Seľany

 Geografia
Seľany
Obec leží v Ipeľskej kotline na úpätí západnej časti Krupinskej planiny. Juhovýchodná časť chotára je pahorkatina, ktorá vznikla rozčlenením chrbtov z mladších treťohorných uloženín. Je odlesnená. Severovýchodná časť tvorí prudko sa dvíhajúci okrajový hrebeň Krupinskej planiny z andezitických tufitov. Je zalesnený dubovými lesmi. V kotline má hnedozemné a lužné pôdy, vo vrchovine hnedé.

 História

1252 Zelan, 1268 Zelen, 1270 Scelen, 1292 Zelen, 1303, 1425 Scelen,1462 Felzeu Zelen, 1773 Szelény, 1786 Selény, 1808 Alsó-Szelény et Felső-Szelény, Selany, 1863-1902 Alsószelény, Felsőszelény 1907–1913, 1938–1945 Szelény, 1920 Selany, 1927–1938, 1945–1948 Selany, Szelény, 1948–1973 Selany, 1973– Seľany

Gyorffy ako prvú písomnú zmienku uvádza listinu z r. 12521, podľa ktorej zem Zelan, vtedy vo vlastníctve istého komesa Preyeslaua, výmenou za iné majetky v Honte daroval správcovi zvolenského lesa. Pred r. 12682 sa spomína predaj časti Selian, vtedy vo vlastníctve šľachty z Turca, ktorá ju získala od Zoyzlaua z Čalomije, ďalšiemu čalomijskému zemanovi menom Poznanus, okrem časti, ktorá patrila istému Michaelovi. V r. 12683 chcel klerik Michael predať svoju časť, ktorú tiež získal od Zoyzlaua, avšak Poznanus sa proti tomu ohradil s tým, že si chce uplatniť predkupné právo. V r. 12694 sa Poznanus a Michael opäť sporili, a Poznanus žiadal navrátiť neprávom obsadenú časť Selian, avšak Michael si neskôr5 formálne adoptoval svojho zaťa Wyllama, a previedol svoj majetok na neho. V tejto listine sa dohodli aj na presných hraniciach svojich podielov, a tiež na tom, že obsadená časť majetku sa Poznanovi navráti po Michaelovej smrti. Tým bol daný základ chotárov neskorších Dolných a Horných Selian, ktoré sa opäť spojili až v r. 1902.

V r. 12926 sa Wyllam spomína pri predaji svojho majetku v Tešmáku (okr. LV). V r. 12997 dali synovia Nicolaa z Kolár pätinu Selian svojmu švagrovi Nicolaovi. Títo synovia si v r. 13028 majetky prerozdelili, a Seľany pripadli Ladislauovi. Pri delení K. Kosíh v r. 13039 sa však ako susední šľachtici zo Selian spomínajú Paznanus, Thomas a Villyan Magnus. Ešte v tomže roku10 si Seľany a ďalšie majetky rozdelil Paznanus s bratom Nicolaom, a Paznanus ich obratom11 daroval ďalej svojej dcére Pannonii, avšak v r. 130912 pripadli Seľany Paznanovej a Nicolaovej sestre Keche, manželke Stephana z Plášťoviec (okr. LV), čo dosvedčili aj v r. 132613. V r. 133914 Wyllamov syn Andreas daroval svoj podiel istému Johannovi, synovi Alexia a kráľovmu rytierovi, ten ho však obratom previedol na svojich verných Dionysia a Paula.

Selany na mape 1. VM

V r. 135015 protestovali zemania z Kolár proti predaju časti Selian ich sestrou, keďže tá tak mala urobiť bez ich vedomia. V r. 1359 žiadal Dionysius, už s prídomkom de Scelen, o reambuláciu hraníc, a v r. 1363 mu kráľ tento majetok potvrdil16. V r. 137417 protestovali Kolárski proti obsadeniu selianskych majetkov Plášťovskými. V r. 137918 si zástupcovia rodu Plášťovských, používajúci prídomok de Zelen, majetky podelili, pričom časť sa dostala aj do rúk zemana z Ľuboriečky, proti čomu Kolárski opäť v r. 138319 a 138420 protestovali. Spor sa vliekol aj v ďalších rokoch, až sa obe strany v r. 139021 napokon dohodli na rozdelení majetku, pričom dve tretiny patrili Kolárskym, a jedna tretina v blízkosti Širákova, s poddaným menom Petrus zvaný Kenyeres, pripadla Plášťovským. Tí svoju tretinu najprv dali v r. 139222 Kolárskym do zálohy, a o rok neskôr23 aj definitívne predali. V r. 140224 žiadal Paulus z Kolár o prepis metácie z listiny z r. 1312 kvôli sporu so zemanom z Širákova.

