Zombor

 Geografia
Zombor
Obec leží v plytkej dolinke východnej časti Ipeľskej kotliny. Chotár je pahorkatina s plochými členitými chrbtami z mladotreťohorných uloženín. Na strmších úbočiach sú agátové a dubové lesíky, inde je odlesnený. Má hnedozemné, prípadne illimerizované pôdy.

 História

1327 Zobor, 1352 Zwbur, 1373 Zubur, 1420 Zobok (!), 1421 Zebrod (!), 1773, 1786, 1873–1913, 1938–1945 Zobor, 1808 Zobor, Zombor, Zobry, 1863 Zobor, Zombor, 1920–1938, 1945– Zombor

V okolí obce, v lokalite Maličká nad Lúkami, bolo nálezisko artefaktov z obdobia staršieho paleolitu  – nájdené boli jednostranný patinovaný silicitový sekáč a makrolitický jadrový oštep. Tento nález robí z obce najstaršiu archeologicky doloženú lokalitu v rámci okresu. Nevyjasnený je pôvod názvu obce – môže mať súvislosť s výskytom zubrov v okolí, alebo spätosť s nitrianskym kniežatstvom a zoborským kláštorom, čo však nemáme doložené ani v náznakoch.

Zombor na mape 1. VM

Prvá písomná zmienka je v listine z júna r. 13271, kde sa Zobor uvádza pri metácii chotára Kováčoviec. Od ďalšej písomnej zmienky tvoril Zombor neoddeliteľný spoločný majetok so susednou Kirťou, a samostatne sa v stredovekých listinách prakticky vôbec nevyskytuje. V r. 13522 patrili obe sídla zemanovi z Varšan, zdedené po matke, ktorá ich dostala ako veno. Od r. 14203 vstupujú do histórie a vlastníckych vzťahov tejto oblasti gemerské rody – najskôr rod de Kapla (či Capolla, podľa hradu nad Širkovcami, okr. RS) získal od slavónskeho bána do zálohového vlastníctva množstvo majetkov v rôznych stoliciach po celom Uhorsku, vrátane Zombora a Kirte v stolici Novohradskej. V tejto súvislosti vydal bán o dva dni neskôr4 nariadenie, aby jeho poddaní poslúchali nového pána, a v nasledujúcom roku5 si dvaja členovia rodu de Kapla medzi sebou vymenili zálohový majetok za hotovosť.

Veľký spor o majetky medzi príslušníkmi rodov de Serke a de Kapla začal v r. 14476, podľa listiny r. 14497 pripadli Zombor a Kirť Ladislauovi de Serke, v r. 14538 ich ale kráľ daroval Georgiovi de Serke. V ďalších rokoch sa majitelia rýchlo striedali – r. 14619 patrili manželke Johannesa de Lossoncz (Lučenský), ktoré získala ako veno. V r. 146710 kráľ odobral majetky lúpežnému zemanovi z Drienčan (okr. RS), a daroval ich iným šľachticom, medzi ktorými bol napr. aj Blasius de Palotha (Plachtinský). Za zradu boli v r. 147311 zhabané aj majetky Michaela de Lossoncz, syna horeuvedeného Johannesa, ktoré kráľ daroval Johannesovi Hungorovi.

Zombor na mape 2. VM

V listinách z r. 148112, 148613 a 148914 sa riešil spor medzi zemanmi z usadlostí Wyslas a Azywpathak (obe v maď. časti Novohradu, druhá zaniknutá), týkajúci sa zálohového vlastníctva a neoprávneného zaberania majetkov Zobor a Kywrth. V r. 149515 sa tieto majetky od Katheriny, vdovy po zemanovi de Azywpathak, pokúsil právnou cestou opäť získať zástupca rodu de Serke, Tobias, ale neuspel. Podľa listiny z toho istého roku16 tu majetky mala aj jeho sestra Anna, manželka zemana z rodu de Zeech (asi Rimavská Seč, okr. RS). Ďalší spor s Katherinou o tunajšie majetky iniciovali v r. 149817 zemania z Drienčan. Posledný známy predmoháčsky záznam je z r. 152518, kedy traja zemania z troch rôznych stolíc boli predvolaní k súdu za týranie poddaných v rôznych obciach vrátane Zombora a Kirte. Jednou z nich bola aj vdova po zemanovi de Zeech menom Katherina, pravdepodobná vlastníčka tunajších majetkov.

