Senné

 Geografia
Senné
Obec leží vo východnej časti Krupinskej planiny v hlbokej, úzkej doline Tisovníka. Chotár tvoria ploché, dolinami rozčlenené chrbty Krupinskej planiny, budované z andezitických tufitov. Je odlesnený, len na strmých úbočiach sú dubové a agátové lesy. Má hnedé lesné pôdy. Súčasťou obce je aj osada Melatince a bývalá samostatná obec Príboj.

 História

1249/69 Scynna, Szena, Szenna, 1271 Zynna, 1288 Scenna, 1389 Zenna, 1549 Zennaa, 1773, 1863–1902 Szenna, 1786 Senna, 1808 Szenna, Senna, 1907–1913 Nógrádszenna, 1920 Sennô, 1927– Senné

Prvá písomná zmienka sa nachádza v listine z r. 12691, ktorou kráľ potvrdzuje pôvodnú donáciu pre komesa Myca na majetok Scynna (ale aj Szena/Szenna//Seynna), vykonanú pred 20-timi rokmi, pre Mycovych synov Petra, Eghoucha a Myca. A tak, hoci sa pôvodná donačná listina nezachovala, za rok prvej písomnej zmienky môžeme považovať r. 1249. Ďalšia zmienka pochádza z r. 12712 , kedy sa pri delení majetkov medzi príslušníkmi rodu Kachic spomína veľká (hradská) cesta, prechádzajúca cez Senné a vedúca do Lučenca. V r. 12883 sa pri spore o majetok Thema (Fabianka, časť Lučenca) uvádza meno kňaza Jacoba z kostola sv. Jakuba v Sennom, ktorého existenciu potvrdzuje aj neskorší zápis v súpise pápežských desiatkov4. Gyorffy ako relevantné uvádza aj dve listiny zo začiatku 14. storočia5, v ktorých sa Senné (Scenna, Scinna) spomína len ako miesto datovania (v jednom prípade kráľom, v druhom ostrihomským arcibiskupom). Tieto síce nie je možné úplne vylúčiť, ale nie je vysvetlené, ako došiel k záveru, že ide práve o Senné v Novohrade, keďže rovnomenných sídiel bolo už v tej dobe po celom Uhorsku viacero.

Senne na mape 1. VM

V r. 13426 sa Senné stalo miestom pokusu o vraždu zemana z Vátoviec, ktorého prepadli a poranili vnuci Bytera z Modrého Kameňa. Zaujímavosťou je predovšetkým zmienka o miestnych kúpeľoch, v ktorých sa táto udalosť mala odohrať – svedčí to o prítomnosti výdatného termálneho prameňa, ktorý sa však dodnes nezachoval. V r. 13497 pri prenájme Balassovských majetkov istému Georgiovi de Beny pripadla časť (horno)strehovského chotára kostolu v Sennom. V r. 13898 boli pred súd povolaní niekoľkí miestni poddaní vtedy maloletého Nicolausa z M. Kameňa, pričom sa uvádzajú aj ich mená: Martinus syn Michaela, manželka kováča Hanka, Paulus zvaný Madách, jeho synovia Johannes a Mychael, Johannes syn Zerneho, Stephel syn Thomasa a Iacobus syn Kolina. V r. 13939 vraj poddaní zo Senného zabili zemana Andreasa de Chehy, za čo muselo modrokamenské panstvo zaplatiť jeho bratovi 22 mariek.

Senne na mape 2. VM

Z 15. storočia potom máme len ojedinelý záznam – v r. 146710 sa zeman Benedictus de Thwrocz sťažoval, že akýsi poddaní zo Senného a Lučenca niekde pri Senohrade prepadli a ozbíjali jeho sprievod na ceste do Krupiny. V súpise novohradskej stolice z r. 154911 sa objavuje vo forme Zennaa, a vlastníkmi boli stále Balassovci. Turecký súpis z r. 155412 uvádza 10 domácností s priezviskami Gadon, Lőrincs, Krakkó, Leskó, Vidács, Ludvig, Matojan, Dancsár, Dvorver a Csudár, pričom obec mala kňaza aj pisára. Pod názvom Zenna sa spomína v súpise z r. 158213, kedy bol majiteľom Sigismund Balassa, richtárom Sigismundus Rigo a prísažným Stephanus Pap. Mená ďalších poddaných poskytuje doplnkový súpis z konca storočia14Petrus Kyssel, pastier Michael, nemenovaný farár, želiari Franciscus Koach a Thomas Wrady.