Selany na mape 2. VM

V r. 140325 však Kolárski darovali časť Selian výmenou za iné pozemky v Hontianskej stolici zemanom z Vrbovka (okr. KA), čo v r. 140526 bolo potvrdené. V r. 141027 získali Selianski vďaka príbuzenstvu s Neninskými podiel na majetku Thepe v Biharskej stolici. V r. 142428 získal Kolárski od zemanov z Vrbovka seliansky majetok späť, hoci o rok neskôr29 vdova po vrbovskom zemanovi žiadala naturálnu kompenzáciu za svoj dedičný podiel. V r. 143730 sa spomína pri spore o Širákov. V r. 143831 tu získal majetok zeman z Chrastiniec, ktorého manželkou bola Dorothea zo Selian. V r. 144532 selianski zemania násilne zabrali majetky Kolárskych. V listine z r. 1447 sa uvádza meno poddaného Petrus Tamicz. Iná Dorothea, manželka zemana z (M.) Krtíša, sa v r. 145033 tiež sporila sa o seliansky majetok. V r. 145534 sa Thomas de Zelen uvádza ako hontiansky vicekomes (vicišpán). V r. 146235 sa pri spore o finančné vyrovnanie vena po prvýkrát stretávame s názvom Dolné Seľany (Alsozelen), ktoré v r. 146536 dostal do zálohy Simonko z Kolár, avšak v r. 146837 sa o ne uchádzali zemania z Vrbovka, pričom sa tu uvádza aj meno poddaného – Georgius Bodor.

Selany na mape 3. VM

V r. 147438 získal Opatovce Blasius z Kenderesa vyplatením zálohového dlhu Simona z Kolár. V r. 148039 sa Kolárski a Kenderesovci opäť sporili, ale v r. 148340 spor vyriešili vzájomnou dohodou. V r. 148741 a 149442 sa opäť spomína spor zemanov z Kolár a Vrbovka o D. Seľany, v r. 149543 sa sídlo spomína pri spore o Širákov. Až do bitky pri Moháči už máme okrem spomínania mien selianskych zemanov v rôznych funkciach len ďalšie zmienky o pretrvávajúcom spore o D. Seľany z r. 150644 a 152045. Prakticky žiadne záznamy nemáme z obdobia tureckej okupácie. V r. 154146 obdržali potomkovia Kolárskych novú donáciu na všetky dovtedy vlastnené majetky. Ďalším dostupným prameňom je portálny súpis Hontianskej stolice z r. 154947, kde sa však uvádzajú len Dolné Seľany, a to ako majetok rôznych zemanov. Zaujímavé je, že len o jedinej dedine Seľany sa zmieňujú aj Korabinsky, Vályi a Fenyes; až Borovszky uvádza heslá pre dve rôzne dediny (Horné a Dolné). V 19. st. tu mali majetky Ferencz Plachy a Antal Gyürki, do 20. storočia ich vlastnil rod Majthény. Obyvatelia sa venovali poľnohospodárstvu a vinohradníctvu.V rokoch 1931-1932 obec postihla veľká neúroda.

 Osobnosti

Antal Gyürki – autor niekoľkých kníh o hospodárstve, obchode a vinárstve, narodil sa tu v r. 1817. V r. 1997 bola na jeho počesť odhalená pamätná tabuľa.

 Pozoruhodnosti

Kostol v SeľanochKaplnka v Seľanoch

Z polovice 19. storočia sa zachovali dva zrubové trojpriestorové domy s prístennými stĺpmi a maštaľou pod spoločnou valbovou strechou (č.d. 48 a 49). Na cintoríne sa nachádzajú drevené profilované dvojkríže z konca 19. stor, so strieškami na spodnom kríži. Pri cintoríne je kaplnka sv. Anny, v obci je moderná modlitebňa, a v katastri je aj jaskyňa Prievanová diera.

 Odkazy a pramene

Oficiálna stránka obce, wiki.sk, wiki.hu, Štatistický úrad


1MOL signatúra neznáma, prebraté podľa Gyorffyho.
2MOL DL 69629
3MOL DL 69193
4MOL DL 69277
5MOL DL 72305
6MOL DL 1492
7MOL DL 69277
8MOL DL 69198
9MOL DL 95821
10MOL DL 69199
11MOL DL 69200
12MOL DL 69242
13MOL DL 69277
14MOL DL 40807, 41517
15MOL DL 69277
16MOL DL 41517
17MOL DL 69277
18MOL DL 69253, DF 249138
19MOL DL 69277
20MOL DL 69261
21MOL DL 69278
22MOL DL 69282
23MOL DF 281834
24MOL DL 69311
25MOL DL 69313
26MOL DL 69332
27MOL DL 69357
28MOL DL 69425, 69428
29MOL DL 69432
30MOL DL 95821
31MOL DL 44204
32MOL DL 69471
33MOL DL 95829
34MOL DL 14923
35MOL DL 69481
36MOL DL 69484
37MOL DL 69488
38MOL DL 17545
39MOL DL 69508
40MOL DL 45969, 99741
41MOL DL 69514
42MOL DL 69524
43MOL DL 95852
44MOL DL 69544
45MOL DL 69573
46MOL A 57 2 10
47Maksay, s. 371

Vložiť komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.