Chrťany

 Geografia
Chrťany

Obec leží na styku Krupinskej planiny a Ipeľskej kotliny, v plytkej dolinke Chrtianskeho potoka. Odlesnený povrch chotára tvoria ploché, dolinami rozrezané chrbty z andezitických tufitov. Má hnedé lesné a lužné pôdy. Do katastra patrí aj osada Jazero.

 História

1327 Harkyan, 1349 Harkyan a.n. Prelep, 1429 Herkenye, 1446 Hartyan, 1660 Tott Harttyan, 1773 Toth-Hartyán, Tott-Hartyan, Chrtyany, 1786 Tóth-Hartyán, Chrtyani, 1808 Tót-Hartyán, Hrťany, Chrťany, 1863–1902 Tóthartyán, 1907–1913 Hartyán, 1920– Chrťany

Podľa Gyorffyho sa tento majetok nepriamo uvádza už v listine z r. 12711, kde sa pri delení majetku medzi príslušníkmi rodu Kacsic a následnej metácii okolia Pravice v susedstve spomína nepomenovaná zem komesa Stephana, syna Abu. Už pod názvom Harkyan je uvedená v listine z r. 13272, ktorou Stephanovi synovia za zradu tento majetok stratili, a kráľ ho obratom previedol do vlastníctva Thomasa de Zechen (Szécsény). Ďalší Stephanov syn Georgius bol bratrancom vnukov Bytera z Modrého Kameňa, ktorí mu v r. 13493 prepustili majetky Stregoua (Strehová, asi Horná) a Karkyan alionomine Prilep, okrem časti strehovského chotára, ktorá pripadla kostolu v Sennom. Zaujímavé je, že Georgius v tejto listine sa uvádza s prídomkom de Beny, a neskôr v listine z r. 13774 ako de Boroznuk (Brusník). Tu sa už ale označuje ako zosnulý, a oba jemu prepustené majetky vrátila jeho dcéra Elena späť pánom z Modrého Kameňa.

Chrtany na mape 1. VM

V r.13885 získali časť majetku Harkyan výmenou od Nicolausa, syna Rada de Palasth (Plášťovský), Franck a Simon de Zeechen, vnuci vyššie spomenutého Thomasa. Ďalšiu časť im v r. 13936 odstúpil Petrus, syn Demetria de Stregowa. V r. 14297 tu už mal majetkový podiel Andreas, zvaný Zerechen, zeman z Ľuboriečky, pričom sa tu spomína jeho tunajší poddaný Benedictus, syn Stephana. Zástupcovia rodu Ľuborečských sa o tento majetok medzi sebou sporili v r. 14388. Listina z r. 14469 pojednáva o sťažnosti skupiny zemanov, vznesenej voči Balassovcom z M. Kameňa, ktorí vraj neoprávnene obsadili množstvo ich majetkov, medzi ktorými sa spomína aj Hartyan. O rok neskôr10 sa objavila sťažnosť zemana z Ľuboriečky na istého obyvateľa Bušiniec, ktorý mal napadnúť dvoch jeho familiárov z Chrtian.

Chrtany na mape 2. vM

Ďalšie správy máme až zo 16. storočia. V súpise novohradskej stolice z r. 154911 sa objavuje vo forme Harthyan, a vlastníkmi boli rody Balassa, Libercsey a Bakos. Turecký súpis z r. 155412 uvádza 20 domácností s priezviskami Mondok, Nóvák, Hriniszki, Raszkó, Nagy a Pásztor. Pod názvom Hartyan sa spomína v súpise z r. 158213, kedy bol majiteľom Sigismund Balassa a richtárom Clement Gywricha (Gywecha). Mená ďalších poddaných poskytuje doplnkový súpis z konca storočia14 – konkrétne sú to Petrus Gal a Andreas Zalay. Až 6 zápisov, týkajúcich sa tohto sídla, nachádzame v zápisniciach z kongregácii novohradskej šľachty z r. 1601-1602 – najprv šlo o zálohovanie troch tunajších opustených poddanských usadlostí, patriacich Mihály Dobraviczkému, v prospech Gyorgya Tercsyho15. Ten sa neskôr dostal do sporu s Andrásom Benem, ktorého familiári odohnali Tercsyho dobytok (spomína sa tu aj miestna zemanská kúria)16. Dobraviczky dal ďalšiu časť Chrťan do zálohy Miklósovi Jelsithovi17. V ďalších troch zápisoch sa pravdepodobne k týmto sporom predvolávali aj tunajší poddaní – spomínajú sa mená Peter Gal, zvaný aj Velki či Nagy, iný Péter Nagy, a István Huszár18.

Chrtany na mape 3. VM

4 domácnosti narátal súpis divínskeho panstva v r. 166019, s priezviskami Gubaucs a Tomkow. Tu sa už uvádza pod názvom Tott Harttyan (Slovenské Chrťany), a tak sa diferencuje od dvoch rovnomenných obcí v maď. časti Novohradu. Napokon, podľa sťažnosti grófa Zichyho (ktorý tu získal majetky v r. 168620) z r. 168721 sa zdá, že vedľa seba existovali tak majetok (possessio) Tóthartyan, ako aj prédium Hartyan (pravdepodobne dnešná časť obce zvaná Jazero). Podobne ako Zichy zakázal hneď v nasledujúcom roku22 obyvateľom tohto possessia využívať prédium aj Ferenc Bulyovszky. Operát k vojenskému mapovaniu, a neskôr aj Fenyes potvrdzujú existenciu osady Jazero (vo voj. mape pod skomoleným názvom Toth Hrya Szallas), ktorá podľa všetkého vznikla na podklade náboženskej nekompatibility obyvateľstva (podľa Fenyesa obývali pôvodnú obec len evanjelici, a Jazero len katolíci). Podľa Borovszkého tu v r. 1770 mali majetky rody Gyürky, Kopcsány, Laszkáry, Sréter, Horváthy, Kalmár a Dubraviczky, neskôr Zichyovci a Balassovci. V 18. storočí tu dolovali železnú rudu. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a chodili na sezónne práce na Dolniaky.

Pozoruhodnosti

Zvonica v ChrťanochPivnice a ľudová architektúra v Chrťanoch

Ulicová zástavba. Z 19. storočia sa zachovali vysoko podpivničené murované domy s drevenými a murovanými stĺpmi rozširujúcimi podstrešie. Vo dvoroch stoja murované sýpky s drevenými stĺpmi; vo viniciach v brehu sú pivnice s murovaným vchodom z kameňa. Zaujímavosťou je stará drevená škola, ktorá vyhorela, po rekonštrukcii slúži ako modlitebňa.

Odkazy a pramene

Oficiálna stránka obce, wiki.sk, wiki.hu, Štatistický úrad


1MOL DL 757
2MOL DL 2420
3MOL DL 65756
4MOL DL 65791
5MOL DL 30294
6MOL DF 248668
7MOL DL 95816
8MOL DL 44216
9MOL DL 13922
10MOL DL 44472
11Maksay, str. 506
12Vass, str. 46
13MOL UC 59:13
14MOL UC 11:34 (a)
15Oborni, NVJ 638
16Oborni, NVJ 734
17Oborni, NVJ 875
18Oborni, NVJ 805, 900, 901
19MOL UC 6:57
20MOL A 57 18 402
21Jancsó-Jusztin, NVJ IV 213
22Jancsó-Jusztin, NVJ IV 421
Reklamy

Vložiť komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s