Slovenské Ďarmoty

 Geografia
Slovenské Ďarmoty
Obec leží v Ipeľskej kotline na pravom brehu Ipľa. Južná časť chotára je na mokrej, zaplavovanej nive Ipľa, severná na vyšších terasách a na plochých členitých chrbtoch z mladotreťohorných uloženín spadajúcich prudkými svahmi k nive Ipľa a Čachovského potoka. Na nive má nivné a lužné, na terasách a pahorkatine hnedozemné pôdy. Najvyššie položeným miestom v katastri obce je vrch Čikmán (265m). Nadmorská výška obce predestinuje poľnohospodársky a vinohradnícky charakter tejto lokality. Okolie obce lemuje Biely vrch a preteká ním Kurekovský potok a Čebovský potok.

 História

1920 Slovenské Ďarmoty, 1927–1938, 1945–1948 Slovenské Ďarmoty, Tót-Gyarmat, 1938–1945 Tótgyarmat, 1948– Slovenské Ďarmoty

Okolie obce bolo obývané už v dobe neolitu, bolo tu sídlisko volútovej kultúry, eneolitnej, z doby bronzovej, hallštattskej, laténeskej a rímskej, v časti Iliašov bolo slovanské hradisko v 9. st.

Obec Slovenské Ďarmoty vznikla odčlenením časti Ujtelep od Balašských Ďarmôt v roku 1919, teda po vzniku I. ČSR, ktorej južnú hranicu tvorila rieka Ipeľ. Prví obyvatelia obce, známej prevažne vinohradníckou činnosťou, odkupovali vinice a vínne pivnice, v ktorých bývali, od Maďarov. Z tohto dôvodu boli obyvatelia prezývaní po maďarsky pincések. Po osamostatnení sa si obec ponechala názov “Ďarmoty” a doplnila ju o pomenovanie “Slovenské”.

Z novodobej histórie je možné pripomenúť štrajky poľnohospodárskych pracovníkov z roku 1923 a 1929. Po oslobodení v r. 1945 bol znovuobnovený hraničný priechod do Maďarska. Obyvatelia pracovali v Bani Dolina, na melioračnom družstve vyrábali betónové stĺpy, a v miestnej prevádzkarni MNV vyrábali tehly.

 Pozoruhodnosti

Obyvatelia obce sú silne nábožensky založení, o čom svedčia pravidelne sa konajúce obrady v modernom kostole sv. Imricha, postavenom v roku 1993 na pôvodne plánovanom pozemku bývalej zvonice a požiarnej zbrojnice. Na kultúrnom dome je umiestnená pamätná tabuľa Boženy Němcovej z roku 1972. Zachovali sa autorkine písané spomienky o spôsobe života tunajších obyvateľov.
Kostol sv. Imricha v Ďarmotách

V rámci obce sú poskytované služby primerané. Nachádza sa tu Slovenská reštaurácia s ubytovacou kapacitou 40 miest, ktorá je k dispozícii v každom ročnom období. Plánovaný náučno-turistický chodník, prebiehajúci popri Morskom oku na Bielom vrchu rozvinie turistické aktivity pre miestnych obyvateľov i cudzincov.

Bývalá tehelňa v S. Ďarmotách Pamätná tabuľa B. Němcovej

Obec je miestom výskytu zriedkavých chránených živočíchov ako koník stepný a včelárik zlatý a zriedkavej chránenej rastliny – kaviľ Ivanov. Tieto chránené druhy sa nachádzajú v navrhovanej chránenej oblasti Ďarmotská stráň (dubina).

 Odkazy a pramene

Oficiálna stránka obce, staršia oficiálna stránka 1, staršia oficiálna stránka 2, wiki.sk, wiki.hu, Štatistický úrad

Vložiť komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.