Kostol v Dolinke

Kostol v Dolinke, čelný pohľadNajstaršou pamiatkou obce Dolinka bol starý kostol sv. Juraja, postavený na brehu nad obcou, ktorý sa nepriamo spomína r. 1291, kedy tu pôsobil kňaz Blažej. Jeho príjem bol v súpise pápežských desiatkov z r. 1332-1337 ohodnotený na 1/2 marky a platil 3 groše desiatku.

Bol to typ jednoloďového kostola s rovným uzáverom užšieho presbytéria. Kostol bol pravdepodobne goticky prestavaný (podľa Frigyesa Pestyho bol postavený v časoch husitov) a obohnaný obranným múrom. Kostol bol podobne ako obec v 17. stor. opustený, ale po dosídlení obce v r. 1697 bol opravený a renesančne prestavaný. V r. 1865 notár obce konštatoval, že objekt je malý a značne ho poznačil zub času. Pri kostole bol cintorín. Dokonca bolo vidno malé zvyšky obranného múru.

Schátralý kostol bol v r. 1895 prestavaný , čím bol celkom zmenený jeho pôvodný výzor. Veriaci však časom usúdili, že starý svätostánok napriek prestavbe nevyhovuje, a preto bol v r. 1931 na čiastočnom mieste starej stavby, ale so zmenou orientácie, postavený nový rímskokatolícky kostol sv. Juraja, a po jeho dokončení bol starý objekt úplne zbúraný. Budova sa zachovala v pôvodnom stave, bolo na nej vykonaných len viacero opráv. Veža kostola bola v r. 1945 vojnovými udalosťami poškodená, v r. 1951 opravená. V r. 1953 bol kostol vymaľovaný, v r. 1975 zastrešená veža.

Ide o jednoloďovú stavbu s polygonálnym uzáverom presbytéria, do štítového priečelia mierne vystupujúcou vstavanou vežou a pristavanou sakristiou. Fasády kostola členia okná s polkruhovým zakončením v šambránach s tromi klenákmi a podokennou rímsou, výrazná korunná rímsa a rad stupňovitých oporných pilierov. Veža, delená kordónovými rímsami na tri časti, je riešená v neorománskom slohu. Neorománsky je vstup do kostola, štít s aplikáciou oblúčkového vlysu, združené zvukové otvory. Na druhom podlaží je okrúhle okno. Vežu členia aj lizénové rámy a je krytá ihlanovou strechou. Loď kostola je zaklenutá štyrmi poliami valenej klenby s lunetami, dosadajúcimi na rímsové hlavice vtiahnutých pilastrov, v presbytériu je tiež lunetová klenba. Na klenbách sú maľby z r. 1953, ktoré namaľoval Ján Hock z Banskej Štiavnice a r. 2000 reštauroval Pavel Milkovič.
Kostol v Dolinke, pohľad z boku

V presbytériu sú nástenné maľby štyroch evanjelistov (Marek, Ján, Matej, Lukáč) a Ježiša Krista, v lodi sú namaľované portréty sv. Imricha kráľoviča, sv. Alojza, sv. Štefana Kráľa, sv. Ladislava Kráľa, sv. Heleny, sv. Alžbety Uhorskej, sv. Terézie, sv. Margity a biblické výjavy Poslednej večere, Nechajte maličkých prísť ku mne, sv. Rodiny a Návrat márnotratného syna. Pod chórom sú maľby erbu Uhorska, jubilea R. P. 2000, erb obce a znak pápeža, maľby sv. Floriána a sv. Eliáša. Hlavný mramorový oltár pochádza z r. 1953, kedy sa stratil starý ústredný obraz sv. Juraja a bol nahradený novým obrazom od maliara Zimmermanna z Banskej Štiavnice.

Novšie sú aj bočné oltáre Najsvätejšieho Božského Srdca Ježišovho a Piety, podobne z r. 1931 pochádza aj drevená kazateľnica. Hodnotný je zvyšok renesančnej kamennej krstiteľnice zo 16. stor. Lurdská jaskyňa so sochou Lurdskej Panny Márie a s kľačiacou Bernadetou bola postavená v r. 2000. Loď kostola zdobia sochy sv. Madony, sv. Jozefa a sv. Terézie, v predsieni je plastika Antona a sv. Vendelína. Staršie polychrómované sochy sv. Joachima, sv. Anny a Panny Márie z obdobia okolo r. 1697, pôvodne v starom kostole, ale dnes sú na r. k. fare vo Vinici. Podobne aj drevený kríž s korpusom, ľudová drevorezba z 19. stor. 14 zastavení Krížovej cesty. V drevených vyrezávaných rámoch sú litografie zo začiatku 20. stor. od Luigiho Morgariho.

Na chóre podoprenom dvoma stĺpmi je umiestnený organ s peknou píšťalovou skriňou, ktorý vyrobila firma Ottó Rieger v Budapešti. Vo veži sú zavesené tri zvony, veľký bol odliaty u zvonolejára Richarda Herodla v Chomutove, na strednom je len letopočet 1921 a je súčasný s veľkým, malý zvon – umieráčik bol r. 1886 odliaty z milodarov veriacich zvonolejárom Ferencom Walszerom v Budapesti. Veľký a stredný zvon boli náhradou za zvony zhabané v I. svetovej vojne na vojenské účely (odlievanie diel).

Reklamy

Vložiť komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s