Príboj

 Geografia
Senné - Príboj
Osada leží vo východnej časti Krupinskej planiny v hlbokej, úzkej doline Tisovníka. Chotár tvoria ploché, dolinami rozčlenené chrbty Krupinskej planiny, budované z andezitických tufitov. Je odlesnený, len na strmých úbočiach sú dubové a agátové lesy. Má hnedé lesné pôdy.

 História

Prvá zmienka o usadlosti pochádza z r. 13931, kedy ju spolu s ďalšími majetkami prenechal farár Petrus z rodu Ztergua (Strehovský) bratom Frankovi a Symonovi zo Sečian. Táto listina je citovaná aj v zázname z r. 14142, ale v tejto transakcii ide o iné majetky z pôvodného zoznamu, nie Priboy. Spomína sa ešte v listine z r. 15033, kde si medzi sebou delia majetky príslušníci rodu Wydffy, a Priboj pripadol Apolonii s deťmi Georgiom a Annou.

V súpise z r. 15494 sa ako majitelia uvádzajú rody Balassa (modrokamenská vetva), Wydffy a Lossonczy, pričom majetok posledne menovaných bol už v tej dobe opustený. V súpise z r. 16055 sa tu uvádza len jediný poddaný menom Jakab Laczkouiz. V r. 16156 získal usadlosť kráľovskou donáciou šľachtic Demetry Tiboth. Zo záznamu viedenského finančného úradu z r. 16247 vyplýva, že tieto majetky vlastnila vdova po Matthiasovi Somogyovi, ale objavuje sa tu znova aj meno zemana z rodu Wyddfy.

Príboj na mape 1. VM

V daňovom súpise divínskeho panstva z r. 16608 sa uvádza obyvateľ Peter Karman so synom, a tiež ich mlyn, v súpise z r. 16809 figuruje len Petrus Babka a niekoľko vyľudnených parciel. V r. 168610 získal kráľovskou donáciou hrad Divín aj s majetkami, vrátane usadlosti Priboy, Stephanus Zichy s manželkou Magdalenou Amadi. Ďalšie tunajšie majetky získal v r. 169011 od kráľa aj Joannes Borcsiczky, ktorý ich v r. 169312 predal rodine Zathureczky. Na prelome 17. a 18. storočia13 tu vlastnil majetky rod Forgach z Haliča, a Michael Darvas. Ten sa ako vlastník uvádza aj v r. 172314, keď tu boli už len 3 opustené parcely. Ďalšie zmienky o tunajších majetkoch rodu Forgach máme aj z r. 172615.

Príboj na mape 2. VMPríboj na mape 3. VM

Do polovice 18. storočia sa z vyľudnenej usadlosti stala obec s 20-timi kamennými domami a mlynom (mapa 1. vojenského mapovania). V r. 1828 mala 95 obyvateľov, ktorí sa zaoberali predovšetkým poľnohospodárstvom a chovom dobytka. Od r. 1991 patrí pod susednú obec Senné. Pomenovanie je určite slovanského pôvodu. Maďarizačná verzia Perényes je pravdepodobne odvodená od rodu Perény (Perínsky), ktorého členka bola manželkou Joannesa Borcsiczkého.

 Pozoruhodnosti

Kostol v Sennom

Nachádza sa tu kaplnka so zvonicou, o ktorej sa žiadne bližšie údaje nepodarilo zistiť. Podľa všetkého bola postavená najskôr začiatkom 20. storočia, keďže na vojenských mapách chýba. Osadou tiež prechádza červená turistická značka z V. Krtíša na vrch Lysec.


1. [MOL DF 248668]
2. [MOL DL 43250]
3. [MOL DL 69536]
4. [Maksay Ferenc: Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén I. kötet (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 16. Budapest, 1990), str. 515]
5. [MOL UC 11:49]
6. [MOL A 57 6 537]
7. [ÖStA HKA Hoffinanz – Ungarn. r. Nr. 125]
8. [MOL UC 6:57]
9. [MOL UC 90:47]
10. [MOL E 227 12 549]
11. [MOL E 227 13 502]
12. [MOL E 227 14 512]
13. [MOL UC 69:85, 69:90]
14. [MOL UC 11:51]
15. [MOL UC 69:92, A 57 35 563]

Reklamy

Vložiť komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.