Opava

 Geografia
Opava
Obec leží na juhovýchodnom okraji Krupinskej planiny v dolinke Čurgova. Chotár tvoria široké rozrezané chrbty budované z andezitických tufitov. Chrbty sú odlesnené, strmé úbočia dolín pokrývajú dubové lesy. Má hnedé lesné a illimerizované pôdy.

 História

1342 Opoa, 1405 Opwa, 1430 Opava, 1469, 1786 Apowa, 1808 Apova, Opawa, 1863–1888 Apova, 1892–1913 Apafalva, 1920– Opava

Opava na mape 1. VM

Staroveké osídlenie obce je doložené stopami po ľude lužickej kultúry (hlinená nádoba s popolom), ktoré sa našli v časti Pahorok. Prvá písomná zmienka pochádza z r. 13421, kedy sa Apoa uvádza medzi majetkami hradu Litava, ktorý kráľ odňal vtedajším vlastníkom z rodu de Dobrakuta (Dobra Kuća v Chorvátsku), ktorí boli za rôzne zločiny odsúdení na smrť. Opava zostala súčasťou litavského hradného panstva až do r. 14052, kedy ju spolu s dedinami Litava a Lackov získali páni zo Sečian (Szécsény). V r. 14303 sa ako majitelia majetku v Opave uvádzajú Johannes a Georgius z rodu Kakas de Kaza.

Opava na mape 2. VM

V r. 14694 sa pánom hradu a okolitých majetkov vrátane Opavy stal Damiano Horvath. Po jeho smrti sa vdova Frusina vydala za Ladislaua z Ďarmot, čím sa tunajšie majetky v r. 14755 dostali do rúk Balassovcov. Tí sa o ne o rok neskôr6 museli podeliť s Damianovym bratom Petrom. Táto listina uvádza 4 obývané a 6 vyľudnených poddanských usadlostí, a predstavuje aj najstaršie poddanské mená: Lucas Aboway, Valentinus Beryn, Fabian Dyak a Michael Othrowa. Majetky Balassovcov sa spomínajú aj v r. 14927. V r. 15088 sa o majetky litavského hradu sporil dedič Petra Horvatha, Urbanus Fanchy de Gordova, so svojim švagrom Johannom de Fyws. Urban nakoniec tieto majetky v r. 15119 predal istému Sigismundovi Canczlerovi z Budína.

Opava na mape 3. VM

V súpise z r. 154910 sa stále uvádza ako majetok hradu Čabraď (Litava). V r. 155811 sa spomínajú traja poddaní, avšak bez mien. Tie spomína súpis z r. 160212 – richtárom bol Vincentius Lythua, priezviská poddaných boli: Barthy, Akoleda, Terbalay, Wargha, Ztanko, Fabok, Zabo, Medwe, Berin, Mokos, Berko a Maczek. Uvádza sa aj existencia dvoch mlynov. Prakticky rovnaké mená v pomaďarčenom prepise uvádza aj súpis z r. 160513. V r. 162914 dostal hrad Čabraď aj s majtkami od cisára Petrus Kohary, ktorého manželkou bola Barbora z rodu Balassa, a o pár dní neskôr tieto majetky previedol na syna Stephana. Dynastia Kohary-Coburg si potom hrad aj s majetkom Opava udržala až do 19. storočia. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, ovocinárstvom a vinohradníctvom. Za I. ČSR mala ráz poľnohospodárskej podhorskej obce.

 Pozoruhodnosti

Kostol v OpavePam. tabuľa

Za obcou sa nachádzajú zvyšky starého kostola, a priamo v obci je evanjelický kostol postavený v období rokov 1892-1905. Sieňový priestor s polygonálnym uzáverom, rovným stropom a murovaným chórom. Veža s baňovitou strechou je situovaná do štítového priečelia, fasády sú s obiehajúcou rímsou. V interiéri sa nachádza neoklasicistický oltár so stĺpovitou architektúrou a rastlinnou štylizovanou ornamentikou na ušniciach. Stred oltára je vyplnený olejomaľbou Poslednej večere od Z. Bizora z Čeloviec. Zvon z r. 1922 pochádza od zvonolejára O. Wintera z Broumova.

V r. 1959 bola odhalená pamätná tabuľa učiteľovi Jánovi Korimovi, ktorý tu pôsobil a neskôr padol v SNP. Dom č. 32 z r. 1878 si zachoval typický tvar kamenných šambrán na okenných rámoch.

 Odkazy a pramene

Oficiálna stránka obce, wiki.sk, wiki.hu, Štatistický úrad


1MOL DL 3469
2MOL DL 9006
3Listina nedostupná, prebraté podľa Bakácsa.
4MOL DL 46857
5MOL DL 46859
6MOL DL 17754, 65952
7MOL DF 206796, str. 84
8MOL DL 46857
9MOL 106083, str. 61
10Maksay, str. 371
11MOL UC 4:50
12MOL UC 65:86
13MOL UC 11:49 (a)
14MOL A 57 7 839, A 57 11 155

Vložiť komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.