Širákov

 Geografia
Širákov
Obec leží v Ipeľskej kotline na juhovýchodnom úpätí západnej časti Krupinskej planiny. Južná časť chotára je pahorkatina s plochými rozčlenenými chrbtami z mladších treťohorných uloženín, severná časť – prudko sa dvíhajúci okrajový hrebeň výšiny – je z andezitických tufitov. Chotár je zalesnený prevažne dubovým lesom. Na vrchovine má hnedé lesné pôdy, v odlesnenej kotline hnedozemné.

 História

1303 Kezew, 1356 Syrok alias Kezu, 1381 Syrak, 1389 Syraak, 1392 Felkeszi (!), 1773, 1786 Sirak, Sirakow, 1808 Sirák, Szirák, Ssirákow, Syrákow, 1863–1913, 1938–1945 Sirák, 1920 Širákov, 1927–1938, 1945–1948 Širákov, Sirák, 1948– Širákov

Pravdepodobne prvou, hoci nepriamou zmienkou o obci je listina z r. 12701, kde sa pri metácii chotára Selian ako susedia spomínajú šľachtici Chalan (či Chakan) a Louch, s prídomkom de Kezu V tej dobe v tomto priestore existovalo viacero sídiel s názvom Kezu, ktoré sa vyvinuli z materskej obce K. Kosihy, ktorej chotár v tej dobe siahal od Čeloviec až k Trebušovciam, a zaberal aj územia Širákova a Ďurkoviec. Chakanovi potomkovia predali v r. 13032 svoj majetok istému Laurentiovi, synovi Gedecha, ktorý bol zakladateľom miestneho šľachtického rodu. V r. 13393 sa načas stal vlastníkom kráľov dvoran menom Ladislaus Zwnyog, avšak po oprávnenej sťažnosti spomenutého Laurentia bola táto donácia zrušená.

V r. 13534 sa stretávame s názvom obce vo forme Felkezew (Horné Kosihy), ktorý sa používal ako alternatíva, avšak v r. 13565 sa po prvýkrát objavil názov vo forme Syrok alias Kezu, ktorý sa postupne udomácnil. Druhá vetva zemanov zo Širákova sa spomína v r. 13566 – jej zakladateľom bol Laurentiov brat Phile, po ňom jeho syn Chano, ktorého meno sa zachovalo ako rodové priezvisko tejto vetvy. V r. 13917 dal Johannes de Syrak časť Širákova, vrátane polovice mlyna, zemanom z dnes zaniknutej osady Čechy. V r. 14028 sa Martinus Chano sporil s Kolárskymi o časť Selian. V r. 14279 sa Martinova sestra Margaretha spomína ako manželka zemana z Vátoviec. V r. 143310 sa zemania zo Širákova a Čiech sporili o sídlo Zelche, ktoré ležalo v blízkosti Širákova. V r. 144011 časť tunajších majetkov neprávom obsadili zástupcovia rodu Moczkos de Persehaza (Prša, okr. LC), príbuzní zemanov z Čiech.

V r. 144612 sa v žiadosti o reambuláciu hraníc ako majitelia uvádzajú Moczkosovci, zemania z Čiech a ďalšej dnes zaniknutej osady Inanch. Širákovskí zemania sa neskôr objavujú aj v sporoch o Horné Plášťovce (147113) a Chrastince (147614). V r. 148015 mali vyhnať poddaného zemana z Prše a obsadiť jeho usadlosť. Aj v nasledujúcich desaťročiach sa stretávame prevažne s pokračovaniami rovnakých sporov, avšak v r. 150716 sa spomína vražda zemana z Ďurkoviec, ktorej sa mali dopustiť širákovskí poddaní. Listina z r. 152417 dosvedčuje existenciu miestneho viničného vrchu, kde mali vinice zemania zo Širákova aj K. Kosíh.

Žiadne dokumenty nepoznáme z obdobia tureckej okupácie, hoci aj chýbajúca zmienka o obci v inak obsiahlom portálnom súpise Hontianskej stolice z r. 1549 čosi naznačuje. V roku 1715 sa spomína ako zemianska obec. Korabinsky aj neskoršie lexikóny potvrdzujú existenciu viníc, viničného vrchu, ale aj ovocných sadov. Podľa Borovszkého boli v prvej polovici 19. st. zemepánmi Dénes a Kálmán Beróczovi, Antal Szabó a Imre Lábody. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Poľnohospodársky charakter si obec zachovala aj v 20. storočí.

Osobnosti

Ján Valentini (1782-1852) – náboženský spisovateľ a cirkevný hodnostár

 Pozoruhodnosti

Zvonica na cintoríne v ŠirákovePrícestná kaplnka nad Širákovom

V obci sa nachádza rímsko-katolícka kaplnka Nepoškvrneného počatia a niekoľko prícestných krížov. Z 19. storočia sa zachovali kamenné murované domy s pôvodne slamennou valbovou strechou, prečnievajúcou do dvora a  podopretou drevenými stĺpmi.

 Odkazy a pramene

wiki.sk, wiki.hu, Štatistický úrad


1MOL DL 72305
2MOL DL 95821
3MOL DL 95802
4MOL DF 243846
5MOL DL 95804
6MOL DL 41517
7MOL DL 69280
8MOL DL 69311
9MOL DL 95814
10MOL DL 95818
11MOL DL 95825
12MOL DL 69472
13MOL DF 205622
14MOL DL 95859
15MOL DL 95841
16MOL DL 95856
17MOL DL 95871

Vložiť komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.