Kavčie

S toponymom Choka (z maď. csóka = kavka) sa v listinách stretávame už v r. 12711, kedy sa pri delení majetkov medzi synmi Folcusa z rodu Kachic a následnej metácii chotára Pravice spomína vodný tok Chokapotoka. Podľa Šmilauerovej schémy by mohlo ísť o dnešný Babí potok na východ od Pravice. Už v tejto listine sa v blízkosti tohto potoka spomína aj územie s ornou pôdou (terra arabilis) či malá roľnícka usadlosť Rochkateleky, ktorej neskorší osud ale listiny neosvetľujú, a tak nevieme, či má nejaký súvis s neskorším sídlom Kavčie.

Toto sa po prvýkrát spomína až v súpise novohradských majetkov z r. 1549 pod názvom Chokaa ako majetok Francisca Bebeka z Fiľakova, ktorému patrili aj ďalšie majetky v okolí (Pustá Pravica, Horná Ľuboriečka, Závada, Podhradie a i.). Fiľakovské panstvo Bebekovcov kráľ za zradu zhabal, ale v r. 15632 prešlo na ich príbuzného Johanna Pethew de Gerse (Gersekarát), aj vrátane majetku Cyoka. V súpise majetkov modrokamenského panstva z r. 16053 sa Cziokafalua uvádza ako prédium, bez ďalších podrobností.

Pravdepodobná poloha usadlosti Kavčie na mape 3. VM

Už s poslovenčeným menom Kalcsa sa spomína v zápise zo stoličnej kongregácie z r. 16554, kde jej čiastočný vlastník Johan Bene žiadal o reambuláciu hraníc so susedným majetkom Ľuboreč. V urbári divínskeho panstva z r. 16605 sa spomína pod názvom Kalcze mező Puszta. Patrila pod ľuborečský dištrikt panstva, a ležala medzi Ľuborečou a Závadou. Pod názvami Kalcha, Kalcze, Kaltsa, Kalcsa sa ako súčasť divínskeho panstva objavuje aj v ďalších súpisoch a urbároch z konca 17. storočia6 – naposledy ako Kavcza v r. 17047, ale všetky ju zmieňujú len okrajovo ako opustenú. Éva Szirácsik uvádza aj záznam z archívu Zichyovcov, pravdepodobne z prvej polovice 18. storočia8, kde sa Kaucsa spomína ako jedno z lesných hospodárstiev divínskeho panstva. V neskorších prameňoch sa už neobjavuje.

Na mape tretieho vojenského mapovania nachádzame dve lokality s podobným názvom – Kalca na kóte 475 juhovýchodne od vrchu Lysec, a Krczě na kóte 327 severne od Závady. Na nových mapách s podrobným názvoslovím (ZBGIS) môžeme v tejto oblasti lokalizovať dokonca tri toponymá Kavčie, ale vzhľadom k údajom zo súpisov, ktoré ju spájali so Závadou, je možné predpokladať, že šlo o usadlosť v lokalite na sever od Závady. Dnes po nej nezostali žiadne stopy.


1MOL DL 757
2GÉRESI Kálman. A nagy-károlyi gróf Károlyi-család oklevéltára harmadik kötet. Budapest. 1885. (č. 200, str. 332)
3MOL UC 11:49 (a)
4Tóth, NVJ 1400
5MOL UC 6:57
6MOL UC 6:58 (a), UC IR 11:31, UC 40:20, UC 84:94 (b), UC 84:95
7MOL UC 88:117
8Szirácsik Éva. A Divényi uradalom gazdálkodása a Zichy hitbizomány elsó száz évében (1687–1787) Salgótarján. 2005. (str. 109)
Reklamy

Vložiť komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s