Kouarzeg

Usadlosť sa spomína ako Kuarzeg už v listine z r. 12441, kedy ju za zásluhy od kráľa získal syn šľachtica zo Sudíc (Szügy). V jej chotári sa nachádzal aj hrad Haradissa. V r. 12702 bola predmetom sporu medzi Sudickými a zvolenským županom Demeterom, s čím pravdepodobne súviselo aj poškodenie chotárnych hraníc, ktoré bolo hlavným obsahom ďalších relevantných listín. Až v r. 12963 Demeter od sporu odstúpil výmenou za územie susednej usadlosti Riba (dnes Ipolyszög).

V r. 13584 potomok rodu Sudických žiadal, aby rodina vacovského biskupa nebrala osohy a stiahla sa z jeho majetku Koarzegh (príp. Kouarzeg). Zápis o súdnom konaní medzi potomkami týchto dvoch strán máme aj z r. 14105. V r. 14146 už patrila rodu Kowar (Kolársky), ktorý ale tiež požadoval, aby šľachtici zo Sečian prestali obsadzovať tento majetok. V r. 14207 sa dokonca spomínajú “terorizovaní a vystrašení” obyvatelia (terrorem et timorem).

Pravdepodobne tieto neustále nepokoje spôsobili, že usadlosť začala upadať, až kým celkom nezanikla. V r. 1414 sa označuje ako predium seu possessio Kowarzeg, v r. 14688, keď sa o ňu sporila šľachta z Kolár a Mohory, ako terra seu predium Kowarzegh, v r. 14979 ako terra Kowaryzeg, a napokon v r. 151810 pod týmto menom existoval už len háj či les (nemus Kowarzek).

Čo sa lokality týka, pomerne jednoznačne vymedzuje umiestnenie usadlosti už prvá listina z r. 1244. Južnou hranicou bol chotár Riby, na východe bol Ipeľ a na západe hranice panstva Čalomija. Potvrdzuje to aj listina z r. 1414, kde je lokalizovaná uprostred chotárov usadlostí V. Čalomija, Riba a Koláre. Nepriamo to dokladá aj druhá časť jej pomenovania, pravdepodobne pochádzajúca z maďarského szög (uhol), čo má súvis s geografickou polohou, a takmer pravým uhlom, ktorý v tejto oblasti vytvára koryto Ipľa. Na neskorších mapách už žiadne stopy po usadlosti nenájdeme, ale “uhol” sa zachoval v neskoršom maďarizačnom pomenovaní pôvodne slovenskej obce Riba na druhej strane Ipľa.


1. [MOL DF 248871]
2. [MOL DF 248871]
3. [MOL DF 248871]
4. [MOL DL 69619, 69238]
5. [MOL DL 69403]
6. [MOL DF 248925]
7. [MOL DL 69395]
8. [MOL DL 69486]
9. [MOL DL 69532, 69533]
10. [MOL DL 69564]

Vložiť komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.