Zombor na mape 3. VM

Zaujímavé je, že v inak podrobnom súpise sídiel novohradskej stolice z r. 1549 sa Zombor nenachádza, takže podľa všetkého spustol ešte pred tureckým plienením. Ďalšiu zmienku nachádzame až v testamente zemana Ferenca Hanvaya z r. 166119, kde sa však tiež spomína len ako pustatina. V súpisoch z konca 17. a začiatku 18. storočia20 sa uvádza ako súčasť majetkov rodu Forgach v Sečanoch, ktoré boli neskôr skonfiškované za účasť na Rákocziho povstaní. Podľa Borovszkeho patrila od r. 1718 ešte ako pustatina rodu Prónay, ale na popud Pála Prónaya bola kolonizovaná protestantami z Malého Hrozenkova na Morave. Od r. 1734 sa vraj nazývala Zbor, až neskôr sa noví osadníci vrátili k pôvodnému názvu.

V 18. a 19. st. obec rástla a obyvatelia zakladali majere-pustatiny (napr. Egyhazasdengeleg) v okruhu 5km od obce. Zaoberali sa málo výnosným poľnohospodárstvom a chovom dobytka. Na južnom svahu Viničného vrchu boli v dĺžke cca. 2km vysadené vinice. Poľnohospodárskou obcou zostala aj za I. ČSR. K obci patrili aj slovenské osady Peťov, Kirť a Narjaš, po vojne však boli odčlenené. V období 1979-1990 bol Zombor časťou Čelár.

 Pozoruhodnosti

Kostol v ZomboreKostol v Zombore

Nachádza sa tu evanjelický klasicistický kostol z roku 1845, sieňový priestor so segmentovým uzáverom, prestavanou vežou, rovným stropom a fasádou členenou lizénovým rámom. Prvý drevený kostol bol postavený už v r. 1732 na kopci za dedinou, ale viackrát vyhorel kvôli úderom blesku. Základy nového murovaného boli položene v r. 1832, ale na finalizáciu neboli peniaze. Nakoniec sa kostol dostaval vďaka pomoci z okolitých katolíckych dedín (Glabušovce a Čeláre), s využitím materiálu darovaného grófom Ferencom Prónayom. Kalich k Večeri Pánovej venoval Mihály Prónay už v r. 1803 pôvodnému kostolu. Krstiteľnica pochádza z r. 1889, organ z r. 1891. Oltárny obraz vytvoril a daroval L. Kubíny.

 Odkazy a pramene

  • wiki.sk, wiki.hu, Štatistický úrad
  • MAKOVNÍK, Michal. Zombor 1327-1997: 670 rokov od prvej písomnej zmienky /. Zombor : Obecný úrad ;, 1997. 17 s :. ISBN 8096777076 (brožúra)

1. [MOL DL 2423]
2. [MOL DL 41184]
3. [MOL DL 10950, kópia 11010]
4. [MOL DL 89810]
5. [MOL DL 11058]
6. [MOL DL 14047]
7. [MOL DL 71979]
8. [MOL DL 14667]
9. [MOL DL 36392]
10. [MOL DL 72013, kópia 72014]
11. [MOL DL 36393]
12. [MOL DL 18585, 72041]
13. [MOL DL 72046]
14. [MOL DL 72051]
15. [MOL DL 65982]
16. [MOL DL 46300]
17. [MOL DL 72075]
18. [MOL DL 25019]
19. [Sugár 141, str. 79]
20. [MOL UC 9:60 (b), 12:45, 32:42, 32:43, 69:86, 69:92]

Vložiť komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.