Potôčik

Potôčik

Prvý písomný záznam o usadlosti Kyspathak pochádza z daňového súpisu Novohradskej stolice z r. 15491, kde sa uvádzajú 4 porty, a ako vlastníci zemianske rody Balassa, Ebeczky a Chery. Pravdepodobne od posledne menovaného rodu získal tunajšie majetky rod Soós z Poltára, ktorého členovia sa ako vlastníci spomínajú v zázname z knihy protokolov Novohradskej stolice z r. 15972. Ako Kys Patak sa usadlosť objavuje v urbári majetkov šahanského prepoštstva z r. 16053. Štyri ďalšie záznamy z knihy protokolov z r. 1653-544 sa týkajú sporov o majetky a poddaných medzi rodmi de Palasth (Plášťovský) a Bene.

Potôčik na mape 1. VM

Beneovci sa spomínajú aj v súpise majetkov hradu Divín z r. 16605, majetok Plášťovských zas podľa súpisu z r. 16776 vyženil Franciscus Sembery (Žemberovský). Tomu ale už v nasledujúcom roku7 boli za zradu všetky majetky odobraté, a kráľ ich daroval Paulovi Madaczovi. Hrad Divín aj s majetkami získal v r. 16868 Stephanus Zichy. Pôvodný majetok Plášťovských získal darovacou listinou z r. 16939 Stephanus Geczy, pričom sa tu okrem prédia Kispatak spomína aj Kispataky puszta.

Potôčik na mape 2. VMPotôčik na mape 3. VM

Majetkové zastúpenie Koháriovcov z Divína je doložené z r. 1727-3110, neskôr v r. 1773-180811 sa ako vlastníci spomínajú členovia rodu Csemiczky a András Bene. V r. 1881 patrila osada k Malým Stracinám, v r. 1905 sa uvádza pod menom Szemerepuszta a patrila už k Veľkým Stracinám12. Vlastivedný slovník obcí uvádza, že osada bola v 18.-20. storočí známa svojimi vinohradmi. Dnes patrí do katastra obce Olováry.


1. [Maksay Ferenc: Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén I. kötet (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 16. Budapest, 1990), str. 508]
2. [Oborni Teréz: Nógrád vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1597-1603. Salgótarján, 2001, ref. 87]
3. [MOL UC 11:49 (a)]
4. [Tóth Péter: Nógrád vármegye nemesi közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1652-1656. Salgótarján, 2001, ref. 1180, 1204, 1205, 1289]
5. [MOL UC 6:57]
6. [MOL UC 160:42]
7. [MOL E 227 12 120]
8. [MOL E 227 12 549]
9. [MOL E 227 14 376]
10. [Levéltári Szemle, 55. (2005) 4. szám • Szirácsik Éva: Beszámoló a 2005. évi besztercebányai “nogradica” kutatás eredményeiről / 67–70. o. (page 40_69) ]
11. [Hlavácsné Kérdő Katalin: Magyarország történeti helységnévtára (1773–1808). Nógrád megye. I. kötet. (Budapest, Salgótarján, 2002), str. 70]
12. [Galcsik Zsolt: Nógrád megye közigazgatási és területi változásai (1872–2005). (Salgótarján, 2005.), str. 206, 266]

Reklamy

Vložiť komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s