Pohanský vrch

Archeologická lokalita Pohanský vrch je zapísaná v pamiatkovom zozname ako národná kultúrna pamiatka pod číslom Ss/2234. Rozprestiera sa na nej výšinné hradisko z mladšej a neskorej doby bronzovej. Hradisko Pohanský vrch leží v Krupinskej planine, v katastri obce Horné Plachtince, od ktorej severného okraja je vzdialené približne 2,5 km severozápadným smerom. Rozprestiera sa v južnej časti ostroha, vychádzajúceho z dlhého horského hrebeňa, ktorý sa tiahne zo severu od Dačov Lomu. Celý hrebeň v severo-južnom smere s vrcholom v maximálnej nadmorskej výške 501 m n. m. je pomerne úzky, pretože od západu je zovretý Suchánskym potokom a od východu Plachtinským potokom. Vzdialenosť medzi oboma vodnými tokmi je v priemere 1 km, a zlievajú sa na južnom úpätí Pohanského vrchu.
Pohľad do Plachtinskej doliny - Pohanský vrch v strede

Najstaršie doložené osídlenie Pohanského vrchu je z obdobia eneolitu. Gejza Balaša uvádza nález sekeromlatu, získaného zberom bez bližších nálezových okolností. Z konfigurácie terénu vychádza aj fortifikačný systém hradiska. Jeho plocha je vymedzená vnútornými valmi, má tvar nepravidelného deltoidu s rozmermi cca 350–400 m x 180–200 m. Valy, ktoré sledujú túto konfiguráciu sú obzvlášť zreteľné na severnej a južnej strane hradiska, kde boli zrejme aj pôvodné vstupy – brány. Dlhšie strany hradiska nevykazujú stopy po výraznej fortifikácii, zrejme boli chránené dnes už bližšie neidentifikovateľným palisádovým systémom. Mohutný severný val s výškou do 3 m možno považovať za jeden z najväčších fortifikačných systémov mladšej a neskorej doby bronzovej na Slovensku. V južnej časti opevnej plochy bolo zistené aj žiarové pohrebisko.

Pohľad na vrchol zospodu

Na základe archeologických prieskumov je možné konštatovať, že Pohanský vrch predstavuje typ centrálneho hradiska, okolo ktorého boli sústredené neopevnené sídliská a osady pilínskej a kyjatickej kultúry. I na Hornoplachtinských lazoch je doložené výšinné sídlisko rozprestierajúce sa vo výške 530–550 m n. m. po oboch stranách cesty Čebovce–Litava. Vznik a datovanie fortifikačného systému Pohanského vrchu je možné položiť do mladopilinského prostredia, pričom najväčší rozmach hradiska je zaznamenaný v období kyjatickej kultúry.

Celý mikroregión Plachtinského a Suchánského potoka vykazuje silnú koncentráciu osídlení pilinskej a kyjatickej kultúry, ktoré boli sústredené okolo centrálneho hradiska na Pohanskom vrchu. Je možné predpokladať, že aj v povodí Suchánského a Plachtinského potoka bola situovaná neopevnená osada, ktorá zásobovala výšinné hradisko. Nálezy pilínskej a kyjatickej kultúry boli zistené aj na blízkych lokalitách Čebovce–Zőldvár, Horné Plachtince–Hornoplachtinské Lazy a Stredné Plachtince-Močiar. Ďalšie osídlenie Pohanského vrchu je doložené z doby laténskej, kde zberom bola získaná laténska keramika, ako aj nález bližšie neurčenej mince, ktorú je možné rámcovo datovať do doby laténskej. Doposiaľ poslednú vývojovú etapu osídlenia Pohanského vrchu predstavuje slovanská keramika z obdobia včasného stredoveku, získaná bez bližších nálezových okolností.
Vrcholová plošina s informačným panelom
Niekedy v r. 1992–93 došlo k závažnému narušeniu lokality, keď pracovníci vtedajších Štátnych lesov pri upravovaní a rozširovaní zvážnice na štyroch miestach narušili areál hradiska. Zásahom boli narušené dolná i horná brána, naviac bol obnažený profil valu do hĺbky 3m. Buldozérom bola odstránená aj kóta 501 a porušená bola aj kultúrna vrstva na ploche 10 x 5 m. Je ale na zamyslenie, že na archeologickej lokalite  s nadregionálnym významom, evidovanej už niekoľko desiatok rokov, ešte nebol realizovaný ani zisťovací archeologický výskum (k r. 2006). Nemenej závažným problémom je nelegálne vyhľadávanie archeologických nálezov rôznymi záujmovými skupinami. Pri obhliadke hradiska na jeseň v r. 2005 boli zistené štyri amatérske archeologické sondy.

Vložiť komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.