Kosihy nad Ipľom

 Geografia
Kosihy nad Ipľom
Obec leží v Ipeľskej kotline, pri ústí Veľkého potoka do Ipľa. Južná časť chotára je na mokrej zaplavovanej nive a terasách Ipľa s pieskovými presypmi, severná na pahorkatine s plochými rozrezanými chrbtami z mladotreťohorných uloženín. Dubovým porastom je zalesnený len na úbočiach. Má nivné, lužné a hnedozemné pôdy.

 História

1326 Kezeu, 1385 Kezu, 1399 Ipolkeze, 1773 Ipolykeszj, Ipolne Kesice, 1786 Ipolkesi, Ipolne Kesihe, 1808 Ipoly-Keszi, Kosyhy, 1863–1913, 1938–1945 Ipolykeszi, 1920 Ipolské Kosihy, 1927–1938, 1945–1948 Kosihy nad Ipľom, Ipoly-Keszi, 1948– Kosihy nad Ipľom

Na území dnešnej obce Kosihy nad Ipľom bolo sídlisko z doby hallštattskej, rímskej, slovanskej a ranostredovekej. Prvou písomnou zmienkou je listina z r. 13261, v ktorej sa v istom spore uvádzajú mená Nicolaa a Stephana, synov Nicolaa de Kezeu. Gyorffy uvádza, že šlo o potomkov starého slovenského rodu Hunt-Poznan, a podľa Karácsonyiho rodostromu patrili do vetvy rodu, ktorá mala sídlo v Ipeľských Úľanoch (okr. LV). V r. 13282 sa títo bratia spomínajú ako susedia pri spore o dnes zaniknutú osadu Inanch, a v r. 13313 v spore o majetky v Malohonte. Po tomto dátume sa táto rodina z histórie obce vytráca – od Karácsonyiho vieme, že Stephanova vetva sa presťahovala do Malohontu a založila rod de Zuha; Nicolaovi potomkovia boli pokračovateľmi úľanskej vetvy. Je preto pravdepodobné, že istý Georgius, syn Benedicta, ktorý sa s prídomkom de Kezeu spomína v r. 13734, k Hunt-Poznanovcom nepatril, a tunajší prídomok získal kúpou tohto majetku (ktorú však nemáme doloženú).

Kosihy na mape 1. VM

Georgiovo meno aj s prezývkou Saar sa objavuje v listinách z r. 13795 a 13816. Zomrel niekedy okolo r. 13997, a to bez mužského dediča, pretože v tom roku zdedila jeho majetky dcéra Katherina. Tu sa už jeho prídomok a názov sídla spomína vo forme Ipolkeze, čo bolo akiste vynútené vzhľadom na veľký počet sídiel, používajúcich názov Kezeu, ktoré boli na okolí. Čo sa stalo s Katherinou a jej majetkom, listiny neosvetľujú – mohla sa vydať a jej manžel a deti mohli prebrať tunajší prídomok, pretože v r. 14308 sa ako kráľovský poverenec spomína Stephanus de Ipolkezy, syn istého Nicolaa. V každom prípade sa zdá, že aj tento rod vymrel alebo sa odsťahoval, avšak už onedlho sa na scéne objavuje ďalší rod. V r. 14569 dal rod de Palugya tunajšie majetky do zálohy istému Petrovi Horváthovi. V r. 146310 sa s tunajším prídomkom spomína aj zeman z Obeckova, ide však len o ojedinelú zmienku. Petrus Horwath sa v r. 146911 ešte spomína ako novohradský (!) vicekomes, avšak od r. 147612 už používa prídomok de Ipolkezy. Jeho synovia Johannes a Nicolaus v r. 148613 predali akési lúky v Kosihách poddanému z Leklinca menom Ambrus Wodnak. Predovšetkým starší syn Johannes sa na prelome storočí spomína v mnohých listinách, avšak len v nižších funkcíach slúžneho alebo poverenca.

