Čechy

V listine z r. 12571 sa objavujú mená prvých tunajších zemanov – Uz (Vz) a Adrianus de Chehy, nie je ale objasnené, odkiaľ títo (pravdepodobne) bratia pochádzali. Publikácia k histórii obce Príbelce2 sa odvoláva na dielo historika B. Varsíka, podľa ktorého tu šlo o kolonizáciu českými prisťahovalcami v 11. až 12. storočí. V r. 12923 odkúpili Adrianov syn Gregorius a vnuk Luka časť územia Príbeliec od tamojších zemepánov. Uzov vnuk Nicolaus získal v r. 13404 ako veno Nenince. V r. 13525 bol Gregorius ako prvý člen rodiny menovaný za kráľovského úradníka, a toto privilégium si v budúcnosti zaslúžilo mnoho ďalších rodinných príslušníkov. Napokon, prevažná väčšina z viac ako 250-tich relevantných listín obsahuje len zmienku o svedectve či prítomnosti člena rodu, ktorý slúžil v nejakej kráľovskej funkcii.

V r. 13916 získala Nicolausova vdova a jej deti majetky v Širákove, vrátane opusteného mlyna. V r. 13937 sa Nicolausov syn Ladislaus sporil s ďarmotskými Balassovcami, ktorí zabili jeho poddaného z usadlosti Zenna (Senné). V tom istom roku8 sa po prvýkrát spomínajú dve rôzne usadlosti – Felseuchehy a Alsochehy (Horné a Dolné Čechy). Je pravdepodobné, že k formálnemu rozdeleniu došlo už dávnejšie (možno hneď na počiatku, v r. 1257), a v tejto listine sa rozlišujú len kvôli tomu, že sa tu spomínajú dvaja rôzni Stephanovia. Ani v nasledujúcom storočí sa obe usadlosti takmer nerozlišovali, len zriedka a vágne ako alia Chehy, teda “tie druhé Čechy”. Ešte v r. 1393-13949 získala jedna vetva rodu výmenou za majetky v Príbelciach a Uňatíne väčšinu majetkov v usadlosti Chenke.

V ďalších desaťročiach sa rod podstatne rozrástol, a keďže sa mnoho krstných mien dedilo, je často veľmi ťažké sledovať príbuzenské vzťahy. Jenotliví členovia sa často spomínali ako svedkovia či susedia pri hraničných a majetkových sporoch, ale nezriedka aj ako obžalovaní v prípadoch násilností voči poddaným. V r. 140810 sa stal slúžnym Ladislaus, v r. 144711 aj Emericus. Ešte v tom roku12 Nicolaus a synovia nezákonne obsadili majetky v Uňatíne. Ten istý Nicolaus bol v r. 1462-6513 hontianskym vicekomesom, teda druhým najvplyvnejším mužom v Honte. V r. 147614 sa tu uvádza majetkový podiel hradu Čabraď v rozsahu štyroch port, s menami sedliakov Jakobczawycz, Prawotha, Marusko a Pynther. Zhruba v tejto dobe sa začínajú obe usadlosti viac vymedzovať – častejšie sa uvádzajú pod menami Horné, ako aj Dolné Čechy. Koncom 15. st.15 sa rod sporil o majetky v Širákove, Trebušovciach a Chenke. Ďalším vicekomesom v období 1504-151116 sa stal aj Joachim.

Pustatina Čechy (Csehi psz.) na mape 3. VM

O osudoch oboch usadlostí počas tureckej okupácie chýbajú akékoľvek zmienky. V niekoľkých súpisoch z r. 1711-171217 sa objavujú už len Horné Čechy, uvedené ako dedičný majetok rodov Pongrácz a Laszkári, s dvoma lánmi ornej pôdy, ale bez akéhokoľvek obyvateľstva. Ešte jeden záznam v kráľovskej knihe z r. 171918 uvádza obe usadlosti ako novú kráľovskú donáciu pre Joannisa a Georgia Laszkáriovcov, ale aj tu vystupujú len ako predium, čiže šlo o neobývaný majetok. Dnes už z oboch usadlostí nezostalo nič, len názov sa zachoval v toponyme Čahovský potok (uvedený ako Csechovsky potok na mape 2. VM, Čachovský potok na mape 3. VM). Horné Čechy sa pravdepodobne nachádzali tam, ako to naznačuje mapa 3. VM, a Dolné Čechy stáli v okolí usadlostí Chenke a Šuľka (prípadne šlo o rovnakú usadlosť).


1. [MOL DF 249092]
2. [KAMASOVÁ, Marta. Príbelce 1244 – 1994: 750 rokov od prvej písomnej zmienky. Veľký Krtíš: Regionálne kultúrne stredisko, 1994. 43 s. ISBN 8090115322 (brožúra).]
3. [MOL DL 69211, 69214]
4. [MOL DF 244320]
5. [MOL DL 4256]
6. [MOL DL 69280]
7. [MOL DL 39140]
8. [MOL DL 65820]
9. [MOL DF 249164]
10. [MOL DL 39143]
11. [MOL DF 236045]
12. [MOL DF 249254]
13. [MOL DF 206796_331]
14. [MOL DL 65952]
15. [MOL DL 95852, DF 206796_336, DF 206796_300]
16. [MOL DF 282007]
17. [MOL UC 38:48, 38:49, 38:50, 69:13]
18. [MOL A 57 33 14]

Vložiť komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s