Ďurkovce

 Geografia
Ďurkovce
Obec leží v plytkej dolinke Ipeľskej kotliny na juhovýchodnom úpätí Krupinskej výšiny. Juhovýchodnú pahorkatinnú časť chotára tvoria mladotreťohorné uloženiny, severovýchodnú časť na okrajových, z kotliny prudko vystupujúcich chrbtoch výšiny andezitické tufity. Dubové a bukové lesy sú len na svahoch. Má hnedozemné a hnedé lesné pôdy.

 História

1262 Gurky, 1351 Gyiörk, 1381 Gyurk, Gyurky, 1773 Gyürki, Gyurkowce, 1786 Gyürki, Gyurkowcze, 1808 Gyürki, Jurkowce, Djurkowce, Gyurkowcze, 1863–1913, 1938–1945 Gyürki, 1920 Ďurkovce, 1927–1938, 1945–1948 Ďurkovce, Gyürki, 1948– Ďurkovce

Prvá písomná zmienka pochádza z r. 13371, kedy sa pri delení Trebušoviec v susedstve uvádza dedina (villa) Gyurk. V r. 13512 sa spomína pri metácii časti susednej Vinice, a v tomže roku3 sa uvádza spor medzi dvoma vetvami miestneho zemanského rodu de Gyurky. V r. 1360-614 získali ďurkovskí zemania majetky v Dolných Sečanoch a obci Pétery (obe v Maďarsku). Pri delení Ďurkoviec medzi miestnymi zemanmi v r. 13785 sa ako susediace sídla uvádzajú Širákov, Vinica a prekvapujúco aj Hrušov. V r. 13966 sa Ďurkovskí sporili so zemanmi zo susedných K. Kosíh, a spor o lesy, dobytok či miestnu cestu pokračoval aj v r. 14087. Ešte predtým sa v r. 14068 o akúsi truhlicu plnú šiat sporili aj ženy z týchto rodín. V r. 14159 sa opäť okrajovo spomína cesta z Kosíh do Ďurkoviec.

Durkovce na mape 1. VM

Zaujímavá je listina z r. 142410, v ktorej sa pri spore o Plachtince ako svedok kapituly spomína kňaz Nicolaus z Ďurkoviec, čo naznačuje, že aj toto sídlo malo svoj kostol. V r. 142511 boli Ďurkovskí nútení dať časť sídla do zálohy zemanom z Kosíh. V r. 143612 získal časť Ďurkoviec istý Valentinus z Hugyagu, nezemianskeho pôvodu, ale adoptovaný, ktorý tento majetok vyženil svadbou s dcérou šľachtica zo Sečian. O rok neskôr13 sa sídlo spomína pri delení Širákova. Majetok Sečanských sa v r. 145714 opäť svadbou dostal do rúk zemanov z Piešťan (Pösténypuszta). V r. 147015 sa Sečanskí sťažovali, že ich ďurkovský majetok je napádaný vzdialednými píbuznými a susedmi, ktorí zbili jeho sedliaka menom Emericus Faber, vykonávali nedovolený výrub lesa a páchali ďalšie škody. Tento spor pokračoval aj v r. 147816, a tu sa uvádzajú mená ďalších štyroch poddaných: Antonius Fyas, Paulus Fyas, Stephanus Kozymor a Stephano Kys. V tomže roku17 a v r. 148918 sa ďurkovskí zemania uvádzajú ako právni zástupcovia rodu de Pyr (Pirovské pri Hont. Tesároch, okr. LV).

Durkovce na mape 2. VM

V r. 149319 tu mali majetky aj zemania zo zaniknutého sídla Inanch. V r. 150620 sa spomína spor o chotárne hranice so zemanmi zo Selian. V r. 150721 sa udiala vražda zemana Benedicta z Ďurkoviec, ktorej sa mali dopustiť širákovskí poddaní – spor sa však vyriešil zaplatením krvnej dane (homagium). V r. 151722 sa spomína tunajší majetok zemanov z Balogu, ktorý predali Erdődyovcom; o rok neskôr23 vymenili Sečanskí svoj tunajší podiel s ostrihomským arcibiskupom Thomasom Bakocsom za kamenný dom v Budíne. Z doby osmanskej okupácie žiadne listiny nepoznáme – obec nie je uvedená ani v portálnom súpise Hontianskej stolice z r. 1549. Z novovekých lexikónov Vályi uvádza existenciu viničných vrchov a dobrého vína, Fenyes ako vlastníkov spomína potomkov rodiny Ďurkovských, ale Borovszky uvádza grófa László Telekiho a baróna László Majthényiho.

Durkovce na mape 3. VM

 Pozoruhodnosti

Zvonica v ĎurkovciachKríž pri ceste do Vinice

Do roku 1990 sa na cirkevné účely používala iba drevená zvonica, ktorú v r. 1991 nahradila nová murovaná zvonica. V katastri obce je aj jeden kamenný a dvojica drevených prícestných krížov.
Kríž neďaleko zvoniceKríž za obcou pri ceste do viníc

 Odkazy a pramene

Oficiálna stránka obce, wiki.sk, wiki.hu, Štatistický úrad


1MOL DL 69327
2MOL DF 236043
3MOL DL 41164
4MOL DL 41466
5MOL DL 46777
6MOL DF 274400
7MOL DF 274408
8MOL DF 205182
9MOL DL 10157
10MOL DL 11565
11MOL DF 261332
12MOL DL 98190
13MOL DL 95821
14MOL DL 44817
15MOL DL 69493
16MOL DF 205240
17MOL DF 258642
18MOL DF 208968
19MOL DL 69520
20MOL DL 46777
21MOL DL 95856
22MOL DL 22983
23MOL DL 23072
Reklamy

Vložiť komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s