739]
4. [MOL DL 65769]
5. [MOL DL 65941]
6. [MOL DL 65868]
7. [MOL DL 65876]
8. [MOL DL 39126]
9. [MOL DL 44632]
10. [MOL DL 65900]
11. [MOL DL 65903]
12. [MOL DL 65914]
13. [MOL DL 15776, kópia 65918]
14. [MOL DL 65947]
15. [MOL DL 57202]
16. [MOL DL 65958]
17. [MOL DF 247974]
18. [MOL DL 65655]
19. [Maksay, str. 503]
20. [Oborni, NVJ 192]
21. [MOL UC 11:49 (a)]
22. [MOL UC 6:57]
23. [MOL A 57 18 402]

Reklamy

Vložiť komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s