Senne na mape 3. VM

V r. 165215 stoličné orgány prejednávali reambuláciu hraníc niektorých sídiel vrátane Senného. V r. 165416 sa ostrihomský arcibiskup sťažoval na neodvedené cirkevné desiatky z niektorých majetkov, vrátane polovice Senného, ktorá patrila Simonovi Balassovi. 13 domácností narátal súpis divínskeho panstva v r. 166017, s priezviskami Dyuryan (richtár), Kenyács, Mrauik, Dyar, Mrua, Fabow, Drozd, Mihalouiecs a Gecsov. Druhá polovica dediny patrila vdove po Jánosovi Gesztelym, a zachytáva ju súpis z r. 167318, s priezviskami poddaných: Sztarohorszky, Francsok, Markou, Volák, Mravik, Kiszel a Kosik; stál tu aj spoločný mlyn. V r. 168619 získal časť divínskych majetkov gróf Zichy. Zaujímavosťou je pojednávanie z r. 168920, vedené voči obyvateľom niekoľkých okolitých obcí vrátane Senného, ktorí kráľovskému dvoru zaslali sťažnosť kvôli nespravodlivo vymeraným stoličným daniam, čo vraj poškodilo dobré meno stolice.

Matej Bel okrem zrejmého pôvodu od slova „seno“ zvažuje aj etymológiu od slova „cín“, čo je však málo pravdepodobné. Podľa Borovszkého tu tak v r. 1770, ako aj neskôr stále vlastnili majetky predovšetkým Zichyovci a Balassovci. V 18. storočí tu pracoval obecný pivovar. Od r. 1890 do r. 1945 tu pôsobil notariát. Ešte v 1. polovici 20. storočia bolo rozšírené tkáčstvo. Poľnohospodársky charakter si obec zachovala aj v 20. storočí, časť obyvateľov pracovala v uhoľných baniach na okolí.

Osobnosti

  • Samuel Hruškovic – národný buditeľ, básnik, pôsobil tu ako učiteľ v rokoch 1711-1717
  • Samuel Bodický (1850-1919) – spisovateľ, evanjelický farár, je tu aj pochovaný

Pozoruhodnosti

Kostol v Sennom

Hromadná cestná zástavba, dominantou je evanjelický kostol. Na cintoríne sú drevené a kamenné tabuľové náhrobníky s reliéfnym polychrómovaným dekórom miestnej výroby z 2. polovice 19. storočia. V obci je zachovaná ľudová architektúra, nachádza sa tu aj kamenný dom č. 3 z 19. storočia, ktorý je spolu s priľahlými hospodárskymi stavbami (stodola, komora, maštaľ) vyhlásený za kultúrnu pamiatku (v evidencii pod č. 11056/1 až 4).

Odkazy a pramene

Oficiálna stránka obce, wiki.sk, wiki.hu, Štatistický úrad


1MOL DL 65705
2MOL DL 757, 758
3MOL DL 72980
4Sedlák, MVS I 623, str. 105
5Fejér, CDH VI/1 201; VIII/7 368
6MOL DL 69220
7MOL DL 65756
8MOL DL 65810
9MOL DL 39140
10MOL DL 16505
11Maksay, str. 518
12Vass, str. 48
13MOL UC 59:13
14MOL UC 11:34 (a)
15Tóth, NVJ 1078
16Tóth, NVJ 1286
17MOL UC 6:57
18MOL UC 99:31
19MOL A 57 18 402
20Jancsó-Jusztin, NVJ IV 605

Vložiť komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.