Kalvária v Modrom Kameni

Medzi mnohými pamätihodnosťami Modrého Kameňa si zvláštnu pozornosť zasluhuje neskorobaroková kalvária. Prvá zmienka o nej pochádza už z r. 1663 z knihy tureckého cestovateľa E. Čelebiho, kde sa uvádza pod názvom Külvár, ale postavená mohla byť už po prvom odchode Turkov po r. 1593. Pôvodná Kalvária mala osem čisto barokových zastavení (7+1), ktoré sa ale nezachovali, a materiál z nich pravdepodobne poslúžil na stavbu novej vetvy kalvárie s kaplnkou a piatimi zastaveniami na mieste zhruba o 80m vyššie. O jej dnešnú podobu sa najviac zaslúžil apoštolský gróf Pál Balassa, i keď po jeho smrti v r. 1770 kalvária takmer zanikla. Vizitácia z r. 1789 sa o nej opäť zmieňuje a hodnoverne podáva jej popis. Obnovená bola v roku 1855 s podporou baróna Antala Balassu a miestnych veriacich.

Kalvária na pohľadnici zo začiatku 20. storočiaKalvária dnes

Plán staníc vypracoval Samuel Lányi, inžinier panstva Balassovcov. Obrazy podľa najlepších vzorov boli namaľované na železné platne v Pešti pod dohľadom Antala Szántófyho, prepošta a neskôr ostrihomského kanonika. Hlavná kaplnka Ukrižovania obsahuje šesťfigurálne barokové súsošie z prvej polovice 18. storočia od neznámych autorov. Krížová cesta bola posvätená v roku 1857 Mihályom Kempom, ostrihomským kanonikom, opátom a novohradským hlavným dekanom. Počas pôsobenia farára Jána Munkaya roku 1859 bola na kalvárskom vrchu postavená kaplnka ku cti Bolestnej Matky. Obraz, ktorý namaľoval známy maliar Pešky, daroval Gabriel Pavlík, farár zo Slovenského Medera (Palárikova). Predstavuje Bolestnú Pannu Máriu stojacu pod krížom a z kríža vyžarujúci meč zraňuje jej srdce.
Dolná kaplnkaHorná kaplnka
V rokoch 1862–1864 bolo v priestore medzi kaplnkou Ukrižovania a kaplnkou Bolestnej Matky postavených ďalších 5 staníc, ktoré zobrazujú náboženské pravdy. Obrazy sú dielom akademického maliara Jána Hofrichtera. Jednotlivé stanice, v ktorých sú tieto obrazy umiestnené, ako aj stanice krížovej cesty boli v r. 1926 obnovené, pričom obce Čebovce a Nenince dali obnoviť po jednej stanici krížovej cesty. Hlavná kaplnka krížovej cesty bola obnovená v r. 1934.
Informačná tabuľaKu krížu
Zhruba 100 metrov nad hornou kaplnkou sa vo výške 500m nad morom vypína 6m vysoký kríž, ktorý sa dobre vyníma na zelenom pozadí. Bol postavený v roku 1863 na pamiatku veľkého dobrodincu kalvárie, kardinála Jána Szcitovského, ktorý v roku 1863 poctil Modrý Kameň svojou návštevou a svojim príhovorom u apoštolskej stolice vymohol odpustky na všetky časy. Na stavbu kalvárie tiež venoval 70 zlatých. Tento kríž bol v noci 19. novembra 1911 zvalený víchricou, avšak 6. apríla 1912 bol opäť postavený.

Vložiť komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.