Kosihy na mape 2. VM

V r. 149714 sa spomína spor zemanov z V. Čalomije proti zemanom z Kosíh, ktorých poddaní mali ničiť chotárne hranice medzi Kosihami a Čalomijou. Z listiny vyplýva, že majetky v Kosihách boli nesmierne roztrieštené, keďže okrem Horwathovcov sa ako kosižskí zemepáni uvádzajú rody de Zalathna, de Nyek, de Ebeczk, de Gew a de Zenthlewryncz. Táto listina však uvádza aj množstvo mien tunajších poddaných: Matheus Balog, Damjanus Bood, Dominicus Esthwan, Blasius Gaspar, Stephanus Halas, Laurentius Halaz, Benedictus a Michael Kosyk, Demetrius Kowary, Blasius Kowath, Benedictus Kyras, Michael Kys Gyewrgh, Antonius a Laurentius Lenche, Georgius, Johannes a Lucas Lewk, Petrus Marthon, Ladislaus Melek, Sigismundus Nagh, Johannes Pongoratz, Stephanus Rakws, Egidius Sythew, Paulus Thar, Michael Thoth, Andreas, Barnabas, Benedictus a Stephanus Varga, Blasius, Damjanus a Gregorius Vasoth, Clemens Zelees a Petrus Zuad. Zemania z rodu de Zenthlewryncz v r. 150015 svoje tunajšie majetky vymenili s rodom de Zob za majetky v župách Bihar a Szabolcs. Johannes dal v r. 150316 jednu poddanskú usadlosť do zálohy Kolárskym, a tí v r. 150717 dostali aj ďalšiu od Nicolaovej rodiny. Tá sa v r. 1507-818 sporila o 4 ďalšie usadlosti s istým Emericom Bodom.

Kosihy na mape 3. VM

V zálohovej držbe iných pánov nakoniec asi skončila väčšina usadlostí, pretože v r. 1518-1525 sa medzi majiteľmi tunajších majetkov spomína mnoho nových rodov – de Borswa, de Dobrawiza, de Palasth, de Zenthiwan, de Inanch a tiež istý Paulus Tomori. Rozpadom dedičného majetku tak pravdepodobne zanikol aj tretí rod zemanov z Kosíh, pretože po r. 1518 sa už nespomína. Podľa portálneho súpisu Hontianskej stolice z r. 154919 patrila obec zemanom. Niekoľko súpisov sa zachovalo z r. 1711-1220, a podľa týchto tu vtedy mal majetky rod Kajaly. V r. 173821 získal podiely Obeckovských Josephus Blaskovics, o rok neskôr22 aj Stephanus Tihany. Vályi uvádza vlastníctvo rodov Ráday a Boros, podľa Borovszkého tu mali majetky rody Bory, Laszkáry, Berzsenyi, Stummer, Luby a Terstyánszky, spomína aj veľké hospodárstvo Józsefa Kondora.

Pohľadnica zo začiatku 20. storočia

Osobnosti

Arnold Ipolyi-Stummer (1823-1886) – pamiatkár, historik umenia, banskobystrický a oradejský biskup, odborník v oblasti maďarskej mytológie.

 Pozoruhodnosti

Kostol v Koishách n. Ipľom

Dominantou obce je rímsko-katolícky neoklasicistický kostol sv. Jána Nepomuckého z roku 1899, postavený na starších zvyškoch chrámu. Jedonoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria krytým rebrovanou konchou.  Murovaná empora s podvežím nesú vežu, ktorá sa otvára do lode na poschodí tromi arkádami. Hlavnému oltáru dominuje socha Krista podľa návrhu R. Bartu z r. 1946.

Kúria Kondorovcov na začiatku 20. storočia

Na bočnej stene kostola je umiestnená pamätná tabuľa rodákovi A. Stummerovi, a v blízkosti je pamätník obetiam 2. sv. vojny. Nachádza sa tu aj klasicistická kúria (č.d. 33) rodu Tersztyánszky z konca 18. storočia, prestavaná v roku 1945. Je to jednopodlažná šesťosová budova na obĺžnikovom pôdoryse so stredným rizalitom a manzardovou strechou. Rod Tersztyánszky dal tiež v r. 1900 postaviť na cintoríne kaplnku v neoklasicistickom štýle, neďaleko je aj prícestná kamenná socha sv. Jána Nepomuckého.

Kaplnka na cintoríne v Kosihách n. IpľomSocha sv. Jána Nepomuckého v Kosihách n. Ipľom

 Odkazy a pramene

 Oficiálna stránka obce, wiki.sk, wiki.hu, Štatistický úrad


1MOL DL 42130
2MOL DL 69205
3MOL DL 67972
4MOL DL 42130
5MOL DL 65797
6MOL DF 281829
7MOL DL 42703
8MOL DL 65941
9MOL DL 44806
10MOL DL 15791
11MOL DF 249318
12MOL DL 65952
13MOL DL 47369
14MOL DL 69534
15MOL DF 281314, 281315
16MOL DL 46633
17MOL DL 46714
18MOL DL 46816, 46872
19Maksay, s. 374
20MOL UC 38:48, 38:49, 38:50, 38:51, 69:13
21MOL A 57 38 76
22MOL A 57 38 206
Reklamy

Vložiť